Oslo

Nå blir det sykkelvei i Dokkveien - endelig

Flere syklister går i bakken ved Rådhusplassen hver dag.

Her blir det ny sykkelvei med fortau. Byggingen av nytt nasjonalmuseum startet i fjor vår. Folk på byggeplassen, bak byggegjerdet, ser stadig syklister som går i bakken rett nedenfor byggeplassen. Statsbygg frykter at det skal bli alvorlige ulykker. Nå har de startet byggingen av sykkelvei og nytt fortau på den ene siden. Foto: Astrid Løken

  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

Slik så det ut i Dokkveien i fjor vår. Syklister og fotgjengere har kjempet om plassen med trikker, biler, taxier og anleggsmaskiner. Foto: Anette Karlsen

Hovedsykkeltraseen for syklister som kommer fra sykkelveien på E18 og skal videre inn mot sentrum går gjennom Dokkveien.Vestbanetomten, som ligger inntil Dokkveien, har vært byggeplass siden byggingen av nytt nasjonalmuseum startet, i fjor vår.

Syklister og fotgjengere har tråklet seg nedover Dokkveien mellom anleggsmaskiner, trikker og biler.

Mye å passe på i kaoset

Syklistenes Landsforening etterlyste tiltak før byggingen startet. Trafikkbildet ble etter hvert svært kaotisk.

Statsbygg rapporterte om syklister som gikk i bakken daglig rett nedenfor anleggsområdet.

En av dem var Mads Berg. Den erfarne syklisten gikk i bakken da han skulle slippe forbi et par raske syklister og samtidig holde øye med en anleggsmaskin som skulle svinge.

Han endte i trikkeskinnen. Resultatet ble tre brudd i armen, seks uker med sykmelding og opptrening i flere måneder.

Her kan du lese mer om hvordan det gikk med Mads Berg:

Les også

- Sykkelulykker skjer nesten daglig her

Flere syklister i bakken daglig

Slik så det ut i Dokkveien i fjor vår. Syklister og fotgjengere har kjempet om plassen med trikker, biler, taxier og anleggsmaskiner. Foto: Anette Karlsen

Aftenposten skrev om de kaotiske forholdene i fjor vår. Statsbygg gjorde noen forbedringer, men det ble aldri helt bra.Fortsatt velter syklister daglig rett nedenfor byggeplassen. For å unngå flere ulykker velger nå Statsbygg å etablere en sykkelvei med fortau i Dokkveien.

— De som jobber på tomten rapporterer om syklister som går over ende i trikkeskinnene rett nedenfor byggeplassen, på Rådhusplassen, opptil tre ganger daglig. Vi er veldig redde for at det skal skje alvorlige ulykker i dette området, sier Birgitte Bye, informasjonsleder i Statsbygg.

Her kan du lese om hvordan syklistene i Oslo skader seg:

Les også

Asfalthull, trikkeskinner og fortauskanter = sykkelulykker

Skal være ferdig etter ferien

Arbeidene er i gang. Sykkelveien med fortau skal stå ferdig når fellesferien er over.

— Det er viktig at man kan ferdes trygt i dette området. Vi bygger på en svært trang tomt som også er en av de mest sentrale byggeplassene i Norge. Det sies at tolv millioner mennesker passerer Rådhusplassen i løpet av ett år, sier Hans Jørgen Aase, Statsbyggs prosjektleder for det nye nasjonalmuseet.

Kartet viser deler av den svært problematiske sykkelstrekningen, hvor det nå skal komme en midlertid sykkelvei.

Syklister og gående utsatt

En rapport fra Statens vegvesen viser at syklister og gående er svært utsatt for ulykker i veiarbeidsområder. De gjennomgikk 23 dødsulykker i tilknytning til veiarbeid eller anleggsarbeid nær veien i 2011.

Gjennomgangen viste at 12 av de 23 drepte var gående eller syklende. To tredjedeler ble påkjørt av tunge kjøretøyer. Statens vegvesen konkluderte med at «Ulykkesanalysene avdekker mangelfull tilrettelegging for gående og syklende».

Traseen i Dokkveien vil bli midlertidig. Hovedsykkelveien skal gå gjennom Dronning Mauds gate.

Ifølge Bye skal den være ferdig når Nasjonalmuseet skal stå ferdig. Trassen i Dronning Mauds gate kan da tas i bruk i 2019 eller 2020.

Video: — Jeg har litt dødsangst hver dag

Les også

  1. Syklistene føler seg overkjørt i Oslos byggejungel

  2. Ruter vil ha flere ut av bussen og over på sykkel

  3. 1977: Oslo skal få sykkelveinett. 2014: Oslo mangler fortsatt sammenhengende sykkelveinett

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Sykkelpatruljen