Osloby

Knollmjødurt utsetter kommunens barnehageplaner i Ola Narr

Fylkesmannen har bedt Oslo kommune om å stanse byggearbeidene i friområdet på Tøyen.

Arbeidet med å bygge den midlertidige barnehagen i Ola Narr må stanses inntil klagen til aksjonsgruppen er behandlet, mener Fylkesmannen. Foto: Tom Kolstad

 • Olav Eggesvik
  Journalist

Området er nå en byggeplass, noe det også vil være mens Fylkesmannen behandler klagen. Foto: Tom Kolstad

Sent i mars startet arbeidet med å bygge en midlertidig barnehage i Ola Narr på Tøyen. Barna i Hasle barnehage trenger et nytt sted å være mens det pågår byggearbeider rundt barnehagen, og selv om det er midt i en park som er regulert som friområde, har ikke kommunen greid å finne andre tomter å bygge den midlertidige barnehagen på.

Må stanse byggearbeid

Mandag for en uke siden bestemte Fylkesmannen at byggearbeidene må stanses mens klagen til aksjonsgruppen mot barnehagen behandles.

I en midlertidig uttalelse stiller Fylkesmannen spørsmålet om en rekke forhold er tilstrekkelig utredet:

 • Det er flere rødlistede arter i området, blant annet knollmjødurt, smaltimotei, rødfiol, samt humler.
 • Kommunen kan ha tillagt behovet for barnehageplasser for stor vekt sammenlignet med ulempene ved at man mister et friområde.
 • Det kan stilles spørsmål ved om konsekvensene av at barn og unge mister et friområde er tilstrekkelig utredet.
 • Fylkesmannen spør også om statlig tilsynsmyndighet skulle fått uttale seg i saken.
  Det blir kun et midlertidig opphold i byggearbeidet mens Fylkesmannen behandler klagen. Tine Aagesen, aktiv i aksjonsgruppen mot barnehagen og forfatter av debattinnlegg om temaet, mener uttalelsen styrker mulighetene for å få gjennomslag for aksjonsgruppens klager.

— Nå er de nødt til å stoppe arbeidet mens klagen blir behandlet. Det gjør også at kommunen må behandle klagen raskere enn hvis ikke Fylkesmannen hadde sagt dette. Saksbehandlingstiden kan være lang, sier Aagesen på telefon til Osloby.

— Da tror jeg barnehagen ville vært i full drift i flere måneder før klagen kom til behandling, og da ville det vært vanskelig å få gjennomslag, legger hun til.

Har foreslått alternativ tomt

Det har vært et voldsomt engasjement blant Tøyen-beboere, som er svært skeptiske til planene. Flere peker på at det slett ikke er sikkert at barnehagene faktisk er midlertidige, slik Osloby tidligere har skrevet, og mener det finnes nok av andre tomter i byen å bygge midlertidige barnehager på.

Et skilt i området beskriver den mangfoldige naturen i området. Fylkesmannen skriver at kommunen kan ha oversett dette når de har utredet den midlertigeie barnehagen. Foto: Tom Kolstad

En av tomtene som er foreslått, er et område ved Tøyenbadet der det tidligere lå en vannsklie.— Det er ikke slik at det ikke er mulig å skaffe barnehagetomter andre steder. Området ved Tøyenbadet er også regulert som friområde, men ingen bruker det fordi det er inngjerdet, sier Aagesen.

Aksjonsgruppen har samlet inn penger til å hyre inn advokatfirmaet Haavind AS, som har skrevet til Fylkesmannen på vegne av gruppen. Aagesen forteller at det ble samlet inn 30.000 kroner i løpet av kort tid.

- Vurderte flere tomter

Skolebyråd Anniken Hauglie (H) opplyser i en SMS til Osloby at hun ble varslet om brevet skjærtorsdag, og derfor ikke har fått satt seg inn i hvilke konsekvenser Fylkesmannens avgjørelse vil få.

— Jeg ble varslet om brevet skjærtorsdag, men har ikke fått satt meg fullt og helt inn i alle konsekvenser brevet vil få, og hvilke handlingsalternativer vi nå har. Mitt utgangspunkt er å løse de utfordringene og ulempene barna, foreldrene og ansatte i Haslevangen barnehage har på best mulig måte, skriver Hauglie.

Hun har flere ganger uttalt at kommunen vurderte en rekke andre tomter før de landet på Ola Narr.

— Vi har vurdert 13-14 andre alternativer. Disse har vist seg ikke egnet grunnet topografi, størrelse eller andre forhold. Den permanente barnehagen skal bygges et annet sted, og vi ville aldri valgt Ola Narr hvis det var snakk om lengre varighet eller permanente bygninger, sa Hauglie under et møte i bystyret.

Hauglie har også lovet på tro og ære at den midlertidige barnehagen faktisk er midlertidig.

- Barnehagens areal vil dekke 4,7 prosent av tomten. Den skal plukkes ned innen hovedopptaket i 2016, og det setter vi vår ære i, sa Hauglie.

I et innlegg på Byrådets nettsider har byråden skrevet at Ola Narr aldri ville blitt valgt dersom det var snakk om en permanent barnehage.

 1. Les også

  Ikke gjør dette mot meg!

 2. Les også

  Innbyggerne til aksjon for å bevare Ola Narr

 3. Les også

  Friområde blir barnehage

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Nye Oslo-barnehager kan bli stående tomme

 2. OSLOBY

  UiO: Idrettshall vil ødelegge for tropisk regnskog på Tøyen

 3. OSLOBY

  Oslo kommune vil flytte NRK til Økern

 4. OSLOBY

  Naboene seiret – fikk stoppet 35 boliger

 5. NORGE

  Gigantsenter i Bergen godkjent ved en feil

 6. OSLOBY

  Dette er et av Oslos største nye boligområder. Men kommunen bygget aldri en skikkelig park.