Siden 2011 er antall parkeringsgebyr redusert med nesten en fjerdedel

Antall parkeringsplasser synker samtidig som antall parkeringsgebyr går ned. Vi ble med Bymiljøetatens bypatrulje på jobb.

Få ting får folk til å flytte bilen fort som en betjent fra bypatruljen. Qaiser Butt ventet noen minutter, men føreren av denne bilen fikk et gebyr.

På snuplassen ved Aker brygge står en mann i gul refleksvest og ser på en Porsche.

Qaiser Butt peker på skiltet for å vise Aftenposten: Hele området er en sone hvor det ikke er lov å parkere. Men han står og venter litt til.

En mann med boblevest og rosa genser knytt over skulderen kommer hastende, mumler at han «skulle bare hente noe på Astrup Fearnley» og får lov til å kjøre av gårde.

– Det er bedre at han flytter seg, enn at han tenker at han kan stå her siden han uansett har fått et gebyr, sier Butt.

Mannen kom akkurat i tide. Qaiser Butt i Bypatruljen venter alltid noen minutter før han skriver ut et gebyr. Denne gangen slapp han det.

Skriver stadig færre parkeringsgebyr

Bransjen Butt jobber i er også en viktig del av Oslopolitikken. Parkeringsinntektene er mange millioner kroner på kommunebudsjettet.

Uansett hvem som har styrt de siste årene, har antall gebyrer gått ned. Ferske tall fra Bymiljøetaten viser at det bare ble skrevet ut 145.728 gebyrer i fjor, en nedgang på litt over 20.000 sammenlignet med 2015.

– Er det blitt flere feilparkeringer nå som parkeringsplassene forsvinner?

– Nei, det er blitt færre feilparkeringer siden jeg begynte i etaten for 17 år siden. Men jeg lurer egentlig litt på hvor alle bilene er blitt av, sier Butt.

«Folk nærmest slenger fra seg bilen»

Aftenposten er med Butt en onsdag formiddag på patrulje på Frogner. Det heter ikke lenger parkeringsvakt eller trafikketaten, men bypatrulje og Bymiljøetaten.

– Det er alltid noen som «bare må». Så får vi se hvem som «bare må» noe i dag, sier Butt med et lurt smil. Han er på patrulje, men tempoet er mer spankulering.

Er det noen som er verre enn andre, spurte Aftenposten Bymiljøetaten om, og ba etaten lage en liste over bilregistreringsnumrene i Oslo med flest parkeringsgebyrer knyttet til seg. Etaten sier det er tekniske årsaker til at de ikke kan gjøre det.

Butt mener det er likt over hele byen.

– Folk nærmest slenger fra seg bilen når de bare må gjøre noe. Jeg tror ikke det har noe med økonomi å gjøre. Det er det samme her på Frogner som på Grünerløkka, Grønland eller i sentrum, sier han.

Registreringsnummeret på bilen sjekkes med en app. Med noen få klikk kan Butt skrive ut gebyret fra en printer som henger i beltet.

Få tar seg tid til å kjefte

De færreste tar seg tid til å skjelle ut bybetjenten som akkurat har gitt dem et gebyr, ifølge Butt. Han anslår at han kun snakker med tre til fire av dem hver dag.

– Det er ulike grader av kjeft. Noen slenger bare én kommentar, så kjører de videre. Noen tar seg en prat og diskuterer grunnlaget for gebyret. Andre slenger gebyret i bakken, sier han.

– Men de fleste tar det greit.

Denne dagen har de fleste kun enkle forseelser, som å parkere for nærme et hjørne eller stå for lenge etter at billetten er løpt ut.

– Vi ser folk parkerer på fortau, i kryss og i gangfelt. Noen ganger gjør de alt på en gang! Da er det så mange overtredelser at vi ikke vet hvor vi skal begynne, sier han.

Skrur på varselblink

Ganske mange velger å skru på varselblinken når de parkerer ulovlig. Det er den sikreste måten å tilkalle seg oppmerksomheten til en bybetjent. «Gebyrlys» blir det kalt av enkelte i politiet.

Butt sier han alltid sjekker om det er noen som trenger hjelp når han ser biler med blinkende, gule lys. Som regel gjør de ikke det.

– En gang satt to personer i en bil under et skilt med stans forbudt mens lysene på bilen blinket. Jeg ba dem flytte seg, men de nektet. Da fikk de et gebyr. Men jeg hadde ikke sett det hvis ikke lysene blinket, så det virket mot sin hensikt, sier Butt og ler.

En bil har parkert for nært et gatehjørne. Butt måler opp avstanden, tar opp mobilen og taster. Så printer han ut en gul lapp. Bzt. Bztbzt. Bzzzt.

Noen er blitt 900 kroner fattigere.