Osloby

Fikk ikke jobb fordi hun var gravid

Da Renovasjonsetaten skulle forlenge et av sine to prosjekter, valgte de bort kvinnen som var gravid. Nå får etaten refs fra Likestillingsombudet.

 • Wasim Riaz

Ombudet konkluderer med at grunnen til at kvinnen ikke fikk oppdraget, var graviditet og forestående foreldrepermisjon.

Siden ombudet ikke har kompetanse til å ilegge erstatningsansvar, blir partene oppfordret til å komme frem til en minnelig løsning.

To kandidater

Det hele startet i fjor da Renovasjonsetaten i Oslo hadde leid inn vikarer fra et vikarbyrå i forbindelse med to prosjekter. Etter hvert ble det bestemt at ett av prosjektene skulle videreføres til utgangen av 2013.

I den forbindelse ble to kandidater, som allerede var innleid av etaten, vurdert. Begge to var kvinner og ble karakterisert som like godt kvalifiserte. Dermed ble kvinnen som ikke var gravid spurt om å fortsette videre. Kandidaten som skulle føde gikk etter hvert ut i foreldrepermisjon.

Saken havnet etter hvert på bordet til Fagforbundet som klaget inn til Likestillings— og diskrimineringsombudet. Fagforbundet var ikke i tvil om at kvinnen ble forbigått på grunn av graviditet.

Etaten mente på sin side at «A ikke var bedre kvalifisert enn C og at hun ikke hadde fortrinnsrett i å bli spurt».

Forskjellsbehandlet

Likestillingsombudet har i sin konklusjon lagt vekt på at kvinnen ikke ble valgt fordi hun ikke kunne stå hele perioden ut på grunn av graviditet og foreldrepermisjon.

Det foreligger dermed brudd på forbudet mot indirekte forskjellsbehandling i likestillingsloven.

Selv om det har gått over to uker siden ombudet kom med sin konklusjon, har etaten ennå ikke tatt stilling til hva som skal skje med saken videre.

- Renovasjonsetaten har nyligmottatt vedtaket fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, og vedtak ogvidere saksgang er nå til intern vurdering, er kommentaren fra Elisabeth Marie Vollan, fungerende kommunikasjonssjef i Renovasjonsetaten.

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Kjetil Rolness: Likestillingsombudet er blitt advokat for muslimske mørkemenn. Hanne Bjurstrøm må gå.

 2. KULTUR

  Diskrimineringsombudet om håndhilsevedtak: – Omfatter ikke arbeidslivet generelt

 3. NORGE

  Arbeidsgivere er positive til å ansette innvandrerkvinner – få søker

 4. DEBATT

  Svar til Spekter-direktøren: Derfor krever vi tilpasset dagarbeid for høygravide sykehusleger

 5. A-MAGASINET

  Alle typer drap i Norge har gått kraftig ned. Bortsett fra én.

 6. NORGE

  Samme dag som hun begynte, var vikariatet over. Årsak: Hun var ikke «etnisk norsk».