Oslo

Nå blir det ny turvei gjennom Lillomarka

I mer enn ti år har det vært arbeidet med planer om en turvei gjennom Lillomarka. Nå nærmer det seg.

Det er vanskelig å sykle gjennom Lillomarka, men når den nye turveien blir ferdig, blir det enklere.
  • Stein Erik Kirkebøen

Det begynte med rapporten «Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger» i 2005. Under behandlingen av rapporten ble den daværende Friluftsetaten bedt om utrede trasé for en ny turvei gjennom Lillomarka. Siden har prosessen beveget seg langsomt fremover.

– Reguleringsplanen er vedtatt. Vi planlegger å søke Nittedal kommune om byggetillatelse. Penger er ennå ikke bevilget, men vi jobber for å skaffe finansiering. I beste fall kan vi starte med noen arbeider i løpet av året, sier seksjonssjef for skog og eiendom i Bymiljøetaten i Oslo kommune, Trond Enkerud.

Håper å finne penger

Og prosjektet han håper å komme i gang med, er en turvei som skal skjære gjennom hele Lillomaka, fra Lilloseter via Sørskogen, Sinober og Burås til Movatn.

– Og nå er det sikkert at den kommer?

– Reguleringen er på plass, så hvis politikerne ikke ombestemmer seg, gjør den det, sier Enkerud og utdyper hvorfor de ønsker å anlegge veien:

– Lillomarka er på mange måter en høyde. Det går flere skogsbilveier fra dalene rundt og opp på høyden. Med denne veien binder vi mange av dem sammen, vi vil bedre tilgjengeligheten til Sinober og DNT-hyttene i Lillomarka og vi får – ikke minst – en snarvei fra Groruddalen og inn til Movatn og Nordmarka, sier Enkerud.

Frykter at racerne skal skremme folk flest bort

Akkurat det siste er Frode O. Hansen bekymret for. Han er leder for Lillomarkas Venner, og han er redd for at veien skal bli annektert av «superbirkebeinere».

– Ja, vi frykter at de skal bruke turveien som en slags treningsarena og skremme vekk barnevogntrillere, fotgjengere og andre som vil bevege seg litt saktere i skogen. Vi er også bekymret for at veien, som øker tilgjengeligheten til hjertet av marka, vil bli et springbrett for terrengsyklister som kan øke slitasjen på flotte områder.

– Men dere har akseptert turveien?

– Ja, selv om det satt et stykke inne så har et delt styre gjort det. Det blir en vei gjennom hjertet av Lillomarka, som er en liten men veldig mye brukt del av Marka. Vi ser nytteverdien av veien, men vi har hatt noen innsigelser som dessverre ikke er blitt tatt til følge, blant annet at den blir lagt langs en rikmyr nedenfor Sinober i stedet for å følge skiløypetraseen over tunet, sier Hansen.

Les mer om

  1. Nordmarka
  2. Oslo kommune
  3. Tur