Osloby

Gratis prevensjon skal få ned aborttallene

Unge kvinner får gratis prevensjon i Grünerløkka bydel. Da tilsvarende forsøk ble gjenomført i Tromsø og Hamar, ble aborttallene nær halvert.

En viktig del av jobben Marius Johnsen og de andre legene og sykepleierne hos Sex og samfunn gjør, er å skrive ut resepter på prevensjon til unge kvinner. Rolf Øhman

 • Christian Sørgjerd
  journalist

I vinter ble KrFs hjertebarn vedtatt av et samlet bystyre. Bak navnet Handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap og abort ligger en serie tiltak. Blant dem er en toårig prøveordning med gratis valgfri hormonell prevensjon til kvinner i aldersgruppen 20–24 år.

Grünerløkka ble plukket ut som prøvebydel.

Hos klinikken til Sex og samfunn, I Schouskvartalet nederst på Grünerløkka, er de fornøyd med det. Fire dager i uken tilbyr de gratis konsultasjoner for unge. Hoveddelen skal enten teste seg for seksuelt overførbare sykdommer eller de ønsker prevensjon. I fjor var over 25.000 personer innom.

I timene før åpning er det stille før stormen. Lege Marius Johansen forteller at det ofte er kø utenfor når dørene åpner kl. 15. På en vanlig dag tar de imot 100-130 pasienter.

— Hvis man bor i Grünerløkka bydel og er mellom 20 og 24 år, har man nå rett til gratis prevensjon. Da kan man enten gå til fastlegen sin, til helsestasjon for ungdom, til studenthelsetjenesten eller til oss. Så får man en resept, som leveres inn på apoteket på legevakten. Der får man hentet ut gratis prevensjon, uansett hvilken sort man bestemmer seg for, sier Johansen.

I mai fikk 77 kvinner gratis prevensjon gjennom prosjektet, noe mer enn i mars og april. Anslaget er at 980 kvinner i aldersgruppen trenger prevensjon, hvorav en tredel ikke har det fra før.

— Det går jevnt og trutt, det ser vi på tilbakemeldingene fra apoteket. Antallet er omtrent som ventet, sier bydelsoverlege Finn Bovim på Grünerløkka.

P-stav tryggere enn sterilisering

Lege Marius Johnsen er opptatt av at det i dag finnes andre – og bedre – alternativer enn de tradisjonelle P-pillene, som ikke har samme bivirkninger.

— Vårt prinsipp er at kvinner skal få velge prevensjonsmiddelet selv. Ønsker de piller, skal de få det. Men hvis de ikke har sterke ønsker, anbefaler vi dem P-stav eller spiral. Fordelen er at stav virker i 3 år, mens spiral virker i 5 år. Du slipper å huske å ta pille hver dag. Siden man unngår brukerfeil, er det utrolig høy sikkerhet, sier Marius Johnsen.

Han trekker frem at P-stav faktisk er statistisk sikrere enn sterilisering.

— Sterilisering er ikke en 100 prosent sikker metode. Noen får det utført, men blir gravide likevel. For P-stav er tallene enda lavere, det er litt fascinerende.

- Hvorfor velger så mange fortsatt piller?

— Det har nok med tradisjon å gjøre. Mange går også til helsesøster første gang og sier de ønsker P-piller. Men det jeg tror mange egentlig mener, er «jeg ønsker å starte med prevensjon». Men fordi de ber om P-piller, er det piller de får.

På landsplan ble det skrevet ut resept på 7500 staver i fjor. Hos Sex og samfunn satte de inn 350 av disse. Men i år vil tallene bli merkbart høyere på grunn av den nye gratisordningen.

Støre sa nei til nasjonal ordning

Grünerløkka ble valgt ut som prøvebydel fordi aborttallene har vært høyest i byen i flere år, og bydelen har mange unge kvinner. I 2013 og 2014 toppet ikke bydel lenger statistikken, men fortsatt er tallene langt over både by- og landsgjennomsnittet.

Samtidig faller antall aborter totalt sett i Norge år for år.

ABORTTALL.jpg

Som alltid før er det fylkene i Nord-Norge, samt Oslo, som ligger på topp. Og aller flest aborter er det blant kvinner 20–24 år. Men de store forskjellene mellom Oslos bydeler har ikke bydelsoverlege Finn Bovim en forklaring på.— Det blir bare spekulasjoner, dette vet vi rett og slett ikke nok om, sier han.

Da en ordning med gratis prevensjon for kvinner 20–24 år i 2009 ble testet ut i Tromsø og Hamar, ble de samlede aborttallene nær halvvert. Helsedirektoratet anbefalte å gjøre ordningen nasjonal og permanent, men daværende helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa nei.

Bent Høie (H), nåværende minister, har ikke plukket opp ballen. I stedet er det blitt et nytt prøveforsøk, denne gangen i kommunal regi.

— Vi ser at politikere kan ha hatt ulik motivasjon for å støtte dette. Men i sum er det jo uansett bra for samfunnet at antall uønskede graviditeter går ned, sier Marius Johnsen.

Vil utvide forsøket til Groruddalen

Prøveordningen med gratis prevensjon til unge kvinner er bare for bydel Grünerløkka. Det synes Ap og Rødt var for lite ambisiøst.

Partiene foreslo i vinter å utvide ordningen til bydel St. Hanshaugen. I tillegg ønsket de at bydelene Alna og Bjerke i Groruddalen skulle omfattes. De ønsket å se om effekten var den samme i bydeler hvor mange har innvandrerbakgrunn.

— Det er altfor tafatt bare å ta én bydel når man først velger å sette i gang med et så godt prøveprosjekt, sier bystyrerepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt).

I bystyret fikk forslaget i tillegg støtte fra SV og MDG, men ble nedstemt.

— Vi mente at det var fornuftig med et begrenset forsøk nå. I tillegg er det et budsjettspørsmål. Så får vi i neste omgang se på mulighetene for å utvide ordningen hvis den er vellykket, sier helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H).

Oftere abort blant innvandrere

En forskningsstudie fra 2008 tok for seg aborter blant kvinner med minoritetsbakgrunn i Oslo. I årene 2000–2003 fikk kvinner fra Sri Lanka, Iran, Eritrea/Etiopia og Serbia utført abort dobbelt så ofte som norskfødte kvinner.

Med unntak av kvinner fra Filippinene fant forskerne at i samtlige folkegruppe var abortraten høyere enn blant norskfødte kvinner. Det gjaldt uavhengig av om de var arbeidsinnvandrere eller flyktninger/asylsøkere.

For den yngste gruppen, kvinner under 25 år, var det ingen forskjell i aborttallene mellom norske kvinner og arbeidsinnvandrere. Men forskjellen til flyktninger/asylsøkere var stor.

 1. Les også

  Aldri før har det vært registrert færre aborter blant tenåringsjenter

 2. Les også

  Unge kvinner benytter nødprevensjon

 3. Les også

  Ønsker ikke lenger 22-ukers grense for abort

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Nå skal kvinner i to nye bydeler få gratis prevensjon

 2. NORGE

  Aldri før har det vært registrert færre aborter blant tenåringsjenter

 3. SID

  - Helsesøster hjelper til med å sortere tanker og følelser

 4. NORGE

  Ny studie: Mange kvinner som tar abort, har brukt prevensjon

 5. FAMILIE OG OPPVEKST

  Nå kan du få prevensjon hos jordmor og helsesøster

 6. POLITIKK

  Høyre sier ja til gratis p-piller til jenter under 16 år