Osloby

- Det lovlydige Norge settes sjakk matt

 • Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

Aldri er flere tvangutsendt fra Norge. Men halvparten narkoselgerne som ble tatt på fersken, ble ikke sendt ut. Politiet vet ikke sikkert hvem de her - og ofte vil ikke hjemlandet ta imot dem. Politiets utlendingsenhet

 • Dette er prisen vi betaler for å ha et land som er rimelig humant, sier Frps medlem i justiskomiteen Jan Arild Ellingsen.

— Det er et utrolig komplekst problem. Men dette er en gruppe som i dag har et frikort til å begå kriminalitet. Det lovlydige Norge settes sjakk matt. Poenget med Schengen-avtalen er å åpne for fri bevegelse, ikke fri flyt av kriminelle, sier Ellingsen.

Slik reagerer Frps medlem i justiskomiteen på Aftenpostens oppslag i dag. Selv om politiet siden 2009 har tatt over 2500 personer på fersken for å selge narkotika, sliter både politiet og utlendingsmyndighetene med store utfordringer.

-Hvis vi ikke evner å levere, fortjener vi kritikk, sier Frps medlem i justiskomiteen Jan ArildEllingsen. Frp

Mange kriminelle utlendinger har usikker identitet, hjemlandene krever at de returnerer frivillig og mange sørger for å bli pågrepet med så små mengder narkotika at de slipper rett ut på gaten igjen. — Hva vil Frp gjøre nå som dere har regjeringsmakt?

— Spørsmålet er om vi aksepterer at det skal være slik. Da må vi enten stramme inn lovene, eller diskutere hvordan Schengen-avtalen kan fungere bedre.

- Dette høres litt vagt ut, sammenlignet med hva dere sa før valget?

- Vi fortjener å bli stilt til rette for hva vi har sagt før. Hvis vi ikke evner å levere, så fortjener vi kritikk. Vi trenger handlekraft nå, og det regner jeg med at justisministeren vil vise. Det viktigste nå er å erkjenne at dette er et problem.

Les også:

Les også

Aldri har flere asylsøkere fått opphold enn i 2013

Les også

Narkoselgeren Ali (45) sendes ut av Norge for syvende gang

Les også

Justisministeren i lukket asylmottak for å lære

Ap: — Må sendes ut raskere

— Det er et alvorlig problem når asylinstituttet blir utnyttet for å drive kriminalitet, sier lederen av Stortingets justiskomité Hadia Tajik.

- Vi må jobbe langs flere spor: Asylsøkere uten krav på opphold må få svar raskere, og uttransporteres raskere, sier Tajik til Aftenposten.

— I tillegg må straffesakskjeden strammes opp. Rapporten viser at det ofte tar lang tid fra pågripelse til påbegynt soning. Målet må være at de som har begått lovbrudd må oppleve at dette får konsekvenser umiddelbart.

Leder av Stortingets justiskomite, Hadia Tajik (Ap). Larsen, Håkon Mosvold

— Dette er for øvrig et problem som ikke er unikt for Norge, men som de fleste Schengen-land møter. Vi bør derfor også søke kunnskap hos andre land på hvilke løsninger de har tatt i bruk, og som også kan settes i verk hos oss. Les også:

Les også

1,1 millioner utlendinger ikke ID-sjekket

Les også

Menneskesmugler gikk fri fordi norske fengsler er fulle

Les også

Søkte asyl i Norge og syv andre land

Les også

Storstilt svindel med norske asylsøkerbevis

Les også

Tre asylsøkere raidet Sør-Norge

Politiet: — Det går rett vei

I tillegg til UDIs, PUs og Oslo-politiets innsats mot narkoselgerne, har det siden juli 2011 vært et eget sentrumssamarbeid for å bekjempe det åpne narkotikamiljøet i Oslo.

Det går rett vei, mener Kåre Stølen, stasjonssjef ved Grønland politistasjon.

— Vi har hatt en kraftig reduksjon i aktiviteten i disse områdene siden 2010, noe som også var planen. Mens vi i 2010 hadde 2000 narkotikasaker i området rundt Jernbanetorget, hadde vi i fjor 419, sier Stølen (bildet).

I fjor gjorde politiet på Grønland totalt 8000 bortvisninger fra de åpne russcenene, også det en solid nedgang.

— Aktiviteten er gått ned, sier Stølen.

Kåre Stølen, stasjonssjef ved Grønland politistasjon. Jan T. Espedal

Uteseksjonen i Oslo kommune har gjennomført systematiske tellinger av antall personer i de åpne rusmiljøene siden 2004. Siden et eget sentrumssamarbeid (ikke det samme som politiets innsats mot de åpne rusmiljøene) ble startet i juli 2011 har tallene falt betraktelig, ifølge Børge Erdal, leder for Uteseksjonen.— Sommertellingen viser at man gjennom sentrumssamarbeidet langt på vei har lyktes med å løse opp og spre de konsentrerte åpne rusmiljøene i sentrum. Dette er ett av flere hovedmål for sentrumsarbeidet, sier Erdal.

— Tellingene om natten i helgene viser at det er utfordringer med det vi kaller bevegelig gatesalg av illegale rusmidler. Selv om situasjonen er en helt annen nå enn før sentrumssamarbeidet startet, er det fremdeles utfordringer, sier han.

 1. Les også

  Stjålet mobil reiser Afghanistan rundt

 2. Les også

  Grenseløse gjengangere

 3. Les også

  Selger en million smuglersigaretter i uken i Oslo

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  2500 utenlandske narkoselgere tatt på fire år

 2. OSLOBY

  Naboer: – Boligområdet er blitt et fristed for salg av dop

 3. OSLOBY

  Uteseksjonen opplever at 12-åringer oppsøker narkomarkeder

 4. OSLOBY

  UDI: - Åpenbart misbruk av asylinstituttet

 5. LEDER

  Aftenposten mener | Frisone kan trekke flere unge til rusmiljøet

 6. OSLOBY

  - Jeg må be narkotikaselgere flytte seg så jeg kommer inn døren