Osloby

Oslo med 50 millioner til skole- og barnehageløft

Norge er ikke spesielt flinke til å gi alle elever like muligheter gjennom skolen, viser tall fra OECD. Nå vil byrådet i Oslo bruke 50 millioner på en ny tiltakspakke.

På Haugerud ungdomsskole i Oslo har bare 28 prosent av elevene foreldre med høyere utdanning. Fra venstre Rita Barua (15), Sara Bedzeti (15), Amber Iqbal (16), rektor Trond Nilsen og Zeinedin Habib (16). Foto: Dan Petter Neegaard

 • Pål V. Hagesæther

— Jeg vil bli flygeleder, sier en elev.

— Ingeniør, sier en annen.

— Noe innen realfag, sier en tredje.

På Haugerud ungdomsskole i Oslo har bare 28 prosent av elevene foreldre med høyere utdanning. Men skolen er en av de flinkeste i Oslo til å løfte elever med «svak» bakgrunn, slik at de får like gode muligheter i livet som akademikerbarn. Det ser man på hvordan elevene skårer på prøver og eksamener når de begynner på skolen, kontra når de går ut.

Generelt sett er ikke dette noen glansøvelse for norsk skole. En oversikt fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) viser at vi gjør det dårligere enn mange andre vestlige land på dette området. Blant norske elever som har foreldrene som ikke har fullført videregående, fullfører 65 prosent videregående skole og 17 prosent høyere utdanning.

Les også

Denne skolen får topp- resultater uten bussing

Det er et godt stykke bak land som Sverige, Finland, Danmark, Canada og Australia.

Får ekstraundervisning

Likevel mangler det ikke på satsinger på dette området i Norge. Nå foreslår Oslos kunnskapsbyråd Torger Ødegaard (H) å sette av 50 millioner over en fireårsperiode til nye tiltak på dette området. Blant de viktigste er:

 • Utvikle et digitalt verktøy for å språkteste barnehagebarn fra tre år, med målrettet oppfølging (7 mill).
 • Kjøpe inn språkstimuleringsverktøy til barnehagene (3 mill).
 • Styrket ledelsesutdanning for barnehagestyrere (15 mill) Intensivopplæring i norsk for elever på 1.-4.-trinn (25 mill)
  Intensivopplæringen vil elevene få i grupper over en periode på 6 eller 12 uker, i tillegg til den vanlige undervisningen. Det er foreløpig ikke bestemt hvilke skoler og hvor mange elever som vil få tilbudet fra neste høst av.

— Vi har gode resultater på dette området i Osloskolen. Men vi vil videre, sier Ødegaard.

Dropper ut av skolen

Han viser til at de som dropper ut av videregående ofte har problemer med lesing, skriving og matematikk. Det håper han å forebygge gjennom flere undervisningstimer til å lære seg det grunnleggende.

- Vil tiltakene føre til enda mer testing og måling i Osloskolen?

— Nei. Men kartleggingen er ikke viktig i seg selv, det er oppfølgingen etterpå som er viktig. De som blir rammet av mindre kartlegging, er ikke middelklassebarn. Det er de barna som i større grad er avhengige av skolen for å få gode muligheter i livet.

Foto: Anne Gjertsen

På Haugerud skole trekker rektor Trond Nilsen frem flere tiltak fra deres suksessoppskrift. Blant annet mobilskolen: Hver dag skal lærer sende tre positive SMS om tre av sine elever til foreldrene.Dermed får alle foreldre jevnlig hyggelige SMS om barna sine, for eksempel: «Ali var snill i dag og åpnet døren for meg». Det har gitt gode relasjoner til foreldrene, og fullt hus på foreldremøtene.

— Stor innsats fra lærere

Et annet viktig tiltak er tydelige rutiner ved regelbrudd, der en egen miljøterapeut følger opp sakene. Samt at skolen har en plan for hver eneste undervisningstime, med tydelige mål for hva elevene skal lære.

— Og så har vi lærere som gjør en veldig stor ekstra innsats, ut over det man kan forvente. Det er den viktigste forklaringen, sier Nilsen.

Elevene mener oppskriften virker.

— Særlig det siste skoleåret har påvirket oss. Jeg blir motivert av sms-meldingene, at det er lettere å få skryt, sier tiendeklassing Sara Bedzeti (15).

Amber Iqbal (16) mener både rektor, lærere og miljøterapeuten på skolen er flinke til å motivere elevene.

— De forteller oss om alle de bra tingene vi gjør. De er neste som venner for oss.

Les også

- Elevmiksen påvirker skoleresultatene

— Oslo fører rødgrønn politikk

— Det er nasjonal politikk som Høyre gjennomfører i Oslo i stor grad, sett bort ifra de ekstra testene og den detaljerte oppfølgingen av rektorene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

Hun har kikket på tiltakene som Høyre-byråd Torger Ødegaard vil gjennomføre for å gi elevene i hovedstaden like muligheter, og mener mange av dem er ren gjennomføring av den rødgrønne regjeringens politikk.

Halvorsen nevner blant annet intensivopplæring i norsk og ledelsesutdanning for barnehageledere.

— Å tilby ledelsesutdanning for styrer i kommunale barnehager er fint. Vi satte i gang det på nasjonalt plan for to år siden, sier hun.

Halvorsen roser Oslo-skolens arbeid på flere punkte r.

— Oslo er en stor og profesjonell skoleeier. Rektorer og lærere gjør en kjempejobb hver eneste dag, sier hun.

På spørsmål om det ikke kan være Høyre-politikk det Høyre-styrte byrådet gjennomfører, svarer hun igjen:

— Nei, det er ikke Høyre-politikk som føres i Oslo, det er nasjonal politikk – sett bort ifra testingen og detaljoppfølgingen av rektorer.

 1. Les også

  Når Frogner ikke frister

 2. Les også

  Brev til Jens: Hva hvis 70 liv gikk tapt?

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Forskere skal finstudere osloskolen

 2. SID

  Det er alarmerende at skolebyråden diskrediterer oss elever i Oslo-skolen

 3. KOMMENTAR

  «Det er grunn til å spørre om Utdanningsetaten har bestått «syretesten»

 4. OSLOBY

  Romsås-rektor ber om strakstiltak mot gjengproblemer

 5. KOMMENTAR

  «KrFs lærernorm kan bli vestkantskolenes redning»

 6. DEBATT

  Thorkhildsen mener hun gjennomfører en åpenhets- og tillitsreform. Jeg mener hun river ned mye av det som er bygget opp