Osloby

Jurist: Oslo kommune bør gi rabatt etter søppelkaos

Forbrukerrådet mener fortsatt at innbyggerne har krav på prisavslag etter søppelkaoset i høst. De får også ekspertstøtte.

Siden tidlig i oktober har kundene ikke fått den avfallshentingen de betaler for. Da bør de få økonomisk kompensasjon, mener Forbrukerrådet og jusprofessor Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

 • Stein Erik Kirkebøen

30.000 forbrukere har klaget på renovasjonstjenestene i Oslo, men Renovasjonsetaten har bastant avvist alle krav om prisavslag.

Forbrukerrådet har tidligere vært ute og ment at forbrukerne har krav på prisavslag.

- Feil å betale full pris for mangelfull tjeneste

– De innbyggerne som rammes, opplever situasjonen som uholdbar. Etter vår mening bør disse gis en økonomisk kompensasjon for påførte ulemper i form av et prisavslag og eventuelt også erstatning, sier fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet Anne Kristin Vie.

– Innbyggerne i kommunen kan ikke være forpliktet til å betale fullt ut for en tjeneste de ikke mottar, eller som er svært mangelfull. Avfallsgebyret må reduseres eller bortfalle for dem som rammes i henhold til en konkret vurdering for den perioden avfallet ikke blir hentet, mener hun.

– Dette handler ikke om de store summene for dem som bør få kompensasjon, men vi mener det likevel er et prinsipielt viktig poeng. Ved å gi kompensasjon vil det rett og slett bli synliggjort også for andre kommuner at hvis du ikke leverer den tjenesten innbyggerne betaler for, får det konsekvenser.

Juridisk støtte

Og nå har hun fått juridisk støtte for kravet som Renovasjonsetaten tidligere har avvist.

– Samlet sett er det min oppfatning at så store mangler som har forekommet i forbindelse med utføring av renovasjonstjenester i Oslo kommune kan lede til prisavslag for husholdningene, skriver professor Hans Fredrik Marthinussen ved Det juridiske fakultet i Bergen i sin vurdering.

Men han legger til at det må gjøres en konkret vurdering av omfanget av ulemper for den enkelte husstand.

– Ulempene må klart overstige vanlige, forutseelige avbrudd og forsinkelser i renovasjonstjenesten, skriver han i den juridiske vurderingen han har foretatt for Forbrukerrådet.

Søppelavgift er betaling for en tjeneste

Der viser han til praksis for levering av vann, som regnes som en vare i forbrukerkjøpsloven, og til forurensningslovens forarbeider hvor det slås fast at begrepet «avgift» ble byttet ut med «gebyr» nettopp for å «få klart frem at en ikke står overfor en avgift med beskatningsformål, men betaling for en tjeneste».

Les mer om

 1. Forbrukerrådet
 2. Avfall

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Innbyggerne må betale for søppelkaoset mens politikerne krangler: -Veldig arrogant, mener Forbrukerrådet

 2. OSLOBY

  Renovasjonsetaten står på sitt: Ingen kompensasjon for dårlig søppeltømming

 3. LEDER

  Aftenposten mener: Søppelkaoset må ta slutt

 4. OSLOBY

  Byrådet krever ekstern granskning av søppelkaoset

 5. OSLOBY

  Etter over 32.000 klager: Byrådet vurderer nytt anbud på søppelhentingen

 6. ØKONOMI

  DNB tapte saken om aksjefond i Høyesterett