Renovasjonsetaten: Klagetallene er betydelig redusert

Oslo kommune forsvarer ruteomleggingen som bidro til at søppel ble liggende. Nå synker antall klager.

Renovasjonsetaten mener pilene peker i riktig retning og at kampen mot søppelberget er i ferd med å bli vunnet.

Tirsdag kunne Aftenposten avsløre at Renovasjonsetaten (REN) opprinnelig krevde at vinneren av anbudet på avfallshenting skulle fortsette å kjøre de innarbeidede rutene i noen uker etter overtagelsen. Åpenbart fordi man fryktet kaos hvis for mye nytt ble innført på en gang.

På forespørsel fra en av anbudssøkerne, ikke Veireno som vant anbudet, åpnet REN for at alle kunne søke om å få endret rutene fra første dag. Veireno søkte, og fikk tillatelse til å starte opp med nye ruter.

Billigere og enklere

I en e-post til Aftenposten skriver etaten den gjorde det både fordi det ville spare operatøren for store ekstrautgifter og fordi det var gunstig å gjøre alle endringer på en gang:

«Å gjennomføre en omfattende ruteomlegging kort etter et skifte ville medført store driftsforstyrrelser både ved oppstart 3. oktober og på nytt ved omlegging etter ca. tre måneder. Det er også komplisert å kommunisere til alle osloborgere en større omlegging av innsamlingen. Det ville derfor vært uheldig å gjennomføre denne massekommunikasjonen to ganger i løpet av tre måneder.»

Men noe har åpenbart gått galt. Den første dagen den nye operatøren, Veireno, var ute og hentet avfall i hele byen, ble det liggende igjen 300 tonn. Et berg som vokste seg enda større, og som etter tre uker ennå ikke er helt fjernet.

Veirenos ansvar å planlegge

– Hvem har ansvar for at forberedelsene ikke var gode nok?

«Veireno har ansvar for å planlegge og optimalisere innsamlingsrutene. I perioden etter kontraktsignering har det vært en tett dialog mellom Veireno og REN, blant annet i forhold til planleggingen av rutene».

– Veireno la inn et bud som var vesentlig lavere enn de andre deltagerne i anbudsrunden. Var det derfor de ble tildelt anbudet for alle de fire sonene byens avfallsinnhenting er delt inn i?

Ikke bare pris

«Tildelingskriteriene var pris, oppdragsforståelse og miljø. Veireno vant fordi de samlet ga det beste tilbudet.

Hovedgrunnen til at kostnadene har gått ned, er at Veireno har etablert en skiftordning. Da kreves det færre biler til å foreta innsamlingen. Rutene for innhenting av avfall kan optimaliseres; man unngår at bilene står i kø i rushtrafikk og ved levring på kommunens anlegg. En større del av driftsdøgnet ved våre sorteringsanlegg kan brukes til å behandle avfall. Et jevnere mottak innebærer mindre belastning på posene med kildesortert avfall. Vi ser allerede nå en klar forbedring av posenes kvalitet noe som igjen er positivt for materialgjenvinningsgraden. Veireno scoret også best på oppdragsforståelse».

Etter omleggingen fungerer driften på forbrenningsanleggene bedre, sriver REN

1800 klager til kommunen mandag

– Overgangen til ny operatør har, for å si det pent, ikke gått knirkefritt. Men REN angrer ikke på avgjørelsen:

«Vi ser en positiv utvikling i mengde innsamlet avfall. Klagetallene er betydelig redusert. Pilene peker i en tydelig positiv retning. Dersom denne trenden fortsetter mener REN at man har tatt en riktig avgjørelse». 

Mandag kom det inn 1800 klager til kommunen for manglende søppelhenting. Det er et høyt tall, men 800 færre enn forrige onsdag.