Osloby

Oslo krever mer støtte for rådyre idrettshaller

Oslo sentrum er det stedet i Norge med dårligst dekning av idrettsanlegg. Men det er dyrt å bygge nytt i en by som er full. – Det må Kulturdepartementet ta mer hensyn til når det fordeler spillemidler til idrettsanlegg, sier byråd Rina Mariann Hansen.

Slik skal idrettshallen på Uranienborg ta seg ut når den står ferdig. Foto: FuthArk Arkitekter AS

 • Stein Erik Kirkebøen

Bak gjerdet rundt Uranienborg skole skal det bygges en ny idrettshall. Når den står ferdig, blir det den første kommunale idrettshallen i Frogner bydel.

57.000 innbyggere skal dele på den. Men det er ikke plass til en idrettshall i området – hvis man ikke skal bygge på friområder, og det skal man ikke.

– Derfor er vi nødt til å grave hallen ned, og bygge den under skolegården. Det blir dyrt, men andre muligheter har vi ikke. Her er det fullt, sier byråd Rina Mariann Hansen.

 • Opposisjonen mente hallen var unødvendig dyr. Nå er den blitt litt billigere.

Dårligst i landet

Når hallen på Uranienborg står ferdig, får Frogner sin første kommunale hall, bortsett fra skatehallen på Filipstad. Bydelen har ingen kommunale haller, bare én privat på Bygdøy. I Frogner bydel bor det 57.000 mennesker, det er litt flere enn i Skien. Skien har seks kommunale idrettshaller.

Oslo sentrum er det området i hele Norge som har dårligst dekning av idrettsanlegg. I St. Hanshaugen bydel bor det 36.000, de har hverken offentlig eller privat idrettshall.

Mangelen på idrettsanlegg betyr at de anleggene som tross alt finnes, brukes mer enn det som er vanlig ellers i landet. Det betyr at de slites mer og at vedlikeholds- og rehabiliteringsutgiftene blir høyere.

Oslo har også langt flere innbyggere pr. idrettsanlegg enn de andre storbyene. Det er ikke lett å gjøre noe med; det sentrale Oslo er ferdig utbygget, her er det hverken lett å lirke inn en idrettshall eller en fotballbane.

I et digert hull bak dette gjerdet skal Frogners første, kommunale idrettshall bygges. Byråd Rina Mariann Hansen vil ha mer hjeløp fra staten til å bygge flere idrettsanlegg i Oslo. Foto: Stein Erik Kirkebøen

Dyrest i landet

– Derfor må vi tenke nytt, og grave anlegg ned i bakken eller bygge dem under boligblokker eller kanskje oppe i etasjene, sier byråd Hansen.

Problemet er at det er dyrt. Camilla Øhman skrev i fjor en masteroppgave (Sports Facility Statistics Overview of built sports facilities and analysis of sports hall costs in Norway) ved universitetet i Uppsala. Hun fant ut at det koster 14–23 millioner kroner mer å bygge en idrettshall i Oslo enn ellers i Norge.

– Og det må Kulturdepartementet ta mer hensyn til når det fordeler spillemidler til idrettsanlegg. I dag er det åpning for å legge på 15 prosent av vanlige tildelingssatser for anlegg i storbyene, det burde vært mer, sier Hansen, som i et høringssvar har foreslått at satsen øker til 50.

Spillmidlene skulle dekke 33 prosent. De dekker 3.

– Opprinnelig var det meningen at spillemidlene skulle dekke en tredjedel av anleggsutgiftene. Hallen på Uranienborg vil koste 200 millioner, og vi får seks millioner i spillemidler. Det er ikke 33 prosent, men 3, sier byråd Hansen.

– Hvis noen anlegg skal få mer av staten, betyr det at færre får …

– Jeg er enig i at det kan debatteres, men jeg mener det er riktig å prioritere høyere de områdene hvor behovet er størst. Og det er i Oslo.

– Kan dere ikke bygge billigere?

– Nei, problemet er ikke at vi er råflotte eller at vi sløser. Problemet er at det er dyrt å bygge i den trange storbyen hvor behovet er størst.

Departementet ønsker ikke ending

I Kulturdepartementet møter byråd Hansen liten forståelse for sitt ønske om å øke storbytillegget til 50 prosent av det opprinnelige tilskuddet:

– De fleste større kommuner i Norge har dårligere anleggsdekning pr. innbygger enn landsgjennomsnittet. Derfor er det innført et ekstra tilskudd på 15 prosent til anlegg i områder som regnes som pressområder for å øke uttellingen for slike områder. Dette gjelder også for Oslo, skriver statssekretær Bård Folke Fredriksen i en kommentar.

Ingenting tyder på at departementet har noen planer om å endre tilskuddet:

– Tilskuddsordningen til idrettsanlegg mottar en stadig økende mengde søknader. Dette viser at ordningen fortsatt virker som et viktig incentiv for anleggsbyene, skriver Fredriksen.

Les mer om

 1. Kulturdepartementet
 2. Rina Mariann Hansen
 3. Storby

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Oslo vil ha statlig hjelp til dette pengesluket

 2. OSLOBY

  Oslo: Fra 18 til 100 millioner i spillemidler på fire år

 3. OSLOBY

  Voldsløkka: Bedriftsidretten mener de kan spare kommunen for flere hundre millioner

 4. DEBATT

  Hobbysvømmer til idrettsbyråden: Ikke alle på Oslo vest har eget svømmebasseng!

 5. OSLOBY

  Har tolvdoblet investeringene i idrettsanlegg på fem år

 6. SPORT

  I denne bydelen er nesten én av to uten sosialt nettverk