Osloby

Her er grafene som viser at ungdommen er bedre enn sitt rykte

Ungdommen nå til dags! I Oslo blir de bare mer og mer lovlydige. Aldri har politiet registrert færre unge gjengangere.

- Det generelle bildet er at vi ser en stadig nedgang når det gjelder anmeldt ungdomskriminalitet, sier seniorrådgiver Christina Hofseth ved Oslo-politiets strategiske stab. Her sammen med Geir Tveit, leder for forebyggende avsnitt på Grønland politistasjon. Ørn E. Borgen

 • Hanne Mellingsæter
 • Thomas Olsen

Barne— og ungdomsbefolkningen i Oslo vokser. Likevel registrerer Oslo-politiet en nedgang i antall straffbare forhold blant barn og unge under 18 år. Det viser en fersk Salto-rapport (se fakta).

Selv om omfanget av registrert kriminalitet gikk ned, ble noen flere personer under 18 år anmeldt for lovbrudd i fjor. Men barne— og ungdomsbefolkningen har vokst.

Derfor ser man en nedgang over tid hvis man ser på straffbare forhold per 1000 innbygger i aldersgruppen 10-17 år.

I fjor ble 81 unge under 18 år anmeldt i til sammen 41 ulike ran.

Grafikken viser at det i perioden etter 2005 ikke har vært registrert så få ran (anmeldelser) med gjerningsperson under 18 år som i 2014.

De står bak hvert tredje straffbare forhold

I fjor ble 97 unge gjengangere under 18 år registrert for fire eller flere straffbare forhold i Oslo. Dette er 23 færre enn i 2013, og det laveste antallet som er registrert siden Salto ble etablert.

Til sammen sto gjengangerne bak 671 straffbare forhold — en tredjedel av ungdommens kriminelle handlinger i Oslo i fjor.

Også i aldersgruppen fra 18 inntil 23 år ble det registrert færre gjengangere i 2014. Av de 319 gjengangerne, var 283 gutter og 36 jenter.

— Det generelle bildet er at vi ser en stadig nedgang når det gjelder anmeldt ungdomskriminalitet, sier seniorrådgiver Christina Hofseth ved Oslo-politiets strategiske stab.

Hun forklarer nedgangen med en blanding av lokal innsats og større samfunnsmessige endringer.

— Siden 2006 er Oslos samarbeidsmodell Salto kommet på plass. Den er også blitt styrket. I tillegg skal vi ikke underslå at dette er en del av en trend vi ser både andre steder i Norge og i andre land i Norden.

- Det er mer handlekraft og «trøkk» nå

Geir Tveit er leder for forebyggende avsnitt på Grønland politistasjon. Han har jobbet med barne- og ungdomskriminalitet siden 1986, og svarer «samarbeid satt i system» når han blir bedt om å forklare nedgangen.

— Vi har blitt bedre kjent med, og respekterer, hverandres ansvarsområder. Barnevernet stoler på politiet og politiet stoler på barnevernet. Samarbeidspartnerne har skjønt at vi har et ganske likt syn på hvordan vi skal takle ungdom, sier Tveit.

Salto-prosjektet, som ble innført i 2006, har ført til et mer strukturert samarbeid mellom politi, barnevern, skoler, utekontakter, bydeler og miljøarbeidere, i følge Tveit.

— Hos oss har vi samtaler med våre barnevernskontorer en gang i måneden og går igjennom samtlige av våre ungdommer. Det er mer handlekraft og «trøkk» nå og statusen for denne type arbeid er også hevet. Før ble det sett på som litt «sosialarbeid».

Fysisk vold: 316 straffbare forhold

De aller fleste grafene viser gode tall for Oslo-politiet, men på ett område er det negativ utvikling. I fjor ble det registrert 316 straffbare forhold som gjaldt fysisk vold med gjerningsperson under 18 år, noe som er en økning på 34 forhold (12,1 prosent) fra 2013.

— Ja, det er noen flere voldstilfeller, og når vi løfter det frem såpass mye, er det fordi vold er alvorlig og fordi vi ikke kan se den samme nedgangen her som på andre områder. Samtidig kan det hende at det kan sees i sammenheng med den store nedgangen for ran. Ungdom utøver ofte lovbrudd sammen, og det er mulig at dette i 2014 i større grad tok form som vold i stedet for ran, sier Hofseth.

 1. Les også

  Nå kommer den nye ungdomsstraffen med sterk sosial kontroll

 2. Les også

  - Politiet har hatt fokus på sentrum de siste årene, men ikke prioritert Oslo S

 3. Les også

  Kriminaliteten i Oslo går ned

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Oslos 10 mest kriminelle ungdommer

 2. OSLOBY

  Ny rapport: Rekordmange unge gjengangere i Oslo. Men to steder minker ungdomskriminaliteten.

 3. OSLOBY

  Rektor på Oslo-skole: – Barn helt ned i tiårsalderen har kriminelle som forbilder

 4. NORGE

  Hundrevis av kriminelle forhold hvor barn under 10 år er involvert

 5. DEBATT

  Rask, målrettet straff virker | Haakon Riekeles

 6. OSLOBY

  Ny rapport: 40 prosent færre unge kriminelle i Oslo