Osloby

Nei til vern av Tøyen-blokkene

Byantikvaren ønsker å bevare blokkene på Tøyen, men får et klart nei fra politikerne. Byutviklingsbyråden går inn for å oppgradere området.

Ifølge Byantikvaren er Kolstadgata 1 på Tøyen bevaringsverdig. Dette er ikke flertallet av de folkevalgte i Oslo enig i. Foto: Ingar Storfjell

 • Wasim K. Riaz

— Det er viktig at vi tar et tak for Tøyen. Hele Tøyensenteret og Tøyen må rustes opp. Det er bare bra at noen vil investere i bygninger, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H).

Les også

Byantikvaren hindrer oppussing av utskjelt kontorbygg på Tøyen

Osloby kunne forrige uke fortelle at Byantikvaren har satt bygningene på Tøyensenteret og i Kolstadgata 1 på sin gule liste. Samtidig ønsker eieren av Kolstadgata 1 å pusse opp og endre fasaden. Et alternativ er å gjøre kontorbygningen om til hotell.— Hotell er et ganske interessant tilbud på Tøyen. Det vil skape endel liv der, med folk som kommer og går hele tiden. Dette vil gi en annen type handel og service enn det vi ser i dag. Dette vil helt klart være positivt for Tøyen, sier byråden.

- Hva med Byantikvarens synspunkter?

— Byantikvaren er Oslos rådgiver når det gjelder kulturminner. Men her har vi en bygning som kan rustes opp og skape liv, noe som er viktigere. Jeg er ikke enig med Byantikvaren i denne saken.

- Nei til bevaring

Flere andre Oslo-politikerne vender også tommelen ned for bevaring blokkene på Tøyen.

Her er ett av forslagene eierne av Kolstadgata 1 på Tøyen har jobbet med. Eieren vurderer blant annet hotell i de tomme kontorbygningene. Foto: Dark Arkitekter

— Det var unødvendig å sette bygningene på gul liste. Dette vil bare forsinke planene for oppgradering av Tøyen. Det at bygningene står på gul liste, betyr ikke at byrådet eller bystyret er enige med Byantikvaren, sier Øysten Sjøtveit (Frp), leder i bystyrets byutviklingskomité.Anders Røberg-Larsen representerer Arbeiderpartiet i komiteen. Også han er kritisk til Byantikvaren.

— Vi reagerer veldig på hvordan Byantikvaren angriper saken. Man må tørre å ta noen grep for å ruste opp Tøyen. Derfor er ikke vi enige i denne saken. Jeg har selv deltatt på workshop med blant andre beboerne og gårdeierne på Tøyen for å se på muligheter til å fornye senteret, sier Røberg-Larsen, som mener det går an å endre på fasader og samtidig bevare noen av trekkene fra 70-tallet.

Nestlederen i komiteen, Espen Ophaug (V), vil avvente til saken kommer til politisk behandling.

— Vi ønsker ikke å avvise eiernes ønske om å oppgradere eller Byantikvarens ønske om bevaring. Det går an å oppgradere en bygning uten at det går utover bevaringsverdien. Vi må likevel ikke komme i en situasjon der dette hemmer utviklingen på Tøyen.

Vil spleise

Kommunen eier plassen på Tøyensenteret, også kjent som Tøyen torg, mens næringseiendommene rundt er privateide. Gårdeierne har i lang tid ønsket å oppgradere torget, og har jobbet for et forslag der de og kommunen samarbeider om en helhetlig oppussing.

Tøyen torg skal oppgraderes. Gårdeierne er villige til å gå inn med 15–20 millioner kroner, og venter nå på kommunens bidrag. Foto: Ingar Storfjell

— Byrådet er i utgangspunktet positiv til dette forslaget og samarbeidet med gårdeierne. Vi jobber nå med en plan for å få det til. Dette skal behandles i byrådet innen kort tid, sier byutviklingsbyråden.Representant for gårdeierne, Anne-Lise Øien i Realkapital Corporate Finance, er glad for samarbeidsiveren.

— Dette er selvfølgelig en hyggelig melding for Tøyen. Vi er villige til å gå inn med 15–20 millioner kroner hvis kommunen går inn med et tilsvarende beløp. Vi venter nå på kommunens bidrag, og vil starte prosjekteringen straks pengene er på plass.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Tøyenløftet: Slik får du aldri se Tøyen torg

 2. OSLOBY

  Fra nyttår skal Tøyen og Grønland løftes sammen

 3. OSLOBY

  Alle vil ha flere boliger i Kvadraturen. Men nå er et nytt boligprosjekt stoppet.

 4. OSLOBY

  Byrådet dropper å legge E18 under bakken

 5. OSLOBY

  Åpner for å rive Amalienborg på Skøyen

 6. OSLOBY

  Tøyen får sitt eget «Kulturhus»