Osloby

Flere setter pris på bomringen

Sutrer du fortsatt over bomringen, tilhører du en utdøende rase. Aldri har så mange vært positive til å betale bompenger.

Helge Svee (35) er, i likhet med flertallet av befolkningen i Oslo og Akershus, positiv til å være med på å sponse kollektivtiltak og veiprosjekter gjennom bompenger. Han er sogar villig til å betale langt mer pr. passering for å slippe køkaoset. Foreløpig holder det å gi 20 kroner til vekter Jeppe Furulund. ROLF ØHMAN

 • Forf>rolf Øhman (foto)
 • <forf>bjørn Egil Halvorsen <

— Så lenge pengene går til vei og kollektivtiltak, er jeg positiv til bompenger, sier Helge Svee (35), som Aften møter på bomstasjonen på Skøyen. Daglig pendler Svee fra hjemkommunen Nannestad til jobben i Oslo. Han foretrekker å kjøre kollektivt, men når han først må bruke bilen, synes han det er rimelig å måtte betale for det og dermed være med på å sponse nye kollektivtiltak og veiprosjekter.

12 milliarder

På 15 år har bomringens myntkurver slukt drøyt 12 milliarder av kroner fra bilister i Oslo og Akershus. Slik skal det fortsette i minst 20 år til, til manges forargelse. Flertallet tenker likevel som Svee. To tredjedeler (65 prosent) støtter fortsatt innkreving av bompenger, viser en fersk undersøkelse TNS Gallup har gjort for Statens vegvesen. Undersøkelsen er gjennomført hvert år siden bomringen ble etablert, og aldri har flere vært positive. - Folk aksepterer bompengene når de får noe igjen i form av tiltak for buss, trikk og bane og store og små veiprosjekter. Når de samtidig ser at det kommer opp nye prosjekter de selv brenner for, blir de mer positive, tror regionveisjef Sidsel Sandelien i Statens vegvesen.

Oppvåkning

Hun sikter til den foreløpige behandlingen av Oslopakke 3. Samferdselspakken på drøyt 53 milliarder skal brukes til en rekke prosjekter i vårt distrikt de neste 20 årene. Brorparten finansieres gjennom bompenger.Men ikke alle er like begeistret. Vel 29 prosent vil ha bomringen fjernet. Samferdselsbyråd Peter N. Myhre (Frp) tolker flertallets velsignelse som en oppvåkning i befolkningen. - Jeg tar det som et tegn på at flere og flere vanskelig ser for seg at man kan løse trafikale problemer i fremtiden uten bompengeinnkreving, sier han. Byråden satt sentralt i den tverrpolitiske styringsgruppen som har meislet ut Oslopakke 3. Dersom den bankes gjennom i Stortinget, blir bomringen samtidig "ny" fra 2008. Det betyr både en omlegging av bomstasjonene og økte takster:

Myntboksene og den manuelle betjeningen blir erstattet av et mer moderne, automatisk system.

En ny bomstasjon bygges i Blommenholm-området i Bærum.

Taksten for enkeltpasseringer gjennom eksisterende ring øker fra 20 til 30 kroner, men ved Blommenholm koster det ytterligere 16 kroner. Gulroten som dingler i det fjerne er ny E18 - et av hovedprosjektene i Oslopakken.

Burde svidd mer

Men pendler Helge Svee mener at myndighetene burde flesket til mye mer all den tid målsetningen er å få flere til å kjøre kollektivt.- Når jeg tar bussen hjemmefra tar det en time med bussen på grunn av køene. Det burde svidd mer å kjøre bil. Gjerne 300 kroner for passering i rushtiden, sier Svee.

 1. Les også

  Veier til 53 mrd. er ikke nok

 2. Les også

  Bomringen har tjent 12,8 mrd.

 3. Les også

  Vil ha folkeavstemning om bomring

 4. Les også

  Kan blir gratis i bomringen

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Frp-ultimatum: Går ikke i byråd uten billigere bomring

 2. OSLOBY

  Høy elbil-andel gir tap av bominntekter: – Inntektene vil dale frem mot 2023

 3. OSLOBY

  Siv Jensen har lovet å prioritere Fornebubanen. Nå åpner Frps 1.-kandidat i Oslo for å skrote milliardprosjektet.

 4. POLITIKK

  Antallet bomstasjoner har økt kraftig mens Frp har vært i regjering. Nå skal Oslo Frp demonstrere mot de nyeste.

 5. OSLOBY

  Nye motorveiplaner i Oslo vil gi enda mer bompenger

 6. OSLOBY

  Varsler to bomøkninger for elbiler