Osloby

Oslos unge muslimer organiserer seg

De muslimske ungdomsorganisasjonene er i vekst.

De unge muslimene er fornøyde med at de fikk servert helgens foredrag på engelsk. Fra venstre: Azeem Iqbal (25), Nassir Farooq (25) og Wajid Rafiq (27). Alt i alt var 300 personer innom Info islams første konferanse. Rolf Øhman

 • Wasim K. Riaz

Muslimske unge i Oslo søker i større grad sammen. I løpet av fem år er minst fire muslimske organisasjoner etablert. I 2007 ble Den islamske ungdomsorganisasjonen i Norge lansert. For to-tre år siden dukket Islamnet opp. Tidligere i år kom også Profetens ummah i fokus, blant annet på grunn av demonstrasjonen utenfor USAs ambassade for to uker siden. Og nå er den nystartede Info islam på banen.

— Det skjer mye i den muslimske verden og Europa som unge muslimer ser på som utfordringer. Hva vil det si å være europeisk muslim i dag? Hva betyr religionen? I Norge har vi fått en ny ungdomsgenerasjon, og mange ønsker å ta stilling til religion. Noen av dem ender opp i en organisasjon, sier Kari Vogt, religionsforsker ved Universitetet i Oslo.

Stadig flere organsierer seg

I det siste har det vært en debatt om bønnerom i skolen og karikaturtegninger. For to uker siden markerte flere tusen muslimer sin avsky mot den omstridte Mohammed-filmen. En liten gruppe hyllet Osama bin Laden utenfor den amerikanske ambassaden. Samtidig organiserer stadig flere unge muslimer seg.

Kari Vogt presiserer at det er naturlig at ungdom orienterer seg til forskjellige retninger, og at det også kan være positivt at de organiserer seg.

— Jeg kan ikke si noe annet enn at organisasjoner antagelig er uunngåelige. Samtidig er det neppe slik at islams sak er tjent med en demonstrasjon av typen vi så utenfor den amerikanske ambassaden der Osama bin Laden ble hyllet som helt. Kanskje er akkurat dette en form for ungdomsopprør og en umoden form for protest. Det finnes andre som representerer helt andre og moderate synspunkter, sier Vogt.

Forstår mer

I Eventhallen har deltagerne lært om profetens liv og lære denne søndagen.

- Jeg snakker riktignok urdu, men ofte er det slikt at det som sies på urdu ikke blir helt forstått. Derfor får ungdom budskapet på et språk de forstår, sier Nassir Farooq (25) fra Furuset.

— Jeg synes også at det var lett å forstå dagens budskap. Og så er det positivt med folk fra flere nasjonaliteter, sier Wajid Rafiq (27) som også er fra Furuset.

Han har nettopp hørt på imam Hussain fortelle hvordan profeten Mohammed går foran som et godt eksempel for muslimer.

— Jeg visste ikke nok om den kjærligheten profeten ga til andre. Nå har jeg lært at hvis du smiler til noen, så få du smil tilbake, ser Rafiq.

— Det er særlig positivt at det er unge mennesker som står bak organisasjonen. De forstår samfunnet vi lever i bedre enn mange av de som er i moskeene, supplerer Farooq.

Vellykket

— Det har vært involvert mange ildsjeler bak denne konferansen. Det er en av grunnene til at arrangementet var vellykket, sier Usman Rana, talsperson for Info islam.

Han vil ikke beskrive Info islam som en ren ungdomsorganisasjon.

- Vi fokuserer på flere områder. Oslo Youth Conference er et konsept der vi fokuserer på de utfordringer ungdommer møter, og gir dem dermed en plattform der de kan føle seg velkommen og muligheten til å uttrykke seg, presiserer Rana.

— Hvordan skiller Info islam seg fra de andre organisasjonene?

— Alle har sine formål, og så lenge man jobber for det beste for samfunnet, er det kun sunt med ulike organisasjoner. Info islam har et sterkt fokus på samfunnsansvar og antiekstremistisk arbeid.

Kontroversielle

Den islamske ungdomsorganisasjon i Norge (DIN) ble i sin tid dannet fordi unge muslimer ikke hadde en egen plattform.

- Vi ønsket en plattform der muslimske ungdommer kunne treffes og snakke om sine utfordringer. Vår visjon er å øke kunnskap om islam og vekke samfunnsengasjement blant muslimsk ungdom, sier nestleder Mohammed Azhar al-Khafaji.

En av de mindre organisasjonene som har markert seg, er Profetens ummah. Over 100 personer deltok på organisasjonens markering mot den amerikanske ambassaden i forbindelse med den kontroversielle Mohammed-filmen.

— Profetens ummah er opprettet av en gruppe muslimer som har som mål, først og fremst, å tilfredsstille Allah. Deretter å presentere islam i sin reneste form, slik den ble lært bort, forstått og praktisert av Allahs siste sendebud. Vi er opptatt av å beskytte vår tro fra all form for polyteisme, innovasjoner og sekterisk ekstremisme, påpeker Ubaydullah Hussain, leder i Profetens ummah.

Tause Islamnet

Rett etter at Islamnet ble kjent i mediene for et par år siden, ble det blant annet satt fokus på at de har kjønnsdelte møter der kvinner og menn har egne innganger.

Fahaq Qureshi, leder i Islamnet, skriver i en SMS til Aften at siden denne saken ikke gagner Islamnet eller muslimer, har styret i foreningen bestemt at de ikke skal uttale seg.

I pausene mellom foredragene kunne man blant annet kjøpe bønneluer. Her sjekker 10 år gamle Adam Thathaal om luen passer ham. Han får hjelp til dette av Shebaz Iqbal som har med tyrkiske varer på konferansen. Rolf Øhman

Med sitt smil og et språk som nådde frem til de unge muslimene fikk imam Muhammad Asim Hussain fra London gode tilbakemeldinger fra de fremmøtte. Rolf Øhman

Relevante artikler

 1. A-MAGASINET

  Adel Khan Farooq er journalisten som satt seg i bilen med terrordømte Ubaydullah Hussain

 2. NORGE

  Ubaydullah Hussain hadde en rekke norske IS-krigere på mobilen sin

 3. OSLOBY

  «Jeg slentret nedover Carl Johan, utså mig et offer, hilste, fikk et blidt smil og trakk av»

 4. OSLOBY

  - Inne, men likevel utenfor

 5. OSLOBY

  Sørkedalen – mitt eldorado

 6. OSLOBY

  «Hva Oslo er? MMM!»