Osloby

Byråden hevder 10 prosent av Oslos utgifter til sosialhjelp går til svindlere

Nå vil byråden ha hjelp fra Regjeringen til å stanse svindlerne.

Så langt i år har NAV i Gamle Oslo gått igjennom rundt 850 saker for å dokumentere omfanget av eventuelle misligheter med økonomisk sosialhjelp. Så langt er det funnet avvik i 140 saker. - Vi har gått inn i en del saker og avdekket ganske omfattende svindel. Det handler om at man gir feil opplysninger og utnytter systemet, sier sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H). Jon Skille Amundsen

 • Nina Selbo Torset
 • Hanne Mellingsæter

Aftenposten skrev lørdag at Oslos sosialhjelpsutgifter nå har passert én milliard årlig. Sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H) forklarer økningen blant annet med stigende boligpriser, men det er trolig ikke den eneste forklaringen:

— Vi har gått inn i en del saker og avdekket ganske omfattende svindel. Det handler om at man gir feil opplysninger og utnytter systemet, sier sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H).

Han mener derfor det er grunn til å anslå at rundt 10 prosent av Oslos utgifter til sosialhjelp utbetales uberettiget.

Fikk du med deg denne?

Les også

Oslo strammer grepet – tvinger sosialhjelpsmottagere i aktivitet

Har funnet 140 avvik

Så langt i år har NAV i Gamle Oslo gått igjennom rundt 850 saker for å dokumentere omfanget av eventuelle misligheter med økonomisk sosialhjelp. Så langt er det funnet avvik i 140 saker. Det tilsvarer over 16 prosent av sakene. Omtrent halvparten av sakene er fremdeles under utredning.

Søreide vil nå at samtlige bydeler i Oslo skal gjøre som Gamle Oslo og intensivere arbeidet for å hindre svindel og misbruk av økonomisk sosialhjelp.

I et notat fra byråden til Helse— og sosialkomiteen i bystyret kommer det frem at det jobbes med å utvikle og etablere nye rutiner og arbeidsmetoder som alle NAV-kontorene skal implementere.

- Det vurderes om et lignende prosjekt kan iverksettes for Oslo kommune samlet, heter det i notatet.

Kun en domfellelse

Gamle Oslo har så langt i år anmeldt 5 saker. I fjor ble 8 saker anmeldt. Kun to av sakene har nådd domstolen, der én ble dømt og den andre ble frikjent.

- Vi regner med at de resterende sakene fremdeles er under etterforskning av politiet, sier Søreide.

Byråden har henvendt seg til Regjeringen med ønske om å få ta i bruk nye virkemidler for å ta tak i problemet.

— Vi har gjennom dette prosjektet i Gamle Oslo avdekket hvordan NAV kan jobbe bedre med dette, men vi har ikke de samme virkemidlene som staten. De kan blant annet koble en del ulike registre for å avdekke svindel, sier han.

Byråden skriver i notatet til helse- og sosialkomiteen at det er utfordring at kommunen ikke har adgang til å foreta en tilsvarende kontroll som den statlige kontrollenheten «NAV Kontroll» gjør ved mistanke om svindel med trygdeytelser.

— Dette, samt begrensninger som følger av taushetsplikten, vanskeliggjør en effektiv innsats for å bekjempe svindel med økonomisk sosialhjelp, skriver han.

Søreide vil derfor se på hvordan den kommunale sosialtjenesten og NAV Kontroll kan samarbeide tettere innenfor dagens lovgivning. Byrådet mener NAV kontroll bør ha som oppgave å undersøke og avdekke svindel med kommune sosialhjelpsmidler med de samme virkemidlene som de har etter lov om folketrygd.

Les saken om halliken som fikk sosialhjelp:

 1. Les også

  Fikk sosialhjelp – var heler og hallik

 2. Les også

  Rekordmye trygdesvindel avslørt i år

 3. Les også

  - Trygdesvindlere flyr fra utlandet til nærmeste Nav-kontor

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Kommunevalg 2015

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Oslo strammer grepet – tvinger sosialhjelpsmottagere i aktivitet

 2. OSLOBY

  Byrådet vil bruke 2,3 mrd. på å kjøpe flere kommunale boliger

 3. OSLOBY

  Oslo bosetter færre flyktninger enn planlagt

 4. NORGE

  Eks-byråd får toppstilling i kommunen

 5. OSLOBY

  Stang tapte anbud, åtte psykisk syke beboere må flytte

 6. OSLOBY

  Kutter hele Oslo-støtten til Human Rights Service