Oslo-byrådet går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

Byrådslederens kabinettsspørsmål førte ikke frem. Byrådet går dermed av. Men Raymond Johansens plan er å bli gjeninnsatt.

Byrådsleder Raymond Johansen varslet tirsdag at hans Oslo-byråd går av.

Oslo bystyre stemte for mistillitsforslaget mot miljøbyråden. Dermed går Raymond Johansens Oslo-byråd av.

– Jeg konstaterer at det er et flertall i bystyret som har uttrykt mistillit mot Lan Marie Berg. Jeg trekker da den konklusjonen at byrådet går av, sa Oslos byrådsleder Raymond Johansen på onsdagens digitale bystyremøte.

Raymond Johansen blir sittende som leder for et såkalt forretningsministerium inntil et nytt byråd kan tiltre.

Forretningsministeriet vil ikke foreslå politiske saker som det er uenighet om, men utelukkende gjøre det som er nødvendig for å sikre trygg styring av byen, sa Johansen.

Ordfører Marianne Borgen (SV) bekreftet dette. Hun sa at det nå faller til henne å peke på hvem som skal forsøke å danne et nytt byråd. Hun ser frem til samtaler med partilederne, sa hun.

Bystyrets sammensetning forblir likevel den samme som tidligere.

Så det mest sannsynlige utfallet er at Johansen og hans rødgrønne byråd blir gjeninnsatt. Det blir uten Lan Marie Berg.

Rødt har også gjort det klart at de ikke vil innsette et borgerlig byråd.

Johansen ønsker å tiltre igjen

Raymond Johansen møtte pressen etter møtet. Da sa han at han ville avvente ordførerens runde med gruppelederne i bystyret, og at han har respekt for den prosessen.

Samtidig gjorde han det klart:

– Min ambisjonen er å danne et nytt byråd utgått av Ap, MDG og SV. Jeg ønsker å fortsette et parlamentarisk samarbeid med Rødt.

Han viste til at partiene har styrt Oslo i seks år, og at det fortsatt har mye ugjort.

– Vi er i ferd med å gjøre Oslo til en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Vi har ledet Oslo trygt gjennom den største krisen siden 2. verdenskrig. Vi har en plan for å ta byen trygt ut av pandemien.

– Og aller viktigst: Ved valget i 2019 ga velgerne i Oslo de rødgrønne partiene fornyet tillit. Vi har et parlamentarisk grunnlag i bystyret for å fortsette samarbeidet. Det var den klare beskjeden fra velgerne i 2019.

Han sa videre at han har jobbet hardt for å finne en løsning før bystyremøtet.

– Det har vist seg ikke å være mulig, sa han.

Oslo bystyre stemte for mistillitsforslaget mot miljøbyråden. Dermed går Raymond Johansens byråd av.

Stilte kabinettsspørsmål

Da bystyremøtet i Oslo startet klokken 12 i dag, var mistillitssaken mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) første punkt på sakskartet.

Etter at ha fiklet noe voldsomt med kameraet på PC-en sin fikk byrådsleder Raymond Johansen omsider ordet på det digitale bystyremøtet.

Da gjorde han det klart at han ville kontre mistillitsforslaget mot Berg med å stille kabinettsspørsmål. Det vil si at han truet med at det rødgrønne byrådet ville gå av dersom mistillitsforslaget mot Berg ble vedtatt.

– Min konklusjon er at jeg har full tillit til byråd Lan Marie Berg. Det betyr at et flertall for mistillitsforslaget mot henne, betyr at byrådet går av, sa byrådslederen da.

Det skjedde etter at Rødt, byrådets støtteparti, tirsdag varslet at de ikke lenger har tillit til henne etter milliardoverskridelsene knyttet til Oslos nye vannforsyningsprosjekt. Dermed lå det an til flertall for mistillit.

Berg fikk vite at det lå an til sprekk i desember i fjor, mens bystyrets medlemmer ble informert først i mai i år.

Rødt og den øvrige opposisjonen mener Berg har brutt informasjonsplikten overfor de folkevalgte.

På onsdagens bystyremøte stemte opposisjonen samstemt for mistillitsforslaget.

Rødt bøyde ikke av

På tirsdagens møte gjentok Eivor Evenrud at Rødt ikke har tillit til Berg.

– Dette føyer seg inn i det vi har sagt ut før. For Rødt er åpenhet og informasjon avgjørende. I denne saken opplever vi helt klart at byråden for miljø og samferdsel har brutt informasjonsplikten og hatt en svak styring av selve prosjektet, sa Evenrud etter Johansens kabinettsspørsmål.

– Vi anmoder byråden om å trekke seg fra sin post, men ut over det vil vi lande på at vi ikke lenger har tillit til byråden, la hun til.

Dermed var det fortsatt flertall for mistillit mot byråden.

Oslo Rødts gruppeleder ankommer det dramatiske bystyremøtet i Oslo rådhus onsdag.

Stilte seg bak Berg

I det digitale møtet konstaterte Johansen at han mener det ikke er grunnlag for å hevde at byråden har brutt informasjonsplikten.

– Byrådet plikter å gi kommunestyret riktig informasjon. I praksis betyr det at bystyrets medlemmer har rett på å få faktiske rettslige forhold. Opplysningsplikten gjelder også før vedtak og under iverksetting av vedtak. Samtidig er det slik at ikke enhver ny opplysning utløser opplysningsplikten, sa han.

Samtidig sa han at det i denne saken ville være klokt å involvere bystyret tidligere, slik også Berg har erkjent.

– I dette tilfellet, gitt prosjektets størrelse, kunne det vært klokt å involvere bystyret på et tidligere tidspunkt, sa han.

Onsdag behandles mistillitssaken mot byråd Lan Marie Berg i bystyret. Det kan føre til at hele det rødgrønne byrådet går av.

Berg: – Jeg har håndtert saken på en god måte

Berg har gjort det klart at hun mener hun har opptrådt riktig i saken. Tirsdag skrev hun om kritikken på Facebook:

«Hvorfor kan jeg ikke bare innrømme feil? Hvorfor kan jeg ikke bare gå? Det ærlige svaret er at jeg genuint mener jeg har håndtert saken på en god måte».

Om byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil stå last og brast med byråd Lan Marie Berg og la hele byrådet gå av hvis det fremmes mistillit mot henne, avgjøres i dag.

Forretningsministerium

Dette er ikke første gang et byråd har gått av etter et mistillitsforslag.

Det skjedde også under Rune Gerhardsens (Ap) byrådstid på 1990-tallet.

I 1994 stilte Gerhardsen kabinettsspørsmål etter at det ble fremmet mistillitsforslag mot byråd Kirsten Rytter. Årsaken var håndteringen av budsjettsituasjonen ved Aker sykehus, som da var under kommunal kontroll. Det samme byrådet tiltrådte to uker sener igjen, men da uten Rytter.