Byliv

Fem kunst-tips ved Oslo-skolene

Kunsten på Høyenhall, Kampen og Slemdal skoler er lyspunkter blant store mengder kunst på Oslo-skolene. Her er noen tips til hva du kan se.

Geir Tokle: Mål II, Hallagerbakken skoleTokles stiliserte kjempelinjal inkluderer frittstående kroppsdeler og gjenstander – hoder, hender, noen piler, blant annet – foruten de gjenkjennelige tallene. Et traust redskap på skolen blir med ett forunderlig og vi forstår at alt ikke så lett kan måles.
  • Kjetil Røed, anmelder og kritiker
Bente Sommerfeldt – Colbjerg:I luftrommet, KampenskoleSommerfeldt – Colbjerg plasserte en rekke gjenstander – noen ser ut som forsteinede dråper – i luftsjakten på skolen. Fra utsiden kan de betraktes gjennom små vinduer, mens de svaier i trekken der inne. Utsnittet forteller oss at kun deler av helheten er tilgjengelig for hver enkelt av oss.

Gunnar S Gundersen, Utsmykning, Høyenhall skole:

Det er litt av en opplevelse å se en av våre sentrale etterkrigsmodernister i en så konkret og prosaisk setting som her, hvor maleriene – utført på treplater, for at de skal kunne vaskes med vanlig rengjøringsmidler – deler rommet med alt fra søppelkasser og tavler. Gundersen på sitt beste i uvanlige omgivelser.

Elisabeth von Krogh, Reggio – Mies. Monte Carlo 1902 – sort trekker, Slemdal skole:

Det finnes vel ikke et mer konkret verk enn von Krogh Kroghs fremstilling av de siste trekkene i mestrene Reggio og Mies sjakkparti i Monte Carlo i 1902. Motivvalget skyldes den store interessen for spillet på skolen, men stimulerer nysgjerrigheten – og blir gåtefullt – ved å fordype seg så mye i detaljene.

Geir Tokle: Mål II, Hallagerbakken skoleTokles stiliserte kjempelinjal inkluderer frittstående kroppsdeler og gjenstander – hoder, hender, noen piler, blant annet – foruten de gjenkjennelige tallene. Et traust redskap på skolen blir med ett forunderlig og vi forstår at alt ikke så lett kan måles.

Geir Tokle, Mål, Hallagerbakken skole:Tokles stiliserte kjempelinjal inkluderer frittstående kroppsdeler og gjenstander – hoder, hender, noen piler, blant annet – foruten de gjenkjennelige tallene. Et traust redskap på skolen blir med ett forunderlig og vi forstår at alt ikke så lett kan måles.

Antony Gormley, Permanent Pupil, Kastellet skole:

Gormleys plassering av en elev opp ned under en bro mellom to skolebygninger er egnet for å skape både undring og spørsmål om elevens faktiske plass i skolesystemet. Et visuelt slående verk, en liten perle i mengden kunstverk på Oslo-skolene.

Bente Sommerfeldt – Colbjerg:I luftrommet, KampenskoleSommerfeldt – Colbjerg plasserte en rekke gjenstander – noen ser ut som forsteinede dråper – i luftsjakten på skolen. Fra utsiden kan de betraktes gjennom små vinduer, mens de svaier i trekken der inne. Utsnittet forteller oss at kun deler av helheten er tilgjengelig for hver enkelt av oss.

Bente Sommerfeldt – Colbjerg, I luftrommet, Kampen skole:Sommerfeldt – Colbjerg plasserte en rekke gjenstander – noen ser ut som forsteinede dråper – i luftsjakten på skolen. Fra utsiden kan de betraktes gjennom små vinduer, mens de svaier i trekken der inne. Utsnittet forteller oss at kun deler av helheten er tilgjengelig for hver enkelt av oss.