Osloby

«Navnet er KUBA»

 • Sivilarkitekt
 • Knut Nordby

Kuba-området ca. 1920 fra før gassbeholderen ble oppført. Erik Gustavsen, Oslo Museum

 • KudskeBakken er det eneste navnet som skriftlig kan dokumenteres i det originale, historiske kartmaterialet over området ved Kuba, skriver sivilarkitekt Knut Nordby.

Stedsnavnet Kuba går lengre tilbake enn både den sylindriske gassklokken oppført fra 1923 til 1925 og den amerikanske invasjonen av Cuba i 1898. Flere av de eldste kartene over området fra 1700-tallet viser en mer sannsynlig opprinnelse til navnet Kuba.

Her lå plassen KudskeBakken, i tillegg til Øvre— og Nedre KudskeBakke.

KudskeBakken er det eneste navnet som skriftlig kan dokumenteres i det originale, historiske kartmaterialet over området ved Kuba.

Plassen KudskeBakken er blant annet inntegnet på kart fra 1778: «Situationsplan No 2 af Aggersbakken med den derhos liggende Elvestrækning - Opmaalt og teignet af Scholarerne ved den Kongelige Militaire Skole i Christiania» (Statens kartverk).

KudskeBakken lå like syd for Oslo Gassverks bevarte fyrhus og nåværende innkjørsel til Vulkanområdet ved bakken ned mot Westerdals og Akerselva.

Eldste brofobindelsen mellom øst og vest

Her lå et såkalt «hvilested» eller vertshus der den langveisfarende kunne stoppe opp før passering av bomstasjonen ved Grünerbrua (tidl. Frysja bru) like nedenfor.

Bompenger måtte betales på dette sted helt frem til 1865 og var den eldste broforbindelsen over Akerselva mellom øst og vest.

Navnet på den eldste plassen eller muligens vertshuset kunne mest nærliggende ha blitt forenklet til KuBa og ikke Cuba.

Sammenligning av eksisterende kartmateriale fra 1778 og 1860 viser endringer i bebyggelsens utforming, og at det på KudskeBakken har vært en annen og eldre bebyggelse enn det som er vist på nyere kart. På Kristiania-kart fra 1887 er navnet KudskeBakken fjernet og på kartet fra 1900 erstattet av nyere bebyggelse i murverk langs Maridalsveien.

Oppbyggelsesmøter på Kuba

Fra 1790 tilhørte stedet høker og baker Anders Christophersen Grøndahl (1749-1810) som var flyttet hit fra Grøndalen i Ullensaker. Han var haugianer og nær venn av predikanten Hans Nielsen Hauge (1771-1824) som ofte holdt oppbyggelsesmøter på stedet, selv om han ble arrestert flere ganger.

Da Anders C. Grøndahl døde i 1810 overtok hans kone Kirsten Olsdatter (1755-1811), som var datter av en tidligere skipper og vertshusholder, driften av KudskeBakken.

Deres eldste sønn Christopher Grøndahl (1784-1864) var også nær venn av Hans Nielsen Hauge som fortsatte å holde møter på KudskeBakken.

Hauge bragte med seg 16 år gamle Christopher til boktrykkerlære i København der han fikk svennebrev i 1803. Han ble i 1812 grunnlegger av Grøndahl & Søn Boktrykkeri i Christiania og var blant dem som kjempet for norsk selvstendighet i 1814.

Første offentlige badehus

I 1831 kunne kjøpmann og brukseier Abraham Heidekker i «Christiania Intelligentssedler» formidle utleie av to værelser med krambod-innredning og kjøkken med bakerovn, fjøs med to kuer, uthus og liten hage.

Husene på KudskeBakken var i den stand at de kunne beboes både vinter og sommer av en liten «conditioneret» familie, men i særdeleshet av en som hadde borgerskap som vertshusholder (marketenter).

I 1844 kunne den samme Heidekker oppføre Kristianias første offentlige badehus ved Akerselva like nedenfor KudskeBakken.

De siste gamle restene av tidligere bebyggelse ved KudskeBakken ble fjernet under omfattende utgravningsarbeider i forbindelse med oppføring av Vulkanområdets Nordre kvartal 2011-12.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Gatelangs i Sandakerveien: Fra Nordpolen til Hønse-Lovisas hus

 2. OSLOBY

  Gatelangs i sommer: Bli med fra Homansbyen til Majorstuen

 3. OSLOBY

  Gatelangs i Thorvald Meyers gate: Fra Sagene til Nybrua

 4. OSLOBY

  Sommerturer: Bli med på tur langs en av byens eldste gater

 5. OSLOBY

  Oslo før: Paa den danske stavemaade

 6. OSLOBY

  Deichman er tømt og fremtiden uviss. Hva vil Oslo egentlig ha på sitt «Akropolis»?