Oslo

Alle fikk avslag: Ingen får åpne asylmottak i Oslo

Fem private selskaper la inn tilbud om å få starte asylmottak i hovedstaden. UDI vraket alle.

Det siste året har pågangen hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen økt kraftig. Her registreres mange nyankomne asylsøkere før de får mottaksplass. Men de færreste ender på mottak i Oslo, og slik vil det være i fremtiden også.
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

UDI er på jakt etter asylmottak i Oslo og Akerhus og har fått tilbud fra fem private aktører, som ønsker å starte opp mottak.

Totalt 1704 mottaksplasser, fordelt på fem ulike private søkere, fikk UDI tilbud om i Oslo.

I Akershus ønsket åtte aktører å starte mottak med totalt 2290 plasser.

I Oslo er alle søkerne avvist. I Akershus er alle utenom én avvist. Hovedgrunnen er at mottaksplassene ville vært for dyre i drift.

Se kartet:

Les også

Her kommer nye asylmottak

UDI opererer i utgangspunktet med et pristak på 75.000 kroner pr. beboer pr. år for faste plasser, men sa samtidig at de var åpne for forhandlinger om høyere pris. Tilbudene som kom inn i Oslo, lå alle over dette.

UDI mener aktørene forlanger for mye

— Vi oppfattet ikke at det var snakk om noe prisdiktat, men det var det, sier en talsperson for en av tilbyderne.

Av hensyn til fremtidig samarbeid med UDI ønsker firmaet å være anonymt. De peker på at eiendomsprisene i hovedstaden er høyest i landet. Da er det urealistisk å tro at det skal være mulig å drive mottak like billig her som andre steder.

På landsplan kom det inn 114 ulike tilbud om nesten 30.000 plasser. Men etter en gjennomgang av tilbudene, sitter UDI nå kun igjen med knappe 6000 plasser, og det er i beste fall. 22 asylmottak er endelig godkjent. 17 andre tilbud er avhengige av kommunale godkjenninger, brannverngodkjenning eller omregulering.

Eierne av hotellet og utleieleilighetene i Kjølberggata på Tøyen søkte om å få starte permanent mottak. Tidligere er det blitt opprettet akuttplasser her.

Det betyr at minst to av tre tilbydere får nei.Tom Stavenes er regiondirektør i UDI Sør og har ansvaret for anbudsprosessen. Han mener mange aktører i markedet har et urealistisk syn på hvor mye penger det er mulig å tjene. De mange mediesakene om kostbare akuttplasser har bidratt til å skape et feilaktig inntrykk, ifølge Stavenes.

— Tilbyderne krever for mye penger eller mangler nødvendige tillatelser. Det som har gjort det vanskelig for oss, er at vi lå for høyt i markedet, prismessig, ved inngangen til høsten. Forventingene her vært for høye, og bildet som ble skapt av akuttplassene, var at vi betalte 700 kroner i døgnet pr. plass, sier han.

Kan likevel bli kjempemottak

Paradokset, hvis de ikke sikrer flere plasser, er at de også i år kan ende med å måtte benytte kostbare akuttplasser. Alternativt må de iverksette egne beredskapsplaner i form av brakkeby-mottak.

Ghulam Sarwar, med tvillingsønnene hans Maihan og Maiwand, ankom ankomstmottaket i Rygge i Østfold i starten av desember. Før de plasseres på mottak rundt om i landet, bor mange asylsøkere der noen døgn.

Hvis flyktningstrømmen tar seg opp igjen, kan det bli det mangel på mottaksplasser. Det kan føre til at planene om det foreslåtte, store mottaket på Montebello på Oslo vest, som vakte sterk motstand i lokalmiljøetog som i i desember ble lagt på is, blir hentet frem igjen.LES OGSÅ:

Les også

Vil tvangsreturnere asylsøkere til noen av verdens farligste land

Åpner i Hurdal

Dette er andre anbudsrunde fra UDI. I første runde i oktober 2015 ba de om 7500 ordinære asylmottaksplasser, men klarte bare inngå avtale om 3180 godkjente plasser. Den gang ønsket man seg tilbud på asylmottak i hele landet, men ikke i Oslo og Akershus.

Da de måtte sette igang en ny anbudsrunde på slutten av 2015, ba de om tilbud i alle regioner.

Det ene mottaket som får åpne i Akershus, ligger i Hurdal, lengst nord i fylket. Det er Normisjon som skal stå for driften av de totalt 150 plassene på Hurdal leirsted.

Det største mottaket som fikk avslag, var det Sarg AS som søkte om å få åpne i Oslo. De tilbød totalt 800 plasser. Siden det ikke blir aktuelt i denne omgang, ønsker ikke firmaet å si noe om hvor i Oslo de hadde tenkt å åpne det.

Les også

 1. - Utrygghet og redsel kommer til å gripe om seg. Alle vil føle seg utrygge i eget hjem

 2. Migrant kunne ikke betale menneskesmuglere - funnet frosset i hjel nær finskegrensen

 3. Disse innstramningsforslagene slaktes av fagmiljøene

 4. UDI om Listhaug-forslag: Flyktninger kan måtte vente 10 år på familiegjenforening

 5. Politimesteren vil selv kunne stenge russergrensen

 6. Hemmelig politirapport: Her er Sveriges farligste nabolag

Les mer om

 1. Migrantkrisen i Europa
 2. Flyktninger
 3. Asylpolitikk
 4. Oslo