Oslo

Oslos utslippskutt til neste år er større enn regjeringens «grønne» skatteskifte

«Det grønne skatteskiftet» vil redusere utslippene med 200.000 tonn for hele landet, sier finansminister Siv Jensen (Frp). Det er mindre enn Oslo kommune planlegger å kutte til neste år.

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener utslippskuttene regjeringen har foreslått i statsbudsjettet ikke holder mål.
 • Olav Eggesvik
  Journalist
 • May Synnøve Rogne
  Film- og TV-anmelder

Presisering 16.04.2018: Saken bygger på et premiss om at Oslo kommune skal kutte 241.000 tonn klimagassutslipp i 2017, ifølge Klimabudsjettet for 2017 tabell 2.2. Dette stemmer ikke. Tabellen viser til at Oslo kommune skal kutte 241.000 tonn klimagassutslipp fra 2013 til 2017, altså over fire år.

Torsdag la Regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Det tok ikke lang tid før samarbeidspartiene Venstre og KrF påpekte at budsjettet ikke står til deres forventninger på klima (mer om det lenger ned).

Det hersket lenge forvirring rundt hvor store utslippskutt regjeringen så for seg. Flere viste til en fremskrivning fra 2014 i Nasjonalbudsjettet, men den tar ikke høyde for endringer de siste to årene.

Anslått mål for utslippskutt som følge av det grønne skatteskifte, er 200.000 tonn CO2-ekvivalenter.

Dette kommer i tillegg til effekten av de andre endringene i budsjettet.

Oslo Høyre: Vi skal kutte mer

Høyre understreker at de skal kutte langt mer enn 200.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2017, totalt.

– Bare økt innblanding av biodrivstoff vil føre til en reduksjon av utslipp på 150 000 tonn CO2 ekstra i 2017. Innblandingen vil øke ytterligere frem mot 2020. I tillegg kommer økt satsing på ladestasjoner, hydrogen, nullutslippsløsninger i maritim sektor og støtte til miljøvennlige løsninger i tungtransport, industri og øvrig næringsliv, sier leder i Oslo Høyre, Nikolai Astrup.

Han fortsetter:

– Innen 2030 skal vi redusere utslippene med 40%, og selv om vi har forsterket klimaforliket betydelig de siste tre årene, må vi selvsagt gjøre enda mer i årene fremover. La oss ikke glemme at Oslo også er en del av Norge. Resultatene i Oslo er avhengig av både statlige tiltak og privatpersoners valg. Regjeringens satsing på CO2-fangst- og lagring, støtte til kollektivtransport og elbilpolitikk er avgjørende for at Oslo skal nå sine mål, sier han videre.

– Vil kutte mindre klimagassutslipp enn Oslo

Et kutt i 200.000 tonn CO2-ekvivalenter for hele landet, er mindre enn byrådet i Oslo planlegger å kutte til neste år. I klimabudsjettet legger byrådet opp til å kutte 241.000 tonn i 2017.

Forskere Aftenposten har snakket med, betegner «det grønne skatteskiftet» som grått: Det er vanskelig å se om det reelt vil bli økning eller kutt i klimautslippene som følge av dette statsbudsjettet.

Det er et faktum som ikke går ubemerket hen hos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

– Det såkalte «grønne skiftet» til Regjeringen ser betydelige gråere ut enn grønt, sier Berg.

– I forrige uke la vi frem et klimabudsjett hvor målet er å kutte utslipp med over 800.000 tonn bare frem mot 2020. I dette statsbudsjettet ser det ut som om regjeringen planlegger å kutte mindre frem mot 2030 enn det vi skal de neste to årene. Det er ikke bra nok.

Hun er imidlertid fornøyd med at karbonfangstprosjektet på Klemetsrud får penger til videre prosjektering.

 • Oslo har laget et eget klimabudsjett: Her er budsjettet forklart for deg som ikke vet hva «spisslast i fjernvarme» betyr

Også byrådsleder Raymond Johansen (Ap) reagerer.

– Regjeringen vil kutte vesentlig mindre i klimagassutslippene på landsbasis, enn det vi har satt som mål for Oslo alene. Når statsministeren i dag sier at hun har «nådd en grense» for miljøsatsing, er det både overraskende og bekymringsfullt, sier Johansen til Aftenposten.

Venstre: – Kan bli regjeringskrise

Det tok ikke lang tid fra statsbudsjettet ble lagt frem, før Venstre og miljøorganisasjonene forsøkte å overgå hverandre i sin slakt av klimatiltakene.

– Det grønne skiftet er bare én side i dette budsjettet. Det er ikke noe grønt skifte. Dette holder ikke, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.

Venstres sentralstyremedlem og leder av Unge Venstre, Tord Hustveit, gikk hakket lenger.

– Hvis vi ikke får til endringer som fører til at klimagassutslippene går ned i budsjettet, slik at Paris-avtalen oppfylles, så tror jeg det blir regjeringskrise. Dette kan ikke Venstre leve med, sier Hustveit til Aftenposten.

Også KrF reagerte, ved finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen.

– Vi har en nøtt på det som kalles det grønne skiftet, hvor vi har en avtale fra forrige budsjett om at vi skal få ned klimagassutslippene i betydelig grad, sier Syvertsen til NTB.

– Jeg tror ikke vi er i mål, for å si det forsiktig. Dette blir nok et av hindrene før vi er i mål, fortsetter Syversen.

Regjeringen: – Tidenes klimabudsjett

Statsminister Erna Solberg (H) svarte på kritikken med å insistere på at budsjettet er grønt.

– Vi legger frem tidenes miljø- og klimabudsjett, sier Solberg til NTB.

Finansminister Siv Jensen (Frp) anklager miljøbevegelsen for å ha et for ensidig fokus.

– Jeg respekterer at miljøbevegelsen har et ensidig fokus på klima- og miljøspørsmål. Dette er et budsjett som skal løse mange utfordringer. Det aller viktigste er arbeid, aktivitet og omstilling, sier Jensen til NTB.

Les mer om

 1. Statsbudsjettet 2017
 2. Klimautslipp
 3. Miljø
 4. Byrådet (Oslo)
 5. Oslopolitikken
 6. Statsbudsjettet