Osloby

- UD sviktet etter tsunaminen

Utenriksdepartementet var så dårlig forberedt at selv en middels stor katastrofe ville ha blitt for vanskelig å håndtere, heter det i den knusende rapporten fra Evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen.

 • Lars Magne Sunnanå
 • Trond Eide

Rapporten om myndighetenes håndtering av katastrofen ble overlevert av utvalgets leder, Jan Reinås, onsdag. Utvalget har arbeidet med rapporten i 96 dager.

— Det har vært intens jobbing, sa Reinås da han overleverte resultatet til justisminister Odd Einar Dørum.

— Vi har ikke funnet noe grunnlag for å si at noen omkom på grunn av svikt i myndighetenes håndtering, innledet Reinås.

Utenriksdepartementet får likevel hard medfart. UD skjønte for sent katastrofens omfang, heter det i utvalgets dom.

Dårligst forberedt

Uklar organisering, manglende informasjon, for sen kontakt med relevante samarbeidspartnere som Helse- og omsorgsdepartementet og politiet, manglende forståelse av katastrofens kompleksitet, for dårlig telefonkapasitet, for svake systemer for registrering, ikke tilstrekkelig planverk og for dårlige bemanningssystemer er blant de viktigste punktene myndighetene kritiseres for.

Og det var UD som var dårligst forberedt, slår utvalget fast.

— Det var UD som satt med ansvaret den første tiden. I motsetning til de andre hadde de ikke et ytre apparat som håndterer kriser. De hadde varslingsrutiner, men det er ingen katastrofeberedskap. De hadde heller ikke et planverk og de manglet trening. Så dette ble en meget tøff utfordring for UD, det er helt klart.

"De opplysninger som er mottatt om telefonrutiner, manglende planer, systemer og trening, datateknisk nivå og muligheter for systematisk håndtering av store informasjonsmengder, tyder på at også en middels stor katastrofe med et to- eller tresifret antall nordmenn i vanskeligheter, ville overgått UDs håndteringsmuligheter.", heter det i rapporten.

"Svikten skyldes ikke mangel på personalressurser, men mangel på planer, systemer og ledelse."

Taklet bedre av andre land

Utvalget viser også til at andre land taklet krisen bedre enn de norske myndighetene.

— Tyskland og Italia håndterte dette på en profesjonell og god måte. Og tsunamien kom like overraskende på dem, sa han.

— Veldig mange ting sviktet i Thailand. UD burde tidlig har forstått at belastningen på medarbeiderne der nede var langt hardere enn de var trenet for. De fikk en umenneskelig oppgave. Støtten fra Norge kom for sent, og den var tilfeldig, sa Reinås.

Utvalget kritiserer UD for at det gikk 34 timer før UD kontaktet Helse- og omsorgsdepartementet. Departmentene burde umiddelbart ha gått sammen for å få en felles drøfting av krisesituasjonen, mener utvalget.

— Når det var så vanskelig å komme gjennom på telefonen, så kunne de ha kastet seg på sykkelen, sa Reinås.

Enkeltmennesker i UD gjorde så godt de kunne, men det var mangel på planer og ledelse, mener utvalget.

— Dette er en organisasjon som er ekstremt styrt av regelverk og det er liten fleksibilitet. At den skal snu seg og treffe beslutninger umiddelbart er en ganske stor omveltning, så man må også forstå det som skjedde i et historisk perspektiv, sa Reinås.

Politiet burde registrert

Også Justisdepartmenet får kritikk i forbindelse med registreringen av savnede. Selv om UD burde invitert til samarbeid om registreringen, burde både Justisdepartementet og politiet vært mer pågående og engasjert seg sterkere for å delta i dette, mener utvalget.

Utvalget slår fast at man med bedre koordinering hadde hatt mange muligheter til å komme nærmere det endelige tallet døde og savnede på et tidligere tidspunkt. Arbeidet med registrering av savnede burde vært gjort av politiet fra første stund, heter det i rapporten.

— Vi har kanskje vært kritiske, men ikke mer enn vi har grunnlag for, konstaterte utvalgets leder.

Bare når det gjelder evakuering og hjemtransport av ofrene får UD godkjent i dommen fra utvalget.

— Vi føler at vi har gjort jobben og svart på oppdraget, sa Reinås.

Rita Engh Heflo har representert de pårørende i utvalget.

— Rapporten har lagt grunnlaget for at den politiske ledelsen kan legge nye planer i en tid da folk reiser mye mer enn før, sier hun til Aftenpostens nettutgave.

— Rapporten gir klare ord for pengene?

— Det er godt å få sagt det. Jeg tror de pårørende vil se det som kommer til uttrykk i rapporten som positivt. Det er heller ingen dissens i rapporten, og vi var alle klare på at eventuell uenighet skulle komme til uttrykk, sier Engh Heflo.

— Dette er en viktig rapport. Utvalget ble satt ned for at vi skal høste lærdom, sa justisminister Odd Einar Dørum da han tok med seg rapporten for å studere den nærmere. Klokken 16 skal han holde en pressekonferanse sammen med utenriksminister Jan Petersen og statsminsiter Kjell Magne Bondevik.

Rapporten skal sendes ut på høring, og en stortingsmelding skal følge den opp.

Selve utvalget har bestått av sju personer, men totalt har 17 personer vært involvert. Rundt 200 personer er intervjuet i forbindelse med utvalgets undersøkelser.

 1. Les også

  Rapport med sterk kritikk av UD

 2. Les også

  Best på krise

 3. Les også

  Toppene inn til Reinås-intervju

 4. Les også

  Reinåsutvalgets utfordring

Utvalgsleder Jan Reinås (t.v.) ble møtt av justisminister Odd Einar Dørum da han i ettermiddag ankom regjeringskvartalet for å overleverte rapporten fra evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen. Foto: SCANPIX

Relevante artikler

 1. NORGE

  Hver femte kommune sto uten god plan for smittevern tre uker før koronakrisen

 2. VERDEN

  Justisministeren går av etter avsløring av seriedrapsmann på Kypros

 3. DEBATT

  22. juli-kommisjonen bør ikke brukes som blåkopi for koronautvalget

 4. NORGE

  Moskéangrepet i Bærum: Ferieavvikling forsinket trusselmeldingen

 5. NORGE

  PST ville kartlegge ekstremister og forebygge terror. Kontrollutvalg mener de brøt loven.

 6. NORGE

  Røde Kors slakter myndighetenes flyktninghåndtering