Osloby

Vil ha akvarium og kongresshotell i kornsiloen på Vippetangen

Aspelin Ramm mener kommunens planer for Vippetangen har klare mangler.

Slik ser Aspelin Ramm og Rodeo for seg nye Vippetangen. Et byområde legges som et lokk over fergeterminalen, for å koble Vippetangen sammen med kvadraturen og resten av Oslo sentrum. Foto: Rodeo arkitekter/Kåmmån Grønl

 • Heidi Anne Johnsen

Vippetangen er det siste området i Fjordbyen som skal rustes opp. Tidligere i høst sendte Oslos kommune sitt forslag til områdeprogram for Vippetangen ut på høring.

Forslaget er basert på de beste ideene fra en arkitektkonkurranse sommeren 2014.

Høringsfristen er 2 november, og kommunen har invitert publikum til å komme med inspill. Nå kaster Aspelin Ramm og Rodeo Arkitekter seg inn i debatten.

Sverre Landmark i Aspelin Ramm og Henning Sunde i Rodeo Arkitekter har samlet sammen noen gamle ideer, og laget noen nye. Målet er å få en levende bydel ved Vippetangen og Revierkaia som kan bli et bindeledd mot kvadraturen og Bjørvika.

Akvarium og kongressenter

Landmark og Sunde synes kommunens forslag om å legge akvarium på Vippetangen er en god idé. Men de vil kombinere det med et maritimt fremtidssenter.

F.v. Henning Sunde i Rodeo Arkitekter og Sverre Landmark i Aspelin Ramm vil ha hotell i kornsiloen, kongressenter og akvarium på Vippetangen. Foto: Heidi Anne Johnsen

— Det vil understreke at Oslo er en havneby og en hovedstad i et land som har bygget sin velstand på havets ressurser, sier Landmark.Sjøen og vannspeilet skal inngå som en naturlig del i akvariet, som er plassert rett ved fergeterminalen.

De reisende med danskebåten kan nærmest gå fra båten gjennom akvariet.

— Vi tenker oss en stor grad av sambruk i området. Byområder blir levende og spennende når ulike aktører klarer å få til et sambruk av arealer, sier Sunde.

 • Det har lenge vært snakk om å få på plass et akvarium i Oslo, og planene har vært mange. Det finnes til og med løste billetter. Osloby møtte Thore Johansen, som har ventet i 62 år på å få bruke akvariebillettene.

Byliv på lokk

Store deler av Vippetangen og Revierkaia er i dag blokkert til bruk for parkerte biler, trailere og annet som skal til og fra fergene. Skal nye Vippetangen lykkes som byområde, kan ikke trailerne ligge som en buffer mellom området og resten av byen, mener de to.

I sitt forslag legger de parkering og godsfunksjoner på Vippetangen under lokk.

Både akvarium, hotell- og konferansesenter og fergeterminalen er lagt inntil lokket, med et nytt byområde oppå selve lokket.

— Da fyller man på med byliv der det i dag er en stor, grå parkeringsplass og festningen får en urban side mot øst og blir en mer integrert del av bybildet, sier Sunde.

En av utfordringene i området er at det er mange bygninger med høy kulturminneverdi, spesielt ved festningsanlegget. Og både Fiskehallen og kornsiloen står på Byantikvarens gule liste.

— Det skal fremdeles lukte fisk på Akershusstranda. Det er en stor kvalitet om det fremdeles blir en fiskehall, kanskje supplert med restaurant eller andre ting innen samme konsept, sier han.

Kongressenter og hotell i kornsiloen

Kornsiloen er et signalbygg som skal bevares, og her kan det bli hotell.

— Dette, sammen kongressenter og akvarium ved siden av vil gi Oslos sjøfront en ny attraksjon, mener Sunde.

I mer enn 60 år har det vært snakket om å bygge et akvarium i Oslo. Nå har byplan-spøkelset dukket opp igjen i forbindelse med områdeprogrammet for Vippetangen. Foto: Rodeo arkitekter/Kåmmån

Det trenger ikke bygges høyt, for Akershus festning skal fortsatt være kongen på haugen.Nylig lanserte Petter Stordalen et nytt kongresshotell med konserthus på Filipstad.

— Et slikt kongresshotell får en bedre plassering på Vippetangen, som ligger nærmere kollektivknutepunkt, mener Sunde.

Friluftsbad og rekreasjon

På sørspissen av Vippetangen forslår de en urban badepark, med et kaianlegg utenfor badeplassen. Det vil beskytte de badende mot fergetrafikk og cruiseskip, samtidig som det gir bryggeplass.

Vippetangen skal også gi plass til annen rekreasjon.

- Kanskje kan mindre konserter flyttes hit, og avlaste Rådhusplassen, sier Landmark.

— Vi engasjerer oss så sterkt fordi vi ønsker en god diskusjon om det siste området som skal utvikles i Fjordbyen. Det er et spennende område, og vårt viktigste innspill er synergien ved sammenkoblingen mellom hotell, kongressenter og akvarium, sier Sunde.

Forslaget som Oslo kommune har liggende ute til høring, er ikke ambisiøst nok for de to.

— Her må vi gi skikkelig gass. Vi mener at det er litt enten – eller. Hvis det bare skal gjøres noe halvveis, kan det heller ligge som det er inntil videre, sier Landmark.

Oslo havn har trukket seg fra planene

Seks kommunale etater har samarbeidet om områdeprogrammet som nå er på høring. Men i høst har største grunneier på Vippetangen, Oslo Havn KF, trukket seg fra områdeprogrammet. De jobber i stedet med en egen plan.

— Vi ønsker nå å se nærmere på programmeringen, blant annet hva området skal inneholde og hvilke volumer som er riktige her. Vi ser også behovet for å utrede nærmere de trafikale utfordringer i tilknytning til ferge- og passasjertrafikken, sier Kathrin Pedersen, direktør for byutvikling i Oslo Havn KF i en e-post.

Setter pris på innspill

Stein Kolstø, enhetsdirektør for Fjordbyen i Plan- og bygningsetaten (PLE) har ennå ikke sett innspillet fra Landmark og Sunde, og vil derfor ikke kommentere det.

— Men vi setter pris på alle innspill som kan gjøre debatten bredere, sier han.

Avtroppende byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen vil heller ikke kommentere forslaget, men støtter planer om akvarium varmt.

— Jeg tror også det må være flere publikumsaktiviteter som for eksempel hotell og kongressenter for at et akvarium skal bli bærekraftig. Og jeg vil ha fortsatt fergeaktivitet i området.

— Kornsiloen som del av et hotell er en god ide. Vi må ha en nøye prioritering av kulturminnene, for noen av bygningene som ligger her i dag er lite arealeffektive, sier han.

 1. Les også

  Oslo kan få akvarium på Vippetangen

 2. Les også

  - Vippetangen blir neppe noe nytt Tjuvholmen

 3. Les også

  - Filipstad bør bygges uten E-18 tunnel

 4. Les også

  Stort engasjement på Aftenpostens byutviklingskveld

 5. Les også

  Smak på havnelivet

 6. Les også

  Vil bygge havnepromenade med liv og røre

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Vippetangen kan få helårs badeanlegg eller akvarium

 2. DEBATT

  Visjonsløst rundt Oslos viktigste halvøy | Didrik Hvoslef-Eide

 3. DEBATT

  Tilbakefør kystlinjen rundt Festningen!

 4. OSLOBY

  Ber om befolkningens innspill før siste del av Bjørvika bygges

 5. OSLOBY

  Om få år kan denne kolossen stå midt på Grønland – om Bondelaget får viljen sin

 6. OSLOBY

  Vil sette endelig punktum for planene om akvarium i Oslo