Oslo

Det rareste han har opplevd? En mann luftet hunden i Oslofjord-tunnelen.

Trafikkoperatør Eirik Sundt Fredriksen har full oversikt.

Det tar syv sekunder fra en bil stanser i en tunnel til alarmen går hos Vegtrafikksentralen, sier Fredriksen.
  • Lars Halvor Magerøy
    Journalist

Eirik Sundt Fredriksen står opp halv fem for å følge morgenrushet fra Vegtrafikksentralen i Oslo.

– Vi har utfordringer for tiden på grunn av tunnelrehabilitering. Ti tunneler skal tas i løpet av ganske kort tid. I Smestadtunnelen passerer nesten 50.000 biler i døgnet, og veikapasiteten var halvert i rehabiliteringsperioden. Heldigvis viste publikum seg å være tilpasningsdyktige. Det ble ikke det køkaoset man fryktet.

– Hvordan var stemningen her da tunnelen ble gjenåpnet søndag kveld?

– Den var nok fattet, vi er ganske rolige mennesker. Men det er hyggelig å få nye, sikrere tunneler. Selv om den ikke ser så annerledes ut, er sikkerhetsutstyret blitt mye bedre.

– Hvordan har det gått med køene etter åpningen?

– Det har gått fint. Trafikken flyter bedre på Ring 3 ved Smestad. Men køen har blitt flyttet lenger frem. Når du nærmer seg Brynstunnelen, møter du den.

– Det er flaskehalsen?

– Definitivt. Det er en gammel tunnel som rehabiliteres nå. Det er selvfølgelig kjedelig for trafikantene. Det er kø der store deler av dagen, selv om det heller ikke der ble så ille som vi hadde fryktet. Køen forplanter seg også, slik at det står til Storo og Nydalen i rushtiden.

– Hvordan har denne morgenen vært?

– Uten spesielle hendelser, og da går trafikken greit. Men så skal det ikke mer til enn en liten hendelse, for eksempel en bil som får en stans, så må vi stenge et felt. Da blir det fort kø. Kanskje må politiet til stedet, og da blir det glaning. «Glanekø» er et begrep.

– Hvor tett følger dere med?

– Gruppen jeg jobber i, Faggruppe styring, overvåker 53 tunneler i Østlandsområdet med rundt 1700 videokameraer. Vår oppgave er å følge med på at trafikken går bra, og hjelpe de som får problemer. Vi kan stenge kjørefelt og hele tunneler, og styre lys og ventilasjon. Blir det en stans, tar det syv sekunder til det går en alarm her. Vi overfører bilder til politiet og har direktelinje til nødetatene, som kan sende både bergingsbil og politibil.

Fredriksens skift begynner 06.00. Godt med litt kaffe utpå morgenen, da.

– Hvor ofte skjer det?

– Vi stenger en tunnel eller et kjørefelt mange ganger hver dag. Det skyldes ikke bare bilister. Vi ser jo mye rart. Fotgjengere og syklister i tunnelen, og folk som mister last. Nå på våren er det mange som skal til avfallsplassen og ikke sikrer det de har med godt nok. «Skal bare...»

– Hva er det rareste du har sett?

– Det rareste vi har sett er nok han som luftet bikkja gjennom Oslofjord-tunnelen. Han slapp rett og slett hunden i den ene enden, uten bånd, og så kjørte han etter mens hunden løp gjennom tunnelen. Den er 7,3 kilometer lang. Det ble sikkert god trim for hunden, men det er selvfølgelig veldig farlig. Da stengte vi tunnelen og varslet politiet. Han fikk en reaksjon.

– Du har jobbet her i fem år. Har folks kjøring endret seg?

– Jeg synes det er færre hendelser nå. Bilene er blitt tryggere, de bryter nok sammen sjeldnere og har flere sikkerhetssystemer. Før hadde vi noen faste steder rundt om hvor vi visste det kunne skje noe hvis det for eksempel kom regn, det er sjeldnere nå. Det er vi selvsagt glade for. Hastigheten har også gått ned.

– På grunn av kø, kanskje?

– Det vet vel trafikkforskerne mer om. Om det henger sammen med aldrende befolkning eller hva det er, det skal ikke jeg mene noe om.

KJØRE BIL I DAG? Se hvordan trafikken er i Oslo akkurat nå.