Oslo

Forbud mot bygging av gangbro ved PST-bygget

Skolebarna tapte, mens rikets sikkerhet vant. I statsråd fredag ble det nedlagt endelig forbud mot å bygge en planlagt gangbro forbi vinduene til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Det blir ingen gangbro over veien og forbi kontorbygget der Politiets sikkerhetstjeneste (PST) holder til i Nydalen i Oslo.
  • Christian Sørgjerd
    Journalist
  • Eirik Husøy
    Journalist

– Vedtaket er fattet fordi en gangbro vil medføre en uakseptabel risiko for PST. En gangbro vil gi økt sårbarhet ved at den kan benyttes som plattform for spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger mot PST, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB.

Dette er både PSTs og fagmyndigheten Nasjonal sikkerhetsmyndighets vurdering, skriver NTB. Hvis broen hadde blitt bygget, ville det ikke vært mulig å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, mener Regjeringen.

– Jeg har forståelse for at beboere og kommunen ønsker denne broen for å gjøre adkomsten enklere. Men hensynet til PSTs sikkerhet må veie tyngst, sier justisministeren.

Les også

BAKGRUNN: Fylkesmannen mente skolebarnas sikkerhet var viktigst.

Har kranglet i flere år

Striden har pågått siden 2014. Allerede den gang protesterte PST mot Oslo kommunes planer om en gangbro som skulle passere mellom PSTs to kontorbygninger. I 2016 vedtok kommunen likevel å bygge gangbroen.

PST klaget vedtaket til Fylkesmannen, som avslo klagen i sommer. Men Regjeringen hadde siste ord i saken – og har nå benyttet seg av det.

Et steinkast unna PST ligger barneskolen Fernanda Nissen, som åpnet i fjor. Når den etter hvert er full, vil det gå ca. 800 elever der. Broen skulle gi skolebarn en trafikksikker og trygg gangforbindelse over den trafikkerte veien. I dag – og i fremtiden – må skolebarna og andre fotgjengere i stedet ta en lang omvei rundt kvartalet.

Kommunen har vurdert alternative plasseringer av broen, men uten å finne en god løsning.

Les også

KOMMENTAR: «Etterretningssjefen ba om en dans. Nå må han danse.» | Joacim Lund

17 år gammel broplan

Allerede i en vedtatt reguleringsplan fra år 2000 var det innfelt et gangareal mellom byggene hvor PST i dag holder til. Planarbeidet ble startet i august 2004. PST flyttet inn først året etter, da gangbroplanene for lengst var kjent.

Fylkesmannen mente at nettopp dette var avgjørende, PST burde ha vært klar over forholdet da de skrev under leiekontrakten. Den vurderingen er ikke justisministeren enig i.

Justis- og beredskapsdepartementet kan i fremtiden oppheve byggeforbudet om PST flytter ut av lokalene.

Vedtaket er fattet med hjemmel i sikkerhetsloven, som gir Kongen i statsråd – altså Regjeringen – hjemmel til å fatte nødvendige vedtak for å hindre en «planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført».

Les også

  1. LES OGSÅ: Advarer om press fra russiske agenter

  2. LES OGSÅ: Norsk politi kan bli underlegne i terrorsituasjoner

  3. LES OGSÅ: Dobbelt så mange terrorangrep i Europa hittil i år som i hele 2014