Byliv

Frykter for filmfestivalens fremtid

Den økonomiske grunnstøtten til landets filmfestivaler forsvinner. Film fra Sør kan miste over 1.360.000 kroner i offentlig støtte innen 2016.

Kunstnerisk leder Lasse Skagen er engstelig for Film fra Sørs fremtid. May Synnøve Rogne

 • May Synnøve Rogne
  Film- og TV-anmelder

Fra Statsbudsjettet presentert onsdag 8. oktober:

— Vi øremerker midler til dette også i 2015,sier kulturminister Thorhild Widvey. Det er satt av 10,7 millioner kroner går til filmfestivaler –en økning med 3,4 millioner fra fjoråret.

 1. til 19. oktober arrangeres filmfestivalen Film fra Sør, Oslos største filmfestival som Støtten fra avgiften på DVD-salg gjennom bransjeorganisasjonen Film & Kino halveres neste år, og forsvinner helt i 2016.

Film fra Sør har et totalbudsjett på 4,9 millioner kroner. Støtten fra Film & Kino utgjør 1.360.000.

— Jeg vil i alle fall gremmes hvis Film fra Sør forsvinner. Det vil jeg ikke være bekjent av, sier kunstnerisk leder Lasse Skagen. Han mener Film fra Sør er i en helt annen situasjon enn for eksempel musikkfestivaler, som kan skaffe seg inntekter gjennom salg av mat og drikke.

— Det hadde vært hyggelig dersom vi fikk inntekter på kinokioskenes sjokoladesalg, men det gjør vi ikke. Vi får 50 prosent av billettinntektene, så det sier seg selv at vi ikke kan drive en profesjonell filmfestival på det grunnlaget, sier han.

I fjor fikk Film fra Sør 825.000 i støtte fra Oslo kommune, neste år får de 900.000 kroner.

— Vi har fått en beskjeden økning, og det er vi veldig glad for. Signalene fra kommunen er positive om at festivalen er viktig for kulturtilbudet i Oslo.

LYSLØYPE TIL FESTIVALEN:

— Velfungerende og populær

Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) håper festivalen fortsatt vil være en del av byens kulturtilbud.

— Film fra Sør bidrar helt klart til å strekke ut bredden i det som vises i Oslo av kvalitetsfilm. Det er dessuten en velfungerende og populær festival, sier Bjercke.

- Hva med en økning?

— Vi har økt tilskuddet til Film fra Sør med nær 30 prosent på to år. Vi er selvsagt villig til å vurdere beløpet igjen, etter hvert som rammebetingelsene endrer seg. Men Oslo kommune kan ikke dekke opp for en manglende filmpolitikk og manglende bevilgninger fra Statens side, så her forventer jeg at kulturministeren snart kommer på banen og forklarer hvordan hun vil unngå å utradere norske filmfestivaler, svarer Bjercke.

Det kraftige fallet i dvd og blu-ray-salget har gitt stor inntektsnedgang for Norsk kino- og filmfond (NKFF). De siste årene har Film & Kino, som i dag forvalter midlene, kuttet i filmkulturelle tiltak, og de vil kutte ytterligere i 2015.

— Filmfestivalene fikk et statlig tilskudd på 13,5 mill. kroner fra NKFF i 2013. Med regjeringens øremerkede engangstilskudd til filmfestivaler i 2014 økte samlet statlig tilskudd til 14,7 mill. kroner, forteller statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet

Skagen er redd for redusert breddetilbud i filmformidlingen, ikke bare i Oslo, men også i resten av landet. Ingen er tjent med et flatt kinotilbud, mener han.

— Vi viser ikke bare film, men driver med formidling og arrangerer en rekke aktiviteter med både foredrag og debatter. Vi vektlegger både bredde og det populære, og viser filmer du ikke finner på strømmetjenester som Netflix, sier Skagen.

Regjeringen på sin side kan ikke love ekstra støtte til filmfestivalene.

— Å finne gode finansieringsløsninger når forretningsmodeller og publikumsvaner endres, utfordrer filmbransjen i flere land enn i Norge. Vi vil drøfte statens fremtidige rolle i finansieringen i filmmeldingen. Filmfestivalene må også selv vurdere hvordan de kan utvikle sin finansiering og sine inntjeningsmuligheter, sier Vinje Borgundvaag.

Relevante artikler

 1. BYLIV

  Dette må du se på årets Film fra Sør-festival

 2. BYLIV

  Årets Oslo Pix er avlyst

 3. OSLOBY

  Oslo får ny filmfestival

 4. KOMMENTAR

  Fire år siden Oslo Kino ble solgt: Privatiseringskritikerne tok feil | Andreas Slettholm

 5. BYLIV

  Årets Film fra Sør-festival byr på en god porsjon testosteron

 6. KULTUR

  Filmfestivalene frykter kutt