Osloby

Mange land har innført langt strengere restriksjoner for elsparkesykler enn Norge

Norge og Sverige har langt mildere regler for elsparkesykler enn andre europeiske land. I andre land forbys elsparkesykler på fortau og behandles som motoriserte kjøretøyer.

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Klokken 10 fredag møtte samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) åtte aktører som leier ut elsparkesykler i Oslo.

Her presenterte aktørene prinsipper for drift av elsparkesyklene som de er blitt enige seg imellom.

De går i korthet ut på følgende:

 • Operatørene etablerer felles gatepatrulje for rydding av elsparkesykler
 • Utdanning av brukeren, med incentiver for god parkeringsadferd
 • Felles ikke-parkeringssoner
 • Fartsbegrensende soner
 • Parkeringsplasser for mikromobilitet
 • Tilgjengelige kontaktflater for innrapportering av skadede og feilparkerte kjøretøy

Dermed nærmer de seg regler andre land har innført. Men restriksjoner blir likevel langt mildere enn i andre land der Statens vegvesen nå har kartlagt regler og retningslinjer.

Det er Veivesenets kontor for kjøretøyteknikk som har ansvaret for å utarbeide regler for og tekniske krav til slike sykler.

Veivesenet konstaterer at mange land er langt strengere enn Norge og Sverige.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide hadde møte med alle sparkesykkel-aktørene. Kristian Akerbo fra Voi (f.v.), Eirik Thune fra Zvipp, Andreas Strømsheim- Aamodt fra Zvipp, Lars-Christian Grødem-Olsen fra Tier Mobility, Konstantin Morenko fra Lime og Arna Margret Ægisdottir fra Wind Mobility. Foto: Siri Øverland Eriksen

Les også

Regjeringen: Ingen regulering i år. Oslo tar saken i egne hender: Vil nattestenge elsparkesykler

Store forskjeller i Norden

Slik er reglene i dag:

Norge: Små elektriske kjøretøyer har samme regler som sykler. De kan brukes på fortau og «gangareal». Når det er gående på fortauet, skal de brukes i «tilnærmet gangfart». De skal ikke kunne oppnå høyere hastighet enn 20 km/t.

Sverige: Også her klassifiseres små elektriske kjøretøy som sykler. Stockholm og Göteborg har egne regler. I Stockholm er det parkeringsforbud i sentrale områder som f.eks. Gamla Stan. I enkelte områder begrenses farten til 6 km/t av hensyn til fotgjengere.

Danmark: Her er elsparkesykler henvist til sykkelveier. Det er forbudt for disse på fortau og gangveier.

Finland: Praktiserer samme regler som Danmark. I tillegg har de innført en aldersgrense på 18 år.

Les også

Sparkesykkelturen til Frp-eren endte med fire brudd, 40 døgn på Ullevål og koldbrann. Nå etterlyser han regler.

Slik gjør de det i Europa:

Tyskland: Elsparkesykler kan kun brukes i «sykkelanlegg», ikke på fortau. Aldersgrensen er 14 år. I byer som Köln og Berlin er det regler om hvor de kan parkeres.

Frankrike: Elsparkesykler kan kun brukes i sykkelanlegg og på offentlig vei med fartsgrense på 50 km/t.

Nederland: Elsparkesykkel klassifiseres som moped med 16 års aldersgrense. De kan kun brukes i sykkelanlegg.

Spania: Arbeider med lovregulering, og forslaget innebærer at små elektriske kjøretøy ikke kan kjøres på fortau, i alkoholpåvirket tilstand eller med hodetelefoner.

EU: Det finnes i dag ikke felles EU-regler, men et forslag om at små elektriske kjøretøyer utstyres med en ganghastighetsmodus som gir maks 6 km/t, er på trappene.

Fredag samlet samferdselsminister Knut Arild Hareide representanter fra de ulike aktørene til møte om elsparkesykler. Foto: Siri Øverland Eriksen

Slik gjør de det i USA:

Reglene følger delstater og byer. I Los Angeles er elsykkel og elsparkesykkel klassifisert som motorkjøretøy. I andre byer reguleres det som sykkel og i atter andre som moped.

 1. Les også

  Hareide utelukker ikke nye retningslinjer for elsparkesykler før høsten

Les mer om

 1. Elsparkesykler
 2. Samferdsel

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Hvem har ansvar for å rydde opp?

 2. POLITIKK

  Samferdselsministeren kaller inn til sparkesykkelmøte

 3. OSLOBY

  Politiet etterlyste at noe må gjøres med Oslos 10.000 sparkesykler. Bymiljøetaten: – En god start vil være at politiet engasjerte seg mer.

 4. ØKONOMI

  Sparkesykkel-selskap vil ha med bransjen på opprydning

 5. OSLOBY

  40 prosent av dem som skader seg er ruspåvirket – nå mener politiet at noe må gjøres

 6. NORGE

  Her taues elsparkesykler inn. Nå varsler ministeren strengere regler.