Osloby

Norges dyreste gangbro sprekker

I verste fall må deler av 125 millioners-gangbroen røskes ned og bygges på nytt. Utbygger sliter med å finne årsaken.

Slik ser den ut på sitt lekreste. Men trappen til "Akrobaten" mot Schweigaards gate er noe stussligere skue. Indrelid Trygve

 • Bjørn Egil Halvorsen
  Journalist

213 meter lang, 650 tonn tung, lyssatt i de lekreste farger på kveldstid. Der ligger den, som et bindeledd mellom fjorden og byen bak, et transportmessig landemerke for den nye tiden.

Betongen sprekker opp og smuldrer bort. Bjørn Egil Halvorsen

I april i fjor ble gangbroen over Oslo S-sporene åpnet. Men broen, døpt «Akrobaten», har tatt uforutsette krumspring.

Orm til besvær

Allerede etter et halvt år begynte trappekonstruksjonen mot Schweigaards gate å krakelere. Midlertidige tiltak, som støttebein, ble satt opp. Siden er skadene blitt større. Store biter av trappens øverste ledd er smuldret bort, og et stillas har erstattet støttebeina. Trappen er blitt en hodepine for Entra Eiendom, som er byggherre for denne delen av broen.

Sammen med entreprenøren PEAB har de i lengre tid forsøkt å finne årsaken til setningsskadene. Fortsatt er de ikke sikre. Men det statlige eiendomsselskapet mistenker at arbeidet med Oslo kommunes nye avfallssystem, Midgardsormen, kan ha skylden.

Deler av denne ligger rett under gangbroen og Anette Thommessens plass.

Trappen mot Schweigaards gate støttes opp av stillas. Bjørn Egil Halvorsen

— Det er nærliggende å tro at det har medvirket, sier fungerende kommunikasjonssjef i Entra, Hans Henrik Torgersen.Målinger har vist forskyvninger på opp mot 15 centimeter siden ferdigstillelsen. Ifølge Torgersen har bevegelsene avtatt noe de siste månedene, men setningene fortsetter likevel.

Han understreker at trappen er trygg å bruke. Stillaset er satt opp som en ekstra forsikring.

Ifølge Torgersen vil Entra Eiendom fortsette sine undersøkelser. Men løser ikke problemene seg på annen måte, kan trappen måtte rives.

— Vi håper at bevegelsene vil stanse og grunnen stabilisere seg. Men i verste fall kan vi bli nødt til å bygge en ny trapp, sier Torgersen.

- Kan det bli aktuelt med erstatningskrav?

Entra Eiendom forsikrer trappen er helt trygg å bruke, trass i skadene. Bjørn Egil Halvorsen

— Erstatningskrav er vi veldig langt unna å tenke på. Det er for tidlig å vurdere kostnadene dette vil medføre.

- Kan ha bidratt, men ikke til alt

For to år siden la vann­ og avløpsetaten ned et rør på om lag 2,5 meter i diameter 8 meter under bakken ved broområdet. Men prosjektleder for Midgardsormen, Jan Kopperstad, avviser at arbeidet med dette alene har forårsaket sprekkene.

- Vi er i dialog med Entra Eiendom om hvordan vårt prosjekt kan ha påvirket brofundamentet. Vi kan ha bidratt til en liten del av setningene, men ikke alle, sier Kopperstad.

- Hva tror du sprekkskadene da skyldes?

- Vi har en mening om det, men jeg ønsker ikke å diskutere dette i mediene, sier Kopperstad, som understreker at de hele tiden har forutsatt at det underjordiske prosjektet vil kunne føre til små setninger i overflaten.

- Men det har ikke ført til skader andre steder, sier han.

Prosjektet Midgardsormen er en omfattende modernisering av Oslos avløpssystem, som ferdigstilles i 2014.

Oslo S sank

Entra er ikke alene om å slite med det underjordiske. I desember i fjor skrev Dagsavisen at hele Oslo S har sunket med 5,5 centimeter på ett år. En av plattformene har flyttet seg så mye at den har måttet høvles ned for at togene ikke skal kræsje. Byggearbeidene i Barcode fikk deler av skylden.

Enkelte steder under Oslo S er det 70 meter ned til fast fjell, resten er løsmasse. Når denne fjernes, blir det et tomrom, og sterke krefter presser på.

Måling og overvåkning i trappeområdet vil fortsette utover høsten.

Aften skrev første gang om sprekkproblemene i oktober i fjor.

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Norges mest forsinkede bane er fortsatt ikke på skinner | Andreas Slettholm

 2. BOLIG

  Renate Larsen Lorentzen deler hytta si med flere tusen følgere på sosiale medier

 3. A-MAGASINET

  – Jeg har valgt det bevisst. Ikke hus, bikkje, bil, barn, kone, båt, hytte. Jeg har ingenting. Jeg vil være fri.

 4. A-MAGASINET

  – Nå ser jeg plutselig på mannen min igjen og sier: «Å, Barack Obama! Du er jo søøøøt! Hvor har du vært i 21 år?»

 5. A-MAGASINET

  – Jeg banker på til jeg blir en del av hverdagen til dem jeg vil snakke med

 6. A-MAGASINET

  Han har alltid lyttet til henne. Men sjelden gjort som hun sa.