Osloby

EMD avviste saken til voldsutsatt Oslo-lærer

Den voldsutsatte Oslo-læreren Clemens Saers har fått saken sin mot Norge avslått av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Advokat John Christian Elden er forsvareren til den voldsutsatte lektoren Clemens Saers. Foto: Fredrik Hagen / NTB

 • NTB

Saers fikk livsvarige skader da han ble angrepet av en 18 år gammel elev som forsøkte å ta seg inn i klasserommet hans på Oslo handelsgymnasium i mai 2014.

Etter å ha tapt i to rettsinstanser anket han saken til Høyesterett. Anken ble avvist i mars i år.

Clemens Saers, lærer Foto: Privat

Lektoren valgte deretter å klage Norge inn for EMD. Klagen gjaldt statens positive forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) for å sikre ham mot angrep da han var på jobb som lærer.

Domstolen i Strasbourg besluttet nylig å avslå saken. Avslaget ble begrunnet med at EMD bare kan behandle saker etter at alle nasjonale rettsmidler er uttømt og innen seks måneder etter at siste avgjørelse ble tatt.

– Dessverre ville ikke EMD ta opp saken til behandling, så læreres rettsvern har klare mangler også i Norge, skriver hans advokat John Christian Elden i en tekstmelding til NTB.

Sears påberopte seg brudd på EMK artikkel 3 som forbyr tortur umenneskelig og nedverdigende behandling. Subsidiært ble brudd på artikkel 8 om rett til privatliv påberopt.

 1. Les også

  Debatt: «Jeg hadde ingen anelse om at vi hadde en livsfarlig elev på skolen», skriver Clemens Saers

Les mer om

 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
 2. Oslo
 3. Skole og utdanning

Relevante artikler

 1. NORGE

  Terroristen bak 22.juli-angrepene ber om å bli prøveløslatt

 2. VERDEN

  Menneskerettsdomstolen tar ikke opp norske barnevernssaker på nytt

 3. OSLOBY

  Smitten er høy, dødstallene lave. Det kan vi blant andre takke 85 år gamle Aud for.

 4. POLITIKK

  Professor: Sian-lederen kan saksøke staten

 5. KRONIKK

  Frankrikes kamp for sine verdier

 6. OSLOBY

  To nye personer siktet etter bunkerfesten i Oslo