Osloby

Så bråkete er det hos deg

Sjekk hvor mye støy det er hos deg ved hjelp av et helt nytt kart.

 • Cathrine Solbakken

Støy fra biler som suser forbi stuevinduet oppleves oftest som plagsomt, men nå kan du lett få bekreftet hvor bråkete det faktisk er der du bor.

Klima— og forurensningsdirektoratet (Klif) har utarbeidet et nytt støykart for Oslo der du kan søke frem gaten din og lese av lydnivået fra trafikken utenfor - både fra vei, T-bane og fly.

Her er graderingene i støykartet. Prøv det øverst i artikkelen. Signe Dons

I Oslo er minst en tredjedel av innbyggerne plaget av støy i ulik grad, forteller rådgiver Pål Jensen i Støyforeningen. På den ene side er det færre enn før som sliter med støyplager innendørs. Det er fordi man har fasadeisolert gamle hus og bygget nye hus med bedre støyisolering. Men det betyr ikke at den totale støyen er redusert. Den største støykilden av alle er veitrafikk. Og biltrafikken har økt, samtidig som bilstøyen ikke er blitt mindre, forteller Jensen.

—  Elbiler er stillere, men foreløpig er det så få av dem at det ikke har påvirket støynivået.

Ifølge Klif, er en halv million mennesker i Norge mye eller sterkt plaget av støy. Rundt 200.000 nordmenn får dessuten problemer med nattesøvnen på grunn av støy utenfra. Det er også slik at flere enn før er utsatt for støy.

- Når vi ser på det totale antallet som er utsatt for støy, så har det økt med omtrent 250.000 personer de siste ti årene, sier Siri Sorteberg, seksjonssjef for transport og energi i Klif.

- Hvor mye støy må vi tåle når vi bor i en by?

- Det er individuelt hvordan folk reagerer på støy. En del av de støyproblemene vi har i byer er knyttet til gamle boliger. Nye boliger er bedre isolert og er bygget i tråd med tekniske krav som vil sørge for å holde støynivået nede. Forskriften sier at dersom det er støy over 42 desibel innendørs, så må det gjøres tiltak som skal bekostes av den som er ansvarlig for støyen utenfra, sier Sorteberg.

Kilde: Miljøstatus i Norge (http://miljostatus.no/)

Rekordinteresse for kartene

Interessen for støykartene har vært enorm etter lanseringen nå i juni, forteller hun.

- Det har vært veldig stor pågang for å søke i kartene, vi måtte til slutt legge dem over på en større server, forteller Sorteberg, som tror folk lurer på støynivået der de bor — eller der de skal flytte til.

Kartet skal også være til hjelp når kommunen skal lage handlingsplaner mot støy. Det kan dessuten være nyttig for arealplanleggere og i diskusjoner om hvor man skal fortette.

Håper på stillere kvelder

Irene Gulbrandsen på Refstad gleder seg til mindre støv og støy når den nye Lørentunnelen tas i full bruk.

Irene Gulbrandsen bor 150 meter unna bilstøyen på Ringveien og håper den nye Lørentunnelen vil gjøre nabolaget stillere. Signe Dons

- Jeg ser frem til at støyen dempes, sier Irene Gulbrandsen. I 14 år har hun og familien bodd i Roseveien på Refstad, og levd med lyden av biler og tungtrafikk som suser forbi på Ringveien 150 meter unna.Men nå skal de store trafikkmengdene ledes gjennom den nye Lørentunnelen i stedet. En drøy uke etter at tunnelen åpnet, i vestgående retning, er Gulbrandsen optimist når hun ser hvor få som nå kjører ringveien vestover.

Hun tror trafikkomleggingen vil bidra til at området blomstrer opp.

Vasker stadig huset

Frem til nå har det vært mye støy. I tillegg kommer alt støvet som hvirvles opp fra trafikken. Det hvite huset må de stadig vaske, forteller hun. Og når de nyter sene sommerkvelden ute i hagen, er det med konstant bakgrunnsstøy fra trafikken.

- Det er jo de som bor nærmere veien enn oss. Jeg har aldri skjønt hvordan de har overlevd den trafikkstøyen, sier Gulbrandsen.

I det daglige er hun blitt vant til støyen — men blir minnet på den når de er på besøk hos venner som bor lenger bort fra veien.

- Når vi besøker venner som bor ved Bjerkebanen, så sitter vi og synes det er veldig stille der, sier hun og forteller at hun etter hvert setter veldig pris på stillhet.

- Jeg har jo lurt på hvorfor vi havnet ved den mest trafikkerte veien i Norge. Vi har tenkt på å flytte lenger opp for å slippe litt av støvet og støyen, forteller hun. Men ikke lenge etter at de flyttet inn i Roseveien, kom planene om tunnel. Dermed er de blitt boende.

- Når tunnelen tas fullt i bruk, håper jeg vi slipper suset til langt utpå kvelden. Det er spennende å se hvordan det blir, sier Gulbrandsen.

Slik ser støykartet over Oslo ut. Øverst i saken finner du en interaktiv versjon av kartet. Kilde: Miljøstatus i Norge (http://miljostatus.no/).

 1. Les også

  Oslo havn er en plagsom nabo

 2. Les også

  Mange ergrer seg over nabostøy

 3. Les også

  Nå skal konsertlyden måles

Relevante artikler

 1. A-MAGASINET

  Hvert år dør 16.000 europeere som følge av støy. Nå kobles livstruende helseplager til støyforurensing: – Utfordringene bare øker

 2. OSLOBY

  Legger bort miljøfartsgrenseskilt - nå skal veiene i stedet vaskes

 3. OSLOBY

  10 tips for helgen

 4. OSLOBY

  PR-byrå skrev MDG-byrådens hyllest til kommunalt selskap.

 5. OSLOBY

  Prøv Aftenpostens kalkulator: Så mange centimeter stortingstunnel kunne du finansiert med det du betaler i skatt

 6. OSLOBY

  Må Oslo kommune betale tilbake eiendomsskatt? I dag starter Høyesterett behandling av søksmålet fra 3400 boligeiere.