Osloby

Dropper gondolbane til Ekeberg for å få en enklere Munch-prosess

Den svevende attraksjonen er tatt ut av reguleringsplanen for å gjøre Lambda-prosessen minst mulig komplisert.

Slik kan det nye Munch-museet i Bjørvika bli seende ut. Endestasjon for gondolbanen til Ekeberg er imidlertid ikke tegnet inn fordi byrådet ønsker å gjøre Lambda-prosessen så rask og ukomplisert som mulig. Herreros/LPO/MIR

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Mandag ble planene for et nytt Munch-museum i Bjørvika lagt ut på høring (se fakta). Mens Lambda er prikk lik seg selv, er endestasjonen for den spektakulære gondolbanen tatt bort siden sist.

Frykter innsigelse

I en uttalelse fra juli skriver Kulturetaten at det er vesentlig at landingsplass for Christian Ringnes' gondolbane tas inn igjen. Etaten omtaler den høytsvevende banen som en attraksjon i seg selv, og legger vekt på at den vil gjøre det lettere for folk å ta seg til skulpturparken.

Les også

Christian Ringnes: - Overbevist om at Oslo vil få gondolbane

— I utgangspunktet har vi sagt at det hadde vært fint om vi fikk på plass gondolbanen også, men vi har skjønt at det er viktig å holde fremdriften for reguleringsplanen rundt Lambda, sier direktør Hilde Barstad.Hun legger til at dette ikke er noe avgjørende punkt for etaten og sier hun ikke frykter at dette vil skape trøbbel for gondolbanen på et senere tidspunkt, selv om etaten i sin uttalelse fra i sommer uttaler seg i den retning.

Her vises det til Riksantikvaren, som er svært opptatt av både vannregnskap og siktlinjer i Bjørvika. Etaten skriver at de hadde foretrukket at eventuelle innsigelsesgrunner kunne håndteres i en og samme sak.

Egen sak om gondolbanen

Også HAV Eiendom, som driver med eiendomsutvikling i Bjørvika, ville ha gondolbanen inn i Lambda-planen. Selskapet påpeker at banen representerer et «vannarealtap» det er vanskelig å kompensere for i en egen plan, og skriver at «det synes lite hensiktsmessig at denne problemstillingen flyttes ...».

- Vår tanke var at man fikk vannregnskapet Riksantikvaren følger så nøye med på inn i en og samme plan, men vi aksepterer holdningen byråden har om å la gondolbanen bli en egen sak, sier plandirektør Eivind Hartmann.

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) er klar på at han ønsket en raskest og minst mulig komplisert sak. Derfor vil han ikke blande inn andre elementer enn selve Lambda.

Les også

Monstermast i Oslo

— Min vurdering er at det å fremme en reguleringsplan som kun omfatter Lambda er den klokeste måten å følge opp avtalen på, sier Fredriksen, og viser til vårens Munch-forlik mellom byrådspartiene og SV. Han viser også til at bystyret i 2011, da Munch-museet i Bjørvika opprinnelig ble vraket, ba om en egen sak om gondolbanen. Den er ennå ikke klar, selv om det allerede i 2011 ble regulert inn et startpunkt på Ekeberg.

Fredriksen understreker at dette ikke er et uttrykk for motstand mot gondolbanen, og påpeker at det som nå er under regulering ikke utelukker en fremtidig attraksjon.

Fredriksen mener problemstillingene Kulturetaten og HAV Eiendom er opptatt av, er noe man uansett må igjennom. At reguleringen av gondolbanens endestasjon skyves på, skaper ikke trøbbel for banen, mener byråden.

— Det blir like lett eller like vanskelig uansett når man gjør dette.

 1. Les også

  Dette blir fjordbyen Oslo

 2. Les også

  Politisk enighet om at Lambda skal bygges

 3. Les også

  Tre alternativer for nytt Munch-museum

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  I dag legges grunnstenen for Lambda: Det nye museet vil styrke Oslo som internasjonal kulturby

 2. OSLOBY

  Gondolbane kan gi Bjørvika «monstermaster» på 83 meter

 3. OSLOBY

  I 2013 bestemte de å bygge Lambda. Allerede da var aluminium valgt til fasaden.

 4. OSLOBY

  Deichman og Munch flytter til Bjørvika. Hva skal de gamle byggene brukes til?

 5. OSLOBY

  Nå er det ingen vei tilbake for nytt Munch-museum

 6. KULTUR

  Utsetter åpningen av nye Munchmuseet