Osloby

Skattestrid om 2405 kroner kan ta to år å løse

Sporveien må betale eiendomsskatt for en tomt uten veiforbindelse. De klaget i fjor, men saken er fortsatt ikke avgjort.

Dette er tomten Oslo kommune vil ha eiendomsskatt for. Den ligger rett ved trikkeskinnene, uten annen adkomst. Tom Kolstad

 • Olav Eggesvik
  Journalist

Mist mellom idylliske eplehager og eneboliger på Nordstrand ligger tomten. For reisende kan det nok være vanskelig å se at den er gjenstand for diskusjon mellom Sporveien og kommunens kontor for eiendomsskatt.

Sporveien, som er kommunens driftselskap for trikk, bane og buss, har tidligere brukt den såkalte «trekanttomten» til å mellomlagre jernbanesviller, sporveksler og skinner.

– Tomten er regulert til bolig. Slik sett er kravet om eiendomsskatt berettiget. Men pr. dags dato er den ikke brukelig til boliger ettersom den ikke har vei- eller adkomstrett, sier eiendomsdirektør Steinar Skjerdingstad i Sporveien.

Tomten er markert i blått i kartet under. Trykk på kartet for å zoome inn/ut.

Krever inn penger fra seg selv

I juni 2016 sendte Sporveien inn en klage, etter å ha fått fakturaen på 2405 kroner.

Kontoret for eiendomsskatt mener tomten er verd litt over 1,2 millioner kroner. Da spiller det ingen rolle at pengene de krever inn i skatt på dette, allerede tilhører Oslo kommune gjennom at Sporveien er et 100 prosent kommunalt eid selskap.

Først i september i år, over ett år etter at de klaget, kom svaret om at klagen er videresendt for behandling. I brevet opplyser kommunen at det kan ta ytterligere ett år før klagen er behandlet.

I mellomtiden har Sporveien betalt regningen.

– Etter det er saken ute av verden for vår del. Regningen skal betales ved forfall, og det har vi gjort. Om det er korrekt at vi skal betale eller ikke, er et tolkningsspørsmål. Vi vil ta kommunens svar til etterretning, sier Skjerdingstad.

 • LES OGSÅ: Ras av klager på eiendomsskatt før fristen gikk ut: Kommunen fikk inn 4000 klager på ett døgn.

Får mange klager

Irene Tanke er fagsjef for innføringen av eiendomsskatt i Oslo. Hun skriver i en e-post at de har hatt utfordringer med å behandle alle klagene som kom inn i fjor.

– Det jobbes jevnt og trutt med behandling av klager på eiendomsskatt. Mengden klager som ble mottatt i 2016, har vært utfordrende å håndtere for kommunen, uttaler Tanke.

I 2016 klaget de fleste på lovligheten av eiendomsskatten. Kommunen fikk inn 4760 klager på dette, i hovedsak det siste halvannet døgnet før fristen for å klage gikk ut.

Ingen av dem som klaget på dette, har fått medhold, opplyser Tanke.

Men de fleste som klager på andre forhold ved skatten, får medhold. Men kommunen oppgir ikke noen tall, heller ikke på hvor mange saker som venter på behandling.

– Tidsbruken avhenger i stor grad av hva det er klaget over. Dessuten hvorvidt klagen er tilstrekkelig opplyst fra klager ved innsending, hvorvidt klagen behandles av eiendomsskattekontoret eller sakkyndig nemnd som underinstans, og selvfølgelig mengden klager som er kommet inn.

Tanke ønsker ikke å kommentere Sporveiens skattesak.

Les mer om

 1. Eiendomsskatt
 2. Sporveien
 3. Ruter
 4. Oslo

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Dom i lagmannsretten: Oslo kommune må tilbakebetale eiendomsskatt

 2. OSLOBY

  Må Oslo kommune betale tilbake eiendomsskatt? I dag starter Høyesterett behandling av søksmålet fra 3400 boligeiere.

 3. NORGE

  Kjendiser og rikinger med på søksmål mot Oslo kommune

 4. NORGE

  Oslo kommune må betale tilbake eiendomsskatt for 2016. Nå vil advokat at kommunen skal tilbakebetale også for 2017.

 5. OSLOBY

  Høyesterett: Oslo kommunes vedtak om eiendomsskatt for 2016 var ugyldig

 6. OSLOBY

  Statsministeren ber Oslo kommune tilbakebetale all eiendomsskatt fra 2016