Oslo

Fra 2. april blir det flere avganger på buss, trikk og T-bane

Dette er linjene som får økt kapasitet eller flere avganger.

Dette bildet viser knutepunktet Jernbanetorget – sett ovenifra. Søndag 2. april blir det flere avganger på de aller fleste former for kollektivtransport i Oslo. Men en busslinje blir lagt ned, og en annen får færre avganger.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Fra 2. april blir det flere kollektivavganger i Oslo og Akershus.

For Oslos del blir det 1116 flere avganger pr. uke. Til sammenligning er det i dag omtrent 58.300 avganger pr. uke.

  • Nå venter tre år med gravearbeid i Oslo sentrum: Se hvilke gater det skal graves i

T-banen

Alle T-banelinjer: Starter å kjøre ca. en halvtime tidligere på morgenen. Siste avgang blir ca. en halvtime senere på kvelden.

Busslinjer som frakter folk til T-banen skal også få utvidet avgangstid, som korresponderer med T-banen. Dette gjelder et stort antall bussruter.

Trikken

Alle trikkelinjer: Siste avgang blir omtrent en halvtime senere på kvelden.

Linje 12: Noen avganger har kun gått til Disen. Nå skal alle trikkene på linje 12 gå til endestasjonen Kjelsås.

Bussen

Busslinjene har flere endringer enn T-banen og trikken. Noen bussruter får leddbusser, mens andre får økt frekvens hele døgnet.

Men det er også busslinjer som legges ned. Noen får også færre avganger.

Linje 20: Samme frekvens i rushtiden som i dag. Vil også kjøre hvert 10. minutt etter klokken 21 frem til siste avgang hele uken.

Linje 21: Samme frekvens i rushtiden som i dag. Vil også kjøre hvert 10. minutt etter klokken 21.

Linje 22: Legges ned, og kapasiteten brukes på linje 25.

Linje 25: Skal gå hvert femte minutt i rushtiden mellom Kjelsås og Majorstuen. Flere avganger i helgene.

Linje 28: Det blir leddbuss på alle avganger.

Linje 34: Alle avganger blir kjørt med leddbuss.

Linje 37: Samme avgangstid i rushtiden som i dag. Avgang hvert tiende minutt etter klokken 21, helt frem til siste buss går.

Linje 54: Avgang hvert 10. minutt i rushtiden. Utenom rushtiden blir det avgang hvert kvarter.

Ny nattbuss

Ny nattbusslinje: N11 skal følge trikkens trasé fra Majorstuen, via Grünerløkka og til Kjelsås natt til lørdag og natt til søndag.

Regner med flere reisende

Det er mer budsjettpenger fra Oslo og Akershus, samt økte billettinntekter, som gir omtrent 150 nye millioner kroner til driften av kollektivtrafikken.

Da budsjettet ble lagt frem i fjor, ble det klart at byrådet øker driftsbudsjettet for kollektivtrafikken med 79,5 millioner kroner. Det er en langt større økning enn det har vært de fem siste årene.

Fra neste år regner man med at billettinntektene vil kunne finansiere det økte tilbudet. I tillegg til at stadig flere betaler for seg når de reiser, regner man også med at det blir flere reisende.

Les mer om

  1. Buss
  2. Trikk
  3. T-banen
  4. Kollektivtransport