Osloby

To kommunale etater krangler så busta fyker om boliger på industrihall

Bør denne historiske industrihallen i Nydalen få et moderne bygg på toppen? Byantikvaren sier nei, men Oslo kommunes planetat har gitt grønt lys for arkitektkonkurranse for et bygg på toppen.

Avantor har sagt at de ønsker å ha et svevende bygg på toppen av det verneverdige industribygget. Avantor brukte denne skissen som inspirasjon da de inviterte arkitektkontorer til arkitektkonkurransen. Plan- og bygningsetaten la også skissen ut på sitt nettmagasin Oslo byplan, men har valgt å fjerne den igjen fordi den kan gi et inntrykk av noe som skal komme. Foto: Cobe/MAD/Luxigon (Illustrasjon)

 • Astrid Løken
  journalist

— Her har byantikvaren sovet i timen, mener enhetsdirektør Hilde Olea Simonsen i Plan- og bygningsetaten.

Før jul skrev Aftenposten at Avantor har invitert arkitekter til å tegne et bygg med 150 boliger på toppen av et bevaringsverdig industribygg i Nydalen. Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt, som Oslo kommune er deltager i.

Bygget har tilhørt Christiania Spigerverk. Fiskars leier bygget nå. Avantor planlegger noe de selv beskriver som et radikalt grep med et bygg som «svever» over industribygget.

Planene får Byantikvaren i Oslo til å steile. De mener man ikke bare kan sette et moderne nytt bygg på toppen av bygget som er bevaringsverdig.

- Byantikvaren har sovet i timen

Utspillet fra Byantikvaren har fått sjefene i Plan- og bygningsetaten (PBE) til å reagere.

 • Revet etter 50 år: Her blir det historiske bygget på Vålerenga til pinneved
  Hilde Olea Simonsen, enhetsdirektør i PBE, presiserer at Byantikvaren var til stede på møtet da prosjektet ble diskutert og vedtatt i den kommunale styringsgruppen for FutureBuilt (KSG) 17. september.

- Så her har Byantikvaren sovet i timen, sier Simonsen.

— Byantikvaren ble også invitert til å komme med innspill til hvordan KSG skulle formulere sin beslutning for at bevaringshensynene skulle bli varetatt på en god måte, men byantikvarens representant takket nei til tilbudet, sier Simonsen.

Ifølge Simonsen har KSG og Avantor inngått en intensjonsavtale der det forutsettes at hovedstrukturen og fasaden i det bevaringsverdige bygget bevares og integreres i det nye prosjektet.

- Eksisterende bygg skal sikres

— I avtalen er det også presisert at hensynet til eksisterende bygg må sikres. Intensjonsavtalen faller bort hvis disse kravene ikke overholdes. Vi mener derfor at det er gitt rammer for prosjektet som forebygger det Byantikvaren omtaler som kupping av beslutningsrommene, påpeker Simonsen.

Byantikvaren mener takflatene, som viser hvordan bygget er blitt utvidet gjennom historien, er noe av det mest karakteristiske ved bygget. Byantikvaren mener også at bygget vil bli ubrukelig fordi et nytt bygg krever fundamenter inne i hallene.

Fiskars leier bygget i dag. Inne i bygget produseres snøskuffer og hageredskaper. Byantikvaren mener hallen vil bli ubrukelig fordi et bygg på toppen vil kreve betydelige fundamenter inne i hallen. Foto: Ingar Storfjell

— Har ikke Byantikvaren et poeng?

— Jo, de har et poeng. Nettopp fordi dette er en krevende oppgave, ser PBE det som positivt at det skal arrangeres en arkitektkonkurranse. Da kan kompetente miljøer finne en god løsning som ivaretar både arkitektonisk kvalitet og bevaringshensyn. Vinnerforslaget skal også behandles av PBE. Da kan Byantikvaren komme med innspill til det endelige forslaget. Dette er jo bare starten. Man kan ikke si nei før man vet hva det skal bli, sier hun.

Slik ser bygget ut i dag. Avantor ønsker å sette et bygg med opptil 150 boliger på toppen av det bevaringsverdige bygget i Nydalen. Foto: Ingar Storfjell

Hun presiserer at PBE vil ta kontakt med Byantikvaren for å få laget et felles innspill til konkurranseprogrammet.— Vi vil også vurdere hvordan bevaringsverdiene i det eksisterende bygget kan ivaretas sammen med Byantikvaren når forslagene har kommet inn, sier hun.

Fjernet skissen fra nettsidene

I kvalitetsprogrammet for eiendommen står det: «I Avantors Masterplan er boligene på toppen illustrert som en carrè på tre etasjer med fire tårn.»

Illustrasjonen på programmet viser et bygg med de tre tårnene på toppen av det bevaringsverdige bygget. Illustrasjonen lå også på PBEs nettmagasin Byplan Oslo, men ble fjernet etter Byantikvarens utspill i Aftenposten.

- Hvorfor fjernet dere skissen?

— Skissen skaper et inntrykk av noe som skal komme. Vi er i et veldig tidlig stadium, og i ettertid ser vi at det er lett å knytte utviklingen av prosjektet opp mot skissen, sier hun.

Byantikvaren: - Vi har ikke sovet i timen

— Vi har ikke sovet i timen. Da PBE presenterte saken i FutureBuilt-gruppen fremgikk det ikke i sakspapirene at bygget var regulert til bevaring. Dermed ble diskusjonen ført på feil premisser. Byantikvaren advarte mot prosjektet, men ble imøtegått av PBE med en beroligende lovnad om at det var en forutsetning at prosjektet skulle ivareta bevaringshensynet, Morten Stige, avdelingsleder hos Byantikvaren.

- Prosjektet er i strid med gjeldende bevaringsregulering. Når man så utlyser en arkitektkonkurranse med PBEs velsignelse, utfordrer man bystyrets bevaringsvedtak, sier Morten Stige, avdelingsleder hos Byantikvaren i Oslo. Foto: Ingar Storfjell

— Alle som har sett skissene ser at prosjektet er langt fra det som kan tillates uten å undergrave bevaringsformålet. Dersom noen ikke har fulgt med her er det bygningsmyndigheten som ikke har tatt inn over seg at reguleringen ikke gir ikke rom for den type utbygging som er skissert her. Prosjektet er i strid med gjeldende bevaringsregulering. Når man så utlyser en arkitektkonkurranse med PBEs velsignelse, utfordrer man bystyrets bevaringsvedtak, sier Stige.

Fortidsminneforeningen: - Dumt

Byantikvaren får støtte av Fortindsminneforeningen.

— Når det er gjort et bevaringsvedtak forventer vi at byggets struktur beholdes. Dette bygget er spesielt viktig å bevare fordi det er det siste verkstedet som er i drift i Nydalen. Å bruke en akritektkonkurranse for å se nye muligheter for et bygg hvor kvalitetene allerede er kartlagt, og ønsket bevart, er dumt, sier Ingeborg Apall-Olsen, fagkonsulent i Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus.

 1. Les også

  Vil bygge elvebyen i Nydalen og Storo

 2. Les også

  Har utstyrt Nydalen med 14 servicestasjoner for syklister

 3. Les også

  Glass og aluminium skal gi Nydalen et løft

Les mer om

 1. Samferdsel
 2. Byutvikling

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Bare to hus i Oslo er over 100 meter høye. Om få år kan det komme seks til.

 2. OSLOBY

  Vil ha boliger, kino, mathall og kafeer i gammel verkstedhall

 3. OSLOBY

  Alle vil ha flere boliger i Kvadraturen. Men nå er et nytt boligprosjekt stoppet.

 4. OSLOBY

  Slik vil de bygge nytt i gamle Oslo-miljøer

 5. OSLOBY

  Foreslår kontroversielt grep: Vil løfte Oslo Konserthus i høyden

 6. OSLOBY

  Nå jobbes det med en ny idé: Rekkehus på taket av bygårder i Oslo