Osloby

Regjeringen vil stille norskkrav til barnehageansatte

Ny rapport avslører dårlige språkkunnskaper blant barnehagemedarbeidere.

Sarah Bang har selv jobbet hardt med språket. For 15 år siden kom hun til Norge fra Kenya, og de tre siste årene har hun jobbet i Skillebekk barnehage. Hun har lest og lyttet og hatt samtaler med barn og voksne. - Det er her jeg har utviklet meg mest. Det å bli sett, få tilbakemeldinger og anerkjennelse, har vært veldig gunstig for meg og gir meg mer motivasjon til å snakke bedre norsk, forteller hun. Rolf Øhman

 • Nicoline Haugsvær

I Skillebekk barnehage har de innredet et eget språkrom med bøker, bilder og pedagogiske leker. Theodor (4), Jakob (3), Nina Sofie (4) og Hamzan (4) lytter til Sarah Bang og Marit Heesbråten. Rolf Øhman

Marit Heesbråten er styrer i Skillebekk barnehage. Der er rundt halvparten av barna minoritetsspråklige, og det er derfor viktig å jobbe bevisst med språket. Theodor (4), Jakob (3), Nina Sofie (4) og Hamzan (4) hører på Sarah Bang som leser. Rolf Øhman

En fersk rapport viser at det er store forskjeller i landet når det kommer til barnehageansattes språkkunnskaper. Blant annet svarer én av tre styrere i barnehager som har minst én minoritetsspråklig ansatt, at de opplever at norskkunnskapene hos minoritetsspråklige ansatte er for dårlig til at de kan kommunisere godt med foreldre, barn og kolleger.

Resultatet bekymrer

— Resultatet burde bekymre oss. Vi vet at en god barnehage er en hvor barna lærer nok norsk til å legge grunnlaget for å begynne på skolen, og da er de ansatte det viktigste. Jeg tror mange foreldre tenker på det og kanskje er bekymret, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Han mener barnehage og skole er to av de viktigste integreringsplattformene.

- Vi vet at i Oslo kan én av fire elever så lite norsk når de begynner på skolen at de ikke klarer å følge undervisningen, og da sakker de akterut.

Les om hvordan barna på St. Hanshaugen får et sunt kosthold:

Les også

Disse ungene er forsøkskaniner

Oslo, som har flest ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn pr. barnehage, krever at nyansatte skal bestå en norsktest. Men det finnes ikke noe nasjonalt regelverk. Det ønsker kunnskapsministeren å gjøre noe med.

— I stortingsmeldingen som kommer til våren, ønsker vi å lovfeste et krav til norskspråklig kompetanse blant ansatte i barnehager, forteller han .

Departementet jobber fortsatt med detaljene og vet foreløpig ikke om det skal følge Oslos modell med språktest eller om arbeidsgiver skal få ansvaret.

Store forskjeller

Margrete Haugum, som er seniorforsker og prosjektleder for rapporten, tror ikke manglende norskkunnskaper er et kjempestort problem på landsbasis.

I Skillebekk barnehage har de innredet et eget språkrom med bøker, bilder og pedagogiske leker. Theodor (4), Jakob (3), Nina Sofie (4) og Hamzan (4) lytter til Sarah Bang og Marit Heesbråten. Rolf Øhman

— Det er et problem i storbyer og andre steder der det er mange innvandrere, sier hun.I Oslo, Finnmark, Buskerud og Akershus har over 80 prosent av barnehagene minst én ansatt med et annet førstespråk enn norsk, i Oppland, Nord-Trøndelag og Troms er tilsvarende andel under 35 prosent.

I Oslo er det i gjennomsnitt 5,1 ansatte med et annet førstespråk pr. barnehage. I Akershus har 3,3 ansatte pr. barnehage et annet førstespråk.

— Den enkleste forklaringen er at det har med bosettingen i området å gjøre. For mange kvinner er jobb i barnehage en vei inn i arbeidslivet, sier Haugum.

Hun mener spørsmålet i undersøkelsen er litt upresist, og det kan tenkes at noen også har regnet med vaktmestre eller renholdsmedarbeidere blant de ansatte med annet førstespråk enn norsk. Likevel gir tallet et bilde av hvordan det er.

Det er ikke størrelsen som avgjør:

Les også

De ble kalt et sosialt eksperiment. Hvordan går det egentlig med barna i kjempebarnehagene?

— Det er først og fremst barna som skal lære

Barnehagemedarbeider er en av få stillinger man kan få som ufaglært. Når bydel Frogner lyser ut en stilling som barnehagemedarbeider i en av sine barnehager, får de gjerne mellom 200 og 400 søknader.

— Blant søkerne har anslagsvis halvparten mangelfulle norskkunnskaper, forteller Ola Bertnes Strømme, fungerende enhetsleder for barnehagene i bydel Frogner.

En barnehage skal ikke være en opplæringsarena for voksne. Det er først og fremst barna som skal lære, sier han.

Han får støtte fra styrer Marit Heesbråten i Skillebekk barnehage, som også opplever at det er en høy andel med minoritetsspråklig bakgrunn som søker til stillinger i barnehagen. Flere ganger har hun måttet avslå gode søkere fordi norskkunnskapene ikke er gode nok.

Sammensetningen av personalet er viktig

Men i en barnehage der rundt halvparten av barna er minoritetsspråklige, er det også viktig at de ansatte gjenspeiler barna.

— At vi har ansatte med samme bakgrunn som barna, gir trygghet både til barn og foreldre, sier Heesbråten.

Marit Heesbråten er styrer i Skillebekk barnehage. Der er rundt halvparten av barna minoritetsspråklige, og det er derfor viktig å jobbe bevisst med språket. Theodor (4), Jakob (3), Nina Sofie (4) og Hamzan (4) hører på Sarah Bang som leser. Rolf Øhman

De er begge positive til lovfestet krav om norskkunnskaper, samtidig som det blir spennende å se hvordan det skal løses. Etter at Oslo kommune fra 2012 har krevd at nyansatte i barnehager skal ha bestått norskprøve B1, begynner de å se effekten, men det er fortsatt varierende bevissthet rundt språk i barnehagene.— Da andelen barn med minoritetsbakgrunn begynte å øke, måtte vi ta grep for å sikre barnas språkmiljø, forteller Heesbråten. Blant annet innredet de et eget språkrom der de leser bøker og bruker bilder og pedagogiske leker. De ansatte jobber med små grupper hvor de blander barn på ulike nivåer.

— For barn lærer mye av hverandre, sier hun.

I 2016 skal de også teste «Språkløyper», en nasjonal strategi for lesing og skriving. Gjennom hjemmelekser og gruppearbeid skal det hjelpe de ansatte til å bli mer bevisst på hvordan man jobber med språk.

— Det er veldig spennende. Jeg må tenke mer på hvem jeg leser jeg for og hva vil jeg oppnå med å lese, forteller Sarah Bang, som jobber i barnehagen.

Denne barnehagen lager sin egen skibakke:

Les også

Kanonvinter!

— Dette er ikke veien å gå

Professor i norskdidaktikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Margareth Sandvik, forteller at hun er smertelig klar over situasjonen i Oslo og forstår foreldres bekymring.

— Voksne i barnehagen er språklige rollemodeller. Det er ulike grader av dette, men hvis den rollemodellen ikke kan norsk, kan man i verste fall ikke forstå hva personen sier. Det er riktignok sjelden, men mange har endel grammatiske feil, og de engster seg for å eksponere språket sitt, sier hun.

Sandvik tror ikke at å lovfeste krav til norskkunnskap blant ansatte er veien å gå.

— Det er mer effektivt å gi de ansatte kurs tilpasset barnehagens kommunikasjonskrav og kommunikasjonskultur. Det åpner opp og inkluderer, i stedet for å stenge og ekskludere. Mange gjør en god jobb, og de er motiverte og engasjerte, sier hun.

— Hvis Røe Isaksen skal ha noen til å lage en språktest, må denne testen ta stilling til hva som er god nok uttale, god nok bøyning, godt nok ordforråd, gode nok fortellerferdigheter, gode nok ferdigheter i å undre seg osv. Testen blir en «gatekeeper» og skal bestemme når du får slippe inn, noe som er problematisk.

Norskkurs gir selvtillit

Å styrke den ansattes språk er en styrke både for den enkelte og for språkmiljøet i barnehagen.

Fra høsten 2013 til våren 2014 hadde Høgskolen i Oslo og Akershus et prosjekt i bydel Søndre Nordstrand der barnehageansatte fikk norskkurs tilpasset arbeidsplassen.

— Mange var veldig dårlige i norsk, og flere hadde aldri slått på en datamaskin før. Etter ni måneder tok flere norskprøve tre. Vi snudde livet deres. Det var en bratt læringskurve, og de fikk selvtillit, forteller Sandvik.

Hun har for eksempel snakket med polske barnehageansatte som har fire-fem års førskolelærerutdanning.

— De har så mye de vil formidle til foreldre, men et norskkurs på tre måneder er ikke nok.

 1. Les også

  - Mødre får dårlig samvittighet hvis de ikke får til å hente barna «tidsnok»

 2. Les også

  Politi og brannvesen rykket ut til Snømannen-innspilling

 3. Les også

  Frykter barnehager må stenges grunnet vikarmangel

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Joaquim har jobbet i barnehage i åtte år. Nå sendes han og flere hundre andre barnehageassistenter på norskkurs.

 2. OSLOBY

  Systematisk språkopplæring i barnehagen gir gode resultater

 3. OSLOBY

  Her er planene: Slik vil kjøperen bygge ut Hausmannskvartalet

 4. OSLOBY

  MDG stemte ned sin egen byråds politikk - avviser salg av Hausmannskvartalet

 5. OSLOBY

  OL-mester staket 25 km med brukket lårhals

 6. OSLOBY

  MDG skal etablere minst seks blomsterenger i Oslo