Osloby

Vil legge ned fire Oslo-bibliotek

Tøyen er lovet et skikkelig løft når Munch-museet forsvinner til Bjørvika, men risikerer å miste biblioteket i stedet.

Bibliotekene på Tøyen, Smestad, Bjerke og Nordtvet kan bli lagt ned for at Kulturetaten skal spare 12,1 millioner kroner. - Jeg synes det er dumt. Biblioteket her er tilgjengelig for alle, sier Hudda Yusuf (21). Hun bodde tidligere på Tøyen og begynte å gå på biblioteket i 6. klasse. Rolf Øhman

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist
 • Eivind Nicolai Lauritsen

I slutten av mai sikret SV flertall for at Munch-museet flyttes fra Tøyen og gjenoppstår med knekk i Bjørvika. Byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF fikk endelig ja til sitt Lambda. Til gjengjeld ble Tøyen lovet et betydelig løft.

I budsjettforslaget for 2014 foreslår imidlertid Kulturetaten å tappe Tøyen for nok en kulturinstitusjon.

Drar ikke til Bjørvika

Etaten møter fremtidige budsjettkutt med å foreslå å legge ned bibliotekene på Tøyen, Smestad, Bjerke og Nordtvet for å spare 12,1 millioner kroner.

- Jeg synes det er dumt. Biblioteket her er tilgjengelig for alle, sier Hudda Yusuf (21).

Les også

Et nytt offentlig rom

Hun har flyttet til Vålerenga, men bodde tidligere på Tøyen og begynte å gå på biblioteket i 6. klasse. Her kunne hun låne ungdomsbøker og filmer. I tillegg var biblioteket et stille sted å gjøre lekser.Yusuf har ingen tro på at Tøyen-beboere som i dag bruker nærbiblioteket kommer til å løpe ned det nye hovedbiblioteket i Bjørvika, og får støtte fra barne— og ungdomsbibliotekaren på filialen.

- Mange av ungene på Tøyen kommer ikke til å gå til Bjørvika. Dette er et sted som trenger et nærbibliotek, sier Anne-Karin Kristiansen.

300-500 besøkende

Tillitsvalg og spesialbibliotekar Åse Marie Hveem mener Tøyen-beboerne nå står i fare for å miste et samlingssted og møteplass. Hun forteller om skolene og barnehagene som er innom, om den ukentlige språkkafeen og om de 300-500 som i løpet av en dag kommer for å bruke en PC, printe ut dokumenter, lese en avis eller låne en bok.

Selv om bibliotek ikke står nevnt spesifikt i Tøyen/Munch-avtalen, synes Kristiansen og Hveem det er underlig at filialen foreslås nedlagt når området er blitt utnevnt som en egen storsatsing.

- Veldig uklokt

SV reagerer kraftig på forslaget og lover å presse på for å redde biblioteket. Det står imidlertid ingenting i Munch/Tøyen-avtalen om bibliotek, og det vil derfor ikke være et formelt avtalebrudd å legge ned filialen.

- Men vi vil selvfølgelig peke på Tøyen-avtalens intensjoner om at vi ønsker et løft for Tøyen og at det å legge ned biblioteket da vil være veldig uklokt, sier gruppeleder Marianne Borgen (SV).

Les også

«Man forlater ikke et bygg uten å vite hva det skal brukes til»

Hun påpeker at beboerne heller har ønsket å utvide biblioteket og rister samtidig på hodet over forslaget om å legge ned de andre filialene.- Da vi stemte for et nytt hoveddeichman var forutsetningen at vi likevel skulle opprettholde filialene ute i bydelene, sier Borgen.

I Kulturetatens budsjettforslag for 2014 blir det foreslått å «avvikle driften av Smestad, Bjerke, Nordtvet og Gamle Oslo filialer».

Det står videre at dette vil utgjøre et beløp på 12,1 millioner kroner som blant annet skal gå til å dekke rammekutt for 2013-2016 og åpning av Nydalen filial.

Har ikke konkludert

Etatens forslag ble laget i vår, flere måneder før byrådet kom med sitt forslag til 2014-budsjett. Direktør Hilde Barstad i Kulturetaten er klar på at ingenting er avgjort når det gjelder de fire bibliotekene.

- For å komme i mål med det som er et forholdsvis stort kutt for vår del, så må vi se på mulighetene for større tiltak, sier Barstad.

Hun forteller at etaten nå gjør en konsekvensutredning av tiltakene som blir skissert i budsjettforslaget for 2014.

- Vi har ennå ikke konkludert med endelige tiltak, men det vi skisserer i budsjettforslaget er ting som kanskje må til hvis vi skal komme i mål, forklarer hun.

Tillitsvalg og spesialbibliotekar Åse Marie Hveem mener Tøyen-beboerne nå står i fare for å miste et samlingssted og møteplass.

- Ingen grunn til å spekulere nå

Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) mener det er for tidlig å si noe om budsjettkonsekvensene på bibliotekfronten.

Byråden gjør et poeng av at det nå er flere måneder siden Kulturetaten la frem budsjettforslaget for 2014, hvor flere filialer er foreslått nedlagt.

Forslaget ble lagt frem i vår og bygger på tidligere bevilgninger i økonomiplanen.

I mellomtiden har byrådet presentert sitt forslag til Oslo-budsjett for 2014, og snart kommer etaten med en ny vurdering av de budsjettmessige konsekvensene. Det er dette dokumentet man må forholde seg til, mener Bjercke.

Han vil derfor ikke kommentere saken i særlig grad.

- Jeg avventer Kulturetatens konsekvensvurdering. Det er ingen grunn til å spekulere i nedleggelse av spesielle filialer på det tidspunktet vi er nå.

- Er det, i lys av Tøyen-avtalen, i det hele tatt aktuelt å legge ned biblioteket på Tøyen?

- Jeg har ikke lyst til å svare på budsjettspørsmål før jeg har sett konsekvensvurderingen til Kulturetaten, sier Bjercke, og minner om at han også jobber med en sak om den fremtidige bibliotekstrukturen i Oslo.

Bystyret vil få saken før jul, og det er uaktuelt å gjøre større endringer i filialstrukturen før bystyret har behandlet denne saken, slår byråden fast.

«Trist» og «hårreisende»

Lokale krefter reagerer kraftig på at biblioteket kan forsvinne fra Tøyen senter.

- Dette er virkelig hårreisende nyheter, sier Joakim Dyrnes (SV), nestleder i bydelsutvalget i Gamle Oslo.

Han hadde ikke hørt om forslaget før han ble kontaktet av Aftenposten.

- Å legge ned biblioteket går helt imot Tøyen-satsingen, og er ikke i tråd med behovet i dette området. Biblioteket blir godt brukt av både barn og familier i området. Det er snakk om barn som ofte ikke har så mange andre tilbud.

- Kulturelt knutepunkt

Lars Høgmo, teamleder for Utekontakten i bydel Gamle Oslo, jobber til daglig med utsatt ungdom i bydelen. Han mener biblioteket på Tøyen er et av de best brukte lavterskeltilbudene for kultur i bydelen.

- For å si det forsiktig ville det vært veldig trist hvis biblioteket ble lagt ned.

Utekontakten har som mål å forebygge og forhindre destruktiv utvikling i barne— og ungdomsmiljøene i bydelen gjennom tilstedeværelse og samarbeid med skoler og de andre etatene i Oslo.

- Biblioteket på Tøyen er et kulturelt knutepunkt for veldig mange, spesielt barn og ungdom. Det skjer jo mer der enn utlån av bøker, de jobber aktivt for å løfte frem viktige temaer og diskusjoner i nærmiljøet, mener Høgmo.

Nytt hovedbibliotek

Det er planlagt at det nye hovedbiblioteket i Oslo skal ligge i Bjørvika, som regnes som del av bydel Gamle Oslo. Dette betyr ikke at de som bruker filialen på Tøyen automatisk vil flytte seg ned til hovedbiblioteket, mener Dyrnes.

- Det som er viktig med bibliotekene er at de er helt i nærheten av der folk bor. Det skal være en naturlig del av hverdagen, man skal ikke måtte reise bort fra nærområdet. Spesielt i et område som Gamle Oslo hvor det kommer mange barn fra ressurssvake familier.

 1. Les også

  Utsetter to barnehageopptak i året

 2. Les også

  Vil sikre Tinghuset for 33 millioner

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Deichman med besøksrekord: - Blir stadig viktigere som møtested

 2. OSLOBY

  Deichman blir herre i eget hus

 3. OSLOBY

  Deichman og Munch flytter til Bjørvika. Hva skal de gamle byggene brukes til?

 4. OSLOBY

  Her legges grunnsteinen for praktbiblioteket i Bjørvika

 5. OSLOBY

  Rekordmange besøkte Deichman i fjor

 6. KRONIKK

  Tre byråd med ulik politisk farge har båret frem nye Deichman. Det forplikter.