Barnehagesmell utfordrer det rødgrønne samarbeidet

Kommuner har ikke lov til å tillate ideelle barnehageaktører samtidig som de stenger ute kommersielle. Dermed rakner et viktig premiss for samarbeidet mellom byrådspartiene og Rødt.

20. oktober 2015 signerte Bjørnar Moxnes (Rødt), Raymond Johansen (Ap), Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Marianne Borgen (sSV) samarbeidsavtalen mellom byrådspartiene og Rødt. Den sikrer byrådet et flertall i ryggen i bystyret.
  • Christian Sørgjerd

Konsekvensen er at Oslo kommune heretter må bygge alle nye barnehager selv, slår Bjørnar Moxnes (Rødt) fast.

Han viser til samarbeidsavtalen byrådspartiene Ap, SV og MDG har inngått med Rødt. «Partiene er enige om at kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo», sier den.

– Avtalen kan ikke leses på noen annen måte enn at vi sammen sier nei til nye kommersielle barnehager, sier Moxnes.

At det nå viser seg at ideelle da heller ikke får slippe til, synes han er synd. Han oppfordrer Stortinget til å endre loven på dette punktet, men er ikke villig til å lempe på kravet i mellomtiden

– Når vi betaler skatt, så skal pengene gå til barnas beste, ikke privat profitt. Det finnes ingen grunn til å gi tilskudd til profittsøkende aktører, sier Moxnes.

Les også

LES OGSÅ: Krangler om hvem som har ansvaret for millionkutt

Torpedert av kommuneadvokaten

Det var i forrige uke det ble klart at Oslo kommune ikke har anledning til å velge bort én type private barnehager. Kommuneadvokatens ferske konklusjon er at det er alle eller ingen, loven åpner ikke for noe annet.

Arild M. Olsen i Private barnehagers landsforbund kalte det «et digert mageplask» da Nettavisen fredag skrev om saken.

Da samarbeidsavtalen på venstresiden ble forhandlet frem etter valget i fjor, var det stor uenighet på akkurat dette punktet. Ap fryktet at det ville gjøre det vanskelig å oppfylle valgløftet om 3000 nye barnehageplasser i løpet av fire år. Rødt fikk likevel gjennomslag.

Les også

LES OGSÅ: Byrådet vil granske overskudd i barnehager

Erstatter forbud med krav

Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap, har presentert en syvpunkts liste med krav til nye barnehager som erstatning for et forbud mot kommersielle aktører. Selv om den ikke ivaretar ordlyden i samarbeidsavtalen, ivartar den i hennes øyne intensjonen.

Tone Tellevik Dahl (Ap)

– Utfordringen var at lovverket var uklart. Vi har gjort nybrottsarbeid og gått opp grensene. Da ser vi at norske kommuner ikke har lov til å skille på eierform, sier hun.

I stedet stiller kommunen nå konkrete krav til kvalitet, pengebruk og bemanning hos alle private, både ideelle og kommersielle. Blant annet må de heretter ha en bemanning på samme nivå som kommunen har.

– Vi har dessuten opphevet de borgerliges forbud mot at kommunen selv skal bygge flere barnehager. Så andelen kommunale plasser vil uansett øke drastisk, sier Dahl.

Les også

LES OGSÅ: Se foreldrenes karakterbok for Oslos barnehager

Avviser uenighet med Rødt

Dahl oppfatter ikke at det er noen uenighet mellom byrådet og Rødt i saken.

– Jeg tror bare vi bruker forskjellige ord. Vi er enige om at pengene skal gå til barna. Det sikrer vi gjennom de nye kravene og at vi begynner å føre utvidet tilsyn med de private. Da sikrer vi at ingen skal kunne profittere på å drive barnehager i privat regi utover det loven tillater. Dermed blir eierformen underordnet og barnas beste det viktige, sier byråden.

Det reagerer Bjørnar Moxnes på.

– Vi er enige om mye, men avtalen slår fast at det ikke gis tilskudd til nye barnehager som drives med kommersielt motiv. Dette er de fullt mulig å gjennomføre i tråd med gjeldende lov- og regelverk. Jeg forventer at byrådet står fast ved den inngåtte avtalen og ikke bruker kommuneadvokatens vurdering som et påskudd for å løpe vekk fra prinsippet om at nye barnehager ikke skal drives av eiere med kommersielle motiver, sier han.