Osloby

Ap vil forby tigging i sentrum

Oslo Arbeiderparti vil forby tigging i deler av byen. De vil også at ingen skal kunne samle inn penger uten å ha meldt fra til politiet først.

Narkomane Jarle Robert Arne Karlsen (47) håper først og fremst en meldeplikt for tiggere fører til mindre konkurranse fra romfolket. Ingar Storfjell

 • Mathias Vedeler

Hvis forslaget får gjennomslag, kan det bli forbudt for narkomane og tilreisende å tigge i Oslo sentrum.

Det er varaordfører Libe Rieber-Mohn (Ap) som foreslår at bystyret skal gå inn for et begrenset tiggeforbud. Med forslaget vil politiet i praksis ha muligheten til å peke ut enkelte områder i byen der det ikke er lov til å drive med pengeinnsamling overhodet.

Les også

Kommer for å tigge, ender opp i fengsel

Et slikt forbud vil imidlertid kreve en lovendring, og det er dermed opp til Regjeringen om det skal bli en realitet. Signalene fra Regjeringen har så langt vært positive. Justisminister Grete Faremo varslet tidligere i høst at de vurderer å gi politiet denne muligheten.

Tror på tiltaket

Rieber-Mohn mener tigging er blitt en utfordring for Oslo og at tiltak derfor er nødvendig.

Les også

Faremo åpner for tigger- frie soner i Oslo sentrum

— Jeg har veldig tro på dette forslaget. Da gjør man ikke tigging straffbart i seg selv, men regulerer hvor det er lovlig og ikke. Det gir politiet handlingsrom og oss muligheten til å sette grenser for bruken av våre fellesrom. Forhåpentligvis gjør tiltaket det også mindre attraktivt å komme til Oslo for å tigge, sier Rieber-Mohn. - Dette vil ramme svært fattige mennesker som trenger penger. Hva tenker du om det?

— Løsningen på fattigdommen er ikke å få inntekt gjennom tigging. Løsningen er å sørge for at flere kommer i jobb, sier Rieber-Mohn.

Meldeplikt

I tillegg til forbudet foreslår Rieber-Mohn å innføre meldeplikt for tigging og annen pengeinnsamling, noe kommunen kan vedta selv uten at det krever lovendring.

Les også

Tiggere reiser gratis i Oslo

Bystyret har tidligere vedtatt en slik meldeplikt, men da bare for tigging og ikke andre former for innsamling av penger på gaten. Forslaget ble derfor stoppet av Politidirektoratet som mente loven krever at et eventuelt påbud om meldeplikt vil måtte gjelde all pengeinnsamling. Nå vil altså Oslo Ap ha meldeplikten til tross for at det vil ramme ideell og frivillig innsamling, slik som Operasjon Dagsverk, som i forrige uke samlet inn penger til kasteløse i Nepal.

— Bergen har innført meldeplikt for pengeinnsamlere, og det har hverken skapt problemer eller byråkrati. Dette kan man gjøre på en praktisk og enkel måte. Vi vil først og fremst ramme de som driver med organisert tigging i byen, ikke Operasjon Dagsverk, sier Rieber-Mohn om denne problematikken.

Usikker på forslaget

Det er usikkert om de to forslagene vil få flertall i bystyret.

Les også

McDonald's får advarsel etter serveringsnekt

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) forteller at byrådet har stor forståelse for intensjonen bak forslagene, men at de ikke har bestemt seg ennå og at meldeplikten først skal ut på høring i kommunen.— Det er også noen motforestillinger mot en slik meldeplikt, sier Røsland.

Som eksempler nevner han byråkratiseringen av ideell pengeinnsamling, mulig mangel på effektive sanksjoner mot dem som ikke melder seg, og faren for at meldeplikten kan bli til en «godkjenningsordning» som virker mot sin hensikt.

Røsland ser også ulemper med et geografisk begrenset forbud.

— Hvis pengeinnsamling blir forbudt i sentrum, er det nærliggende å tro at det forflytter seg til boligområdene våre. Det er ikke opplagt at det er en bedre løsning, sier han.

Den rumenske tiggeren Kamelia (35) er positiv til meldeplikt for tigging. Hun ønsket ikke ansiktet sitt i avisen. Ingar Storfjell

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Foreslår tiggerfrie soner i Oslo sentrum

 2. OSLOBY

  Nå kan det bli vanskeligere å tigge

 3. OSLOBY

  Helt i det blå om Oslo får tiggerforbud

 4. NORGE

  - Ikke dokumentert sammenheng mellom tigging og kriminalitet

 5. NORGE

  Mener tiggeforbud bør vurderes

 6. NORGE

  Ap vil ha tigging kun mellom 9 og 16