Osloby

- Mørketall om hatkriminalitet i Oslo

Store mørketall skjuler den reelle kriminaliteten rettet mot religiøs tilknytning, seksuell legning eller personer med utenlandsk utseende.

Homofile er en av flere grupper som har opplved hatet på gata i Oslo de siste årene. Stian Solum Lysberg

 • Ntb

I fjor ble det levert inn 47 anmeldelser om hatkriminalitet basert på religiøs tilknytning, seksuell legning eller personer med utenlandsk utseende i Oslo. For hele landet endte tallet på 216.

I de 47 Oslo-sakene var det totalt 48 ofre som gikk til en anmeldelse og hvor sakene ble kategorisert som hatkriminalitet. Til sammen 53 gjerningsmenn ble siktet for vold, trusler eller andre former for lovbrudd i fjor.

Les også

- Jente fikk lov til å dusje bare én gang i måneden

Oslo-politiet har kartlagt forekomsten av hatkriminalitet og konkluderer med at store mørketall trolig skjuler den reelle kriminaliteten rettet mot religiøs tilknytning, seksuell legning eller personer med utenlandsk utseende.

Ikke enkelt

I en egen rapport som politiet i hovedstaden la fram mandag, gis det innblikk i hvor mange anmeldelser som har sin bakgrunn i hatefulle ytringer eller handlinger som har sin bakgrunn i religiøs, seksuell eller etnisk orientering.

— Totalt er det 48 forhold som er kodet som hatkriminalitet i Oslo politidistrikt i 2012. Det er grunn til å tro at dette er minimumstall og at mørketallene kan være høye, står det i rapporten.

Kom til oss

Det er Ingjerd Hansen i Strategisk stab i Oslo politidistrikt som er ansvarlig for rapporten som er lagt fram. Hun sier det er flere grunner til å tro at omfanget av problemet trolig er langt mer omfattende enn hva antallet faktiske anmeldelser utgjør.

Les også

- Hetsen mot homofileer blitt mer aggressiv

— Grensen mellom ytringsfrihet og en kriminell handling er ikke enkel, så er du i tvil, så kom til oss, sier hun til NTB.Hun sier det kan være mange grunner til at en anmeldelse ikke blir registrert som hatkriminalitet, kanskje oftest fordi det ikke blir registrert sammen med en vanlig anmeldelse.

Få saker

Av de undersøkte sakene er det flest anmeldelser innenfor området for etnisk hatkriminalitet. Flest er rettet mot personer fra Midtøsten eller fra Afrika. Bare én anmeldelse dreier seg om antisemittisme og én dreier seg om hatkriminalitet mot romfolk.

Les også

Mer hets mot muslimer

— Det som har vært mest fremme i mediene det siste året, hatkriminalitet mot jøder og romfolket, er det som avspeiler seg minst i politiets anmeldelser. Dette kan ha mange årsaker, står det i rapporten.Det slås fast at det er relativt flere asiatiske og afrikanske personer, enn jøder og romfolk i Oslo, og at det kan være en årsak til at det er flere anmeldelser innenfor disse kategoriene.

Andre land

Også homofile opplever mange former for hatkriminalitet. På fjorårets oversikt går det fram at 15 av 47 anmeldelser er foretatt av personer som er blitt sjikanert eller utsatt for vold på grunn av sin seksuelle orientering.

— Etnisitet og seksuell orientering er de største kategoriene. Dette sammenfaller med tidligere år, og det stemmer også godt overens med tendensen i andre land som Sverige og Storbritannia, står det i rapporten.

Les også

Få anmelder hatkriminalitet

Av fjorårets anmeldelser var 30 henlagt i januar i år. For sju var det positive påtaleavgjørelser. I elleve saker var det ennå ikke truffet en avgjørelse. I ti av disse elleve sakene var det en navngitt mistenkt gjerningsmann. I konklusjonen av rapporten slås det fast at det er rom forbedring i måten Oslo-politiet behandler saker om hatkriminalitet. (©NTB)

 1. Les også

  Hatet mot Europas minoriteter

 2. Les også

  Hatkriminalitet mot lesbiske og homofile skal straffes hardere

 3. Les også

  Tente på jakken til samisk kvinne - føler seg uthengt av statsministeren

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  To muslimer slått ned på åpen gate: «Go back fucking terrorists»

 2. LEDER

  Nødvendig innsats mot hatkriminalitet

 3. NORGE

  - Muslimer anmelder ikke hatkriminalitet. De har null tillit til at politiet tar det alvorlig.

 4. OSLOBY

  Etter 31 år i Norge opplevde Joao noe han aldri trodde skulle skje

 5. POLITIKK

  «Jeg oppfordrer alle til å være med ut i gatene neste lørdag, spesielt personer fra innvandrermiljøene»

 6. OSLOBY

  Politiet i Oslo oppretter gruppe mot hatkriminalitet