Osloby

Ekstrem-arkeologi i Bjørvika

På det som fra utsiden kun ser ut som en gigantisk byggeplass, graver arkeologer for å redde kulturhistoriske minner.

Arkeologsudent Anne-Katrine Meland er blant dem som kryper rundt i den tragne grøften i Bjørvika. Ingar Storfjell

 • Olav Eggesvik
  Journalist

Like under den splitter nye Barcode-rekken er arkeologer i full gang med å avdekke konstruksjoner av en litt mindre moderne art. I det som skal bli Dronning Eufemias gate, jobbes det på spreng for å redde kulturminner før dresskledde forretningsfolk skal trampe nedover gaten når den til slutt blir ferdig.

Feltleder Christian Rodum graver dypt etter båten som ligger halvveis under Dronning Eufemias gate. Ingar Storfjell

I en grøft som er under én meter bred og fem meter dyp sitter arkeologistudent Anne-Katrine Meland på huk og skraper forsiktig frem del etter del av en båt. - Det er veldig interessant. Vi avdekker detaljer som viser hvordan sjøfarten var i Oslo for over 500 år siden, sier hun.

På vestsiden av rundkjøringen som ligger ved enden av Nordenga bro, er arkeologer fra Norsk maritimt museum i ferd med å avdekke en båt som trolig stammer fra sent 1500— eller 1600-tallet.

I 2008 ble det under byggingen av Barcode avdekket et digert havneanlegg med 14 båter som trolig ble anlagt i løpet av en femtiårsperiode fra ca. 1570 til ca. 1620. Båten som er oppdaget nå kan tyde på at havneanlegget strakte seg lenger sør enn det man tidligere har kjent til.

- Ekstrem-arkeologi

I den trange gropen, rett foran Barcode-bygningene, graves det for harde livet for å redde deler av en båt fra tidlig 1600-tall. Ingar Storfjell, Ingar Storfjell

Utgravingen foregår 2,5 meter under havoverflaten. Det renner inn vann hele tiden, og det raser stadig ut grus og sand.- Ekstrem-arkeologi, spøker avdelingsleder Hilde Vangstad mens hun står på kanten av gropen.

- Det er en voldsom ekspansjon som har skjedd over et stort område, som vi ikke vet mye om. Nå får vi mer kunnskap om ekspansjonen, og det vil også ha betydning for kunnskapen om økonomien i perioden. Det er veldig interessant, sier Vangstad.

Båten ligger ganske så nøyaktig halvveis under betongfundamentet som er støpt for Dronning Eufemias gate. Den andre halvdelen ligger der det skal støpes fundament for et nytt bygg.

Med et smertefullt uttrykk forklarer feltleder Christian Rodum hvordan de må dele båten i to med motorsag for å få den opp til neste år. Den andre halvdelen blir liggende.

Gate på historisk grunn

Rodum trekker også frem selve båten som interessant.

Under masten pleide man å plassere en mynt. Den har arkeologene ikke funnet ennå.

- Alle båtene er unike, og har særtrekk som forteller oss mye om båtbygging i en periode vi har lite kunnskap om, sier Rodum.Nøyaktig hvor gammel båten er vet man ikke ennå. Prøver av den er sendt til analyse. Det som er sikkert er at et av Oslos mest moderne områder er tuftet på historisk grunn.

- Jeg tror at senere, når jeg kjører nedover gaten, vil tenke på at jeg var med på å grave ut båten. Og på delen av den som ligger under veien, sier arkeologistudent Meland.

 1. Les også

  Graver for livet før betongen kommer

 2. Les også

  Arkeologisk funn forsinker Østfoldbanen

afp000570804-9A7WmsmR0R.jpg Ingar Storfjell

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Historisk utgraving skal avdekke pestskip i Bjørvika. Det kan gi nye svar på uløst gåte om svartedauden.

 2. KULTUR

  Arkeologer har funnet seks skip i Bjørvika siden april

 3. NORGE

  Arkeologisk funn: – Her lå Olav den Hellige i 25 år

 4. KULTUR

  Brygge fra 1400-tallet funnet i Bjørvika: – Oslo begynner å minne om Bergen

 5. KULTUR

  Arkeologer har funnet spor av et vikingskip i Halden

 6. NORGE

  Arkeologer fant ukjent kongsgård. Nå må historien kanskje skrives om.