Ikke overrasket over at drap skjedde her

Torsdag ble en mann drept i en leilighet på Sinsen. - Vi har ventet på at noe slikt skal skje, sier beboer.

En 45 år gammel mann ble knivdrept i en leilighet i Sinsenveien torsdag. De såkalte «søsterblokkene» i Sinsenveien er godt kjent av politiet, som er innom her daglig.
  • Jørgen Svarstad
Les også

Jakter ukjent drapsmann

Jan Jacobsen, som representerer de sykehusansatte leieboerne i boligene, er ikke overrasket over at det skjedde et drap akkurat her.

— Nei, jeg er ikke overrasket når vi ser utviklingen over tid. Jeg kan ikke se at politikere og gårdeier ønsker den utviklingen, det er å be om at det skal bli et nytt Malmö, sier Jacobsen, som er leder av Interesseforeningen for sykehusansatte i tjenesteboliger (ISBIT).

FS00014527.jpg

De ti blokkene ved Sinsenkrysset, som rommer 475 leiligheter, har vært mye i medias søkelys. Vold, narkotika og utrygghet har preget hverdagen for beboerne i de slitne blokkene.

— En kruttønne

— Dårlig standard, høy husleie og oppmagasinering av leietakere med særlige utfordringer gjør at det blir en kruttønne, fortsetter Jacobsen.

En beboer, som ønsker å være anonym, istemmer:

— Dette er noe vi har gått og ventet på ganske lenge. Noe sånt måtte skje etter hvert, en gang måtte det smelle. Politikerne kom hit og vi trodde at ting skulle bli bedre, men jeg kan ikke si at ting har blitt så fryktelig mye bedre, sier han.

Kommunen solgte i 2001 de 1744 sykehusboligene tilhørende Aker, Ullevål, Sunnaas og Gaustad sykehusr. Blant disse var blokkene på Sinsen.

- Prostitusjon i naboleiligheten

FS00014529.jpg

Fredensborg Eiendomsselskap, som eier boligene nå, skrudde opp leieprisene. Sykehusansatte flyttet ut. Sosialklienter flyttet inn og kommunen garanterte husleie og depositum.I 2009 bodde det 289 sosialklienter her. En beboer, som vil være anonym, hevder overfor Aftenposten.no at det foregår prostitusjon i naboleiligheten hans og at omsetning av tyvegods ikke er noe uvanlig syn i nabolaget.

— Folk kommer med store søppelsekker med smuglervarer og penger blir utvekslet. Vi har fått et vel av bilregistreringsnumre, sier Jan Jacobsen.

— I Sinsenveien er det en leilighet der lampen lyser rødt når de som bor der ikke har noe å selge. Når lampen lyser grønt er det fritt frem. Det sier noe om utviklingen, fortsetter han.

Politiet er innom daglig

Leder av Interesseforeningen for sykeshusansatte (ISBIT) Jan Jacobsen hevder det bor mange kriminelle i de tidligere sykehusboligene i Sinsen.

Stasjonsleder på Stovner politistasjon Espen Aas forteller at politiet i snitt er innom boligområdet daglig.— Vi har hatt fokus på det området i lengre tid. Gjennom flere år har det vært litt mer uønsket adferd, sier han.

— Det er forskjellig typer kriminalitet. Det er bruk av narkotika og voldsepisoder, men det er gjerne voldsepisoder mellom bekjente, forteller han.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) besøkte boligkomplekset i mai i fjor.

— Dette er et boligkompleks som, i den nåværende forfatning, ingen bør bo i, uttalte han tilTV2.

- Ingen bedring

Han lovet bot og bedring. Blant annet skulle byrådet instruere bydelene om å ikke gi husleiegaranti til folk som ønsket å flytte inn i blokkene, teamet med boppfølgere skulle utvides og eieren ble pålagt å pusse opp.

Men ifølge Jan Jacobsen har ikke situasjonen blitt bedre.

— Snarere tvert i mot. Det er inne i en negativ spiral og det utvikler seg mer og mer i negativ retning. Det er ikke overraskende siden Fredensborg Eiendom kun er opptatt av økonomisk inntjening og ikke stiller spørsmål til leietakerene. Mennesker som har dårlige intensjoner søker seg kanskje dit først fordi ingen stiller noen spørsmål, hevder han.

Har pusset opp for ti millioner

Direktør i Fredensborg Eiendomsselskap Kai Sjøvold mener derimot at området er i ferd med å bli bra og viser til at de har brukt over ti millioner kroner på opprustning det siste året.

— Det er blitt ekstremt mye bedre de siste årene. Boligene er rundt 60 år gamle. Vi har sikkert brukt mer penger på vedlikehold siden vi overtok enn kommunen brukte de 55 årene før vi overtok, sier Sjøvold.

Jacobsen mener derimot at boligene er i så dårlig stand at det er mye mer som skal til.

— Det er helt feil at vi ikke stiller noen spørsmål til leietakerne. De siste to årene har vi ikke signert en eneste kontrakt der leietaker ikke kan dokumentere jobb eller studieplass. Før den tid aksepterte vi leietakere som det ble gitt kommunal garanti for, men det har vi sluttet med fordi vi så at de hadde lavere boevne, fortsetter Sjøvold.

- Vesentlig bedre

- Hvordan vil du beskrive bomiljøet nå?

— Jeg vil beskrive det som vesentlig bedre enn for et drøyt år siden. Men vi har også et sosialt ansvar for å gjøre utkastelser og må forholde oss til norske regler. I den aktuelle leiligheten var det en utkastelse på gang med namsmannen, men det kunne tidligst skje om en måned. Det var synd at vi ikke rakk å avvikle det konkrete leieforholdet, for da hadde ikke drapet skjedd der, men vi må forholde oss til de lover og regler som gjelder, sier Sjøvold.

Bydel Bjerke har et eget «Prosjekt Sinsenveien».

— Jeg hadde inntrykk av at det hadde stabilistert seg og det som skjedde torsdag kom overraskende på oss. Jeg vet ikke om det skyldes bomiljøet eller om det var en enkelt hendelse, sier bydelsdirektørl Kari-Anne Mathisen.

Varetektsfengslet

Mannen som ble drept torsdag hadde ikke leiekontrakt for leiligheten han ble funnet i. Tre personer er siktet for falske forklaringer og varetektsfengslet i to uker.

De tre, en 20-årig norsk kvinne og to svenske menn på 25 og 28 år, var i leiligheten der mannen ble funnet drept. Kvinnen og en av mennene skal ha vært samboere, og alle tre skal ha tilknytning til leiligheten.