Byliv

Byvandring onsdag: Bli med på tur fra Nordpolen til Cuba!

Oslo er så rik på geografiske tilnavn at det faktisk går an å reise «jorden rundt» i hovedstaden.

 • Leif Gjerland
  Historieformidler
Jerusalem bro er vakker, men hvorfor har den dette navnet?

Sånn til hverdags vet vi nok hvor stedene ligger, både ute i den store verden og som lokale geografiske Oslo-navn. Men hvor kommer navnene fra?

For å sjekke hvor mye du vet, får du her tre alternative forklaringer på fire forskjellige Oslo-navn fra den store verden.

Hvorfor fikk den lille plassen på Sandaker tilnavnet «Nordpolen»?

 1. Det var navnet på en skysstasjon her oppe ved Christianias nordgrense.
 2. «Fordi ølet er så kaldt her», som bestemor Boletta påstår i romanen Halvbroren.
 3. På grunn av spesielle vindforhold er det et særlig kalt sted med sure gufs nordfra.
Den lille plassen på Sandaker er tydelig navnsatt, men hvor kommer navnet fra?

Hvorfor heter den mest elegante broen over Akerselva «Jerusalem bro»?

 1. Stedet har navn etter en liten husmannsplass med det religiøse navnet «Jerusalem».
 2. På 1800-tallet lå det en kneipe her som aldri stengte. Derfor ble den kalt «Je’ rusla hjem».
 3. Folk på begge sider mener at de eier sin del av broen, slik byen Jerusalem tilhører flere.

Hvorfor kalles det største gårdskomplekset i Torshovbyen «Frankrike»?

 1. Da gården ble tegnet, kopierte arkitektene 1900-tallets franske motearkitekter.
 2. Det bodde en gang en ambassadefunksjonær fra Frankrike her.
 3. Det ble skjult franske motstandsfolk her under krigen.
Er det virkelig en Cuba-sjokolade som har satt navn på den nederste delen av Grünerløkka?

Hvorfor kalles området nederst på Grünerløkka for «Cuba»?

 1. Det kommer av gasskuben som lå her, og navnet skal derfor egentlig skrives «Kuba».
 2. Sjokoladefabrikken som lagde sjokoladen Cuba, lå her før den ble kjøpt opp av Freia.
 3. Da ungene lekte den spansk-amerikanske krigen i 1898, var «Cuba» øya ved gasstanken.

Se løsningen på oppgavene nederst i saken.

Alle lesere av spalten «Oslo før» inviteres herved til byvandringen «Jorda rundt i Oslo» med Leif Gjerland!

 • Tidspunkt: Onsdag 6. juni kl. 18
 • Startsted: Plassen «Nordpolen» i krysset Grefsenveien/Sandakerveien
 • Adkomst: Pr. trikk nr. 11, 12 og 13 til stoppestedet «Grefsenveien».
 • Byvandringen er gratis

Beregnet ut fra normal gangfart blir onsdagens byvandring «Fra Nordpolen til Cuba» såpass lang at det den må gås i vanlig tempo. En løsning for dem med nedsatt førlighet kan imidlertid være å møte utenfor Soria Moria fra ca. kl. 18.30 og vente der en stund til vandringen kommer nedover.

Derfra kan man bli med på den meget korte strekningen gjennom Torshovbyen og få med seg stoppestedene Tyskland, Frankrike og Italia.

Svar på oppgavene:

 • «Nordpolen» fikk sitt navn fordi det var navnet på en skysstasjon her ved Christianias nordgrense (alternativ A).
 • «Jerusalem» fikk sitt navn fordi det lå en liten husmannsplass der med det religiøse navnet (alternativ A).
 • «Frankrike» kommer av at det en gang bodde en ambassadefunksjonær fra Frankrike der (svaralternativ B).
 • Kallenavnet «Cuba» oppsto da ungene lekte den spansk-amerikanske krigen, «Cuba» var øya ved gasstanken (svaralternativ C).

Artikkelen bygger på Leif Gjerlands bok «Oslonavn», utgitt i 2017