Osloby

Byråden åpner for mer spontane byutviklingstiltak

– Vi ønsker å gjøre det enklere å søke om små beløp til mindre tiltak for å lage liv i byen, sier Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling.

Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo kommune. Foto: Rolf Øhman

 • Arve Henriksen
  Arve Henriksen
  Journalist

– Pandemien har vist at det vil bli enda viktigere å si ja til spontane tiltak som skaper aktiviteter i byen.

Det sier Hanna E. Marcussen (MDG), byråd for byutvikling i Oslo kommune. Hun berømmer Oslos befolkning i denne tiden.

– Oslo er full av kreative folk som finner andre måter å skape liv på, og som når ut til andre grupper enn de har gjort før. Fremover blir det viktig å legge til rette for at beboere, kunstnere, frivillige lag og foreninger og alle andre kan få ta byen i bruk og skape aktivitet, sier hun.

Onsdag skrev Aftenposten om Sarah Prosser, som har åpent pop-up-kafé på fortauet utenfor sin egen leilighet.

– Dessverre vil nok ikke covid-19 være den siste pandemien vi opplever. På samme måte som vi planlegger for klimaendringer, må vi planlegge for at det kan komme kriser som gjør at hverdagen vår endres dramatisk i perioder. Det er derfor helt avgjørende at kommunen er flink til å samarbeide med private og frivillige aktører, sier hun.

Les også

Oslo kommune gir utsettelse av husleien. Det hjelper ikke, svarer fortvilte bareiere: – Vil føre til et ras av konkurser

Venter på Stortinget

Byutviklingsbyråden mener det vil være viktig å kunne vil åpne opp for ad hoc-løsninger uten lange søknadsprosessen i fremtiden.

– Vi ønsker å gjøre det enklere å søke om små beløp til mindre tiltak. Poenget er at det skal være få krav og korte søknadsskjemaer.

– Kan det være aktuelt å komme med en tiltakspakke for å utvikle nye tilbud i byen?

– Ja. Det er mange som trenger hjelp nå, og vi venter utålmodig på flere store krisepakker fra Stortinget. Kommunene har ikke et oljefond å ta av, sier Marcussen.

Øystein Sundelin (H), leder av byutviklingsutvalget i Oslo kommune. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Før påske lanserte Oslo Høyre en tiltakspakke for å begrense de økonomiske tapene for lokalt næringsliv.

– Den kanskje viktigste lærdommen er at det vi savner mest, er de hverdagslige tingene som vi har tatt for gitt. Det forteller meg at måten vi lever og organiserer livet vårt på, er svært sårbar, sier Høyres Øystein Sundelin, leder av byutviklingsutvalget i Oslo kommune.

Han håper at krisen vil gjøre oss mer bevisste på at vi aktivt må benytte alle tilbudene i Oslo når restriksjonene oppheves.

– Hvis ikke forsvinner bylivet vi alle ønsker oss, og både byen og livet vårt blir fattigere.

Må støtte private initiativer

Haakon Riekeles, nestleder i Oslo Venstre. Foto: Olav Olsen

Les også

Politikere applauder arkitektenes Filipstad-innspill

Oslo Venstre mener byrådet i Oslo gjør for lite for å samarbeide med innbyggerne om å skape byliv.

– Det er forståelig at fokuset hittil har vært på smittebegrensning og på å håndtere de akutte økonomiske konsekvensene, men fremover vil tiltak for byliv få økt oppmerksomhet. Tiltak bør ikke bare være i kommunal regi, vi må også støtte opp under private initiativ, sier Haakon Riekeles, nestleder i Oslo Venstre.

– Bør det settes av en tiltakspakke som oppfordrer til et mer systematisk arbeid for å utvikle nye tilbud til både innbyggere og kommuner?

– Ja, vi har foreslått å sette av midler som i dag brukes på midlertidige kommunale tiltak. De kan puttes i en søkbar pott for tilskudd til arrangementer som skaper interesse og folkeliv. Vi tror andre enn kommunen også vet hva som slår an i gatelivet, sier han.

Line Oma i Oslo Arbeiderparti mener at krisen kan utfordre kommunen til å tenke nytt.

– Vi var ikke forberedt på isolasjonen og mangel på fysisk kontakt og nærhet til andre. Jeg tror derfor vi har fått en påminnelse om hvor viktig den menneskelige dimensjonen er. Vi må ha gode byrom til de dagene mennesker trenger steder å være – gjerne i nærheten av der de bor, sier Oma.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Byutvikling

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Byrådet utsetter viktige valgløfter

 2. OSLOBY

  Nå skal biltrafikken reduseres på Grønland og Tøyen også

 3. OSLOBY

  Savnet å være sosial, laget kafé på fortauet

 4. OSLOBY

  Oslo kommune gir utsettelse av husleien. Det hjelper ikke, svarer fortvilte bareiere: – Vil føre til et ras av konkurser

 5. OSLOBY

  Byrådet i Oslo vil fjerne tre av fire cruisekaier

 6. OSLOBY

  Venstre redder byrådets Filipstadplaner