Osloby

Registrering av asylsøkere flyttes til Tøyen

Politiets utlendingsenhet flytter lenger øst i høst. Alle som søker om beskyttelse i Norge må registrere seg her.

Politiets utlendingsenhet i Oslo mottar hver dag mellom av 20-30 asylsøkere. Her fra dagens adresse i Christian Krohgs gate. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix (arkiv)

 • Kristjan Molstad
 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Politiets utlendingsenhet (PU) skifter adresse fra Christian Krohgs gate ved Legevakten til Økernveien 11–13. Det innebærer at mottakssenteret for asylsøkere havner på Tøyen; området Oslo kommune har lovet et særskilt løft som plaster på såret for at Munch-museet flyttes til Bjørvika.

— Jeg tror det hadde vært fornuftig å ha denne type institusjoner også andre steder, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

Foreslo to tomter i vest

Ifølge Røsland har byrådet, i forbindelse med tidligere dialog med UDI om flytting av transittmottaket på Refstad, foreslått to aktuelle tomter på vestkanten, men fått nei. Hvis transittmottaket hadde blitt flyttet vestover, kunne også PU ha flyttet i den retning, påpeker Røsland.

— Vi hadde et møte med UDI og prøvde å argumentere for at man kunne se på Blindeskolen på Hovseter og også et av anleggene på Svendstuen. Det ble ikke noe av og bakgrunnen var at det ville være for kostbart, sier Røsland.

- Hvorfor er det en dårlig idé å legge registreringssenteret til Tøyen?

— Det er en del av byen som fra før har mange ulike typer institusjoner. En del av dem kan være belastende for nærmiljøet, og derfor er det fornuftig å ikke plassere alle sånne institusjoner på samme område.

SV: - Undergraver satsingen

Osloby var mandag morgen i kontakt med UDI om saken.

UDI henviste til Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet henviste videre til Politidirektoratet, som i sin tur sa at Politiets utlendingsenhet er riktig instans. Like før klokken 14 la PU ut en orientering på nettsiden sin.

SV-politiker Ivar Johansen skriver på sin egen blogg at han er særs forundret over at PU planlegger å flytte inn «midt i smørøyet på Tøyen».

Det var SV som sørget for å gi byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF flertall for Lambda mot et løft for Tøyen i det såkalte Munch-kompromisset, og Johansen mener flyttingen bør legges død med tanke på områdeløftet kommunen har satt i gang.

- Vi prøver å redusere det totale trykket på Tøyen, ved å redusere antall kommunale boliger og se på om byomfattende hjelpetilbud innen psykiatri og rus bør ligge der, og da mener jeg det er uklokt å legge ny stor aktivitet som dette hit, sier SV-politikeren til Osloby.

På bloggen skriver at han at alle har «registrert køene utenfor de nåværende lokalene».

— Det første sted i Norge nye asylsøkere skal oppsøke bør selvsagt ikke være Tøyen. Dette er uklokt og undergraver i betydelig grad Tøyensatsingen, skriver Johansen.

- I dag er vi motløse

I fjor sommer tok en rekke Tøyen-beboere initiativet til «Tøyenkampanjen», en lokal folkebevegelse som har som mål å pynte i nærmiljøet, arrangere aktiviteter og jobbe for å bedre Tøyens rykte.

«I dag er vi motløse på Tøyen», skriver Bjarte Breiteig, en av initiativtagerne, i et leserinnlegg i Osloby.

«Vi er selvfølgelig glade for at dagens tomme kontorlokaler tas i bruk, og vi vil gjerne at alle asylsøkere skal tas imot på en god måte, men vi synes det er dårlig politikk å legge dette til et miljø som allerede er så sterkt preget av mennesker med ulike sosiale behov, med rusmisbrukere og psykisk lidende mennesker som de mest synlige.»

Breiteig reagerer kraftig på at denne beslutningen er tatt på statlig nivå, over hodet på lokaldemokratiet, og skriver videre at flyttingen oppleves «som et svik»:

«Jeg skal smile til dem hvis de kommer, men samtidig forbanne Politidirektoratet, som har bestemt at dette legges her. Det kan ikke lenger være sånn at Tøyen skal bære hele byens – i dette tilfelle landets – sosiale behov på sine skuldre.»

PU: - Tøyen er godt egnet

PU henviser til en pressemelding på sine egne sider der det står at de flytter til høsten.

Her står det blant annet:

«Det har kommet spørsmål om lokaliseringen kan være en belastning for området. PU er ikke er et transittmottak eller et asylmottak, men er som enhver offentlig virksomhet, der mennesker kommer for å levere en søknad. I vårt tilfelle er disse personene utenlandske statsborger som søker beskyttelse. Når en person er registrert får han eller hun transport direkte til transittmottaket i påvente av asylmottak.»

- PU er ikke et ordenspoliti, men med flyttingen vil nå 380 politiansatte, hvorav 160 politiutdannede, ha arbeidsplassen sin på Tøyen, sier PU-sjef Kristin Kvigne til sin egen nettside.

Kontakt med beboergrupperinger på Tøyen er allerede etablert, og i løpet av kort tid skal det avholdes et informasjonsmøte for å skape en god dialog rundt flyttingen, står det videre.

- Vi mener at kontorbygget egner seg godt til PUs formål. Dessuten har vi registrert at det kommer mange nye og spennende tilbud i nærmiljøet med Tøyen-løftet, legger hun til.

Det kommer omtrent 20–30 personer om dagen til PU for å registrere seg som asylsøker. I 2013 registrerte 11 500 personer seg som asylsøkere hos PU.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Tøyen-beboere reagerer: Vil ikke ha NRK i nabolaget

 2. OSLOBY

  Politiets utlendingsenhet må nedbemanne

 3. A-MAGASINET

  «En seng og mat i et par dager» ble tidenes regning

 4. OSLOBY

  100-millioners flyttesjau i kultur-Norge

 5. OSLOBY

  Fra nyttår skal Tøyen og Grønland løftes sammen

 6. NORGE

  Sterke advarsler mot endringer i politiet