Osloby

Kjemper for å redde Jordal fritidsklubb

Bydel Gamle Oslo må trolig legge ned Jordal fritidsklubb ved Tøyen. - Det er vel ingen med fornuft i hodet som mener det bør nedlegges, mener politiet.

Zouhir Elgattasi (13) og Sima Pariyaz (13) spiller biljard på Jordal fritidsklubb. - Man er tryggere her enn ute, her er det voksne som passer på, sier Pariyaz. Olav Olsen

 • Sol Sigurjonsdottir

Ungdommer og foreldre har engasjert seg voldsomt for å redde Jordal fritidsklubb. I budsjettforslaget fra Bydelsdirektøren i Gamle Oslo er fritidsklubben foreslått nedlagt.

Det reagerer ungdommene, de ansatte, politiet, ungdomsarbeidere og politikere på. Likevel går fritidsklubben en svært usikker fremtid i møte.

To millioner er det som skal til for å redde den, men i budsjettforslaget som er lagt frem er det lite rom for handling.

— Det er mange ting vi ønsker å gjøre noe med, inkludert Jordal fritidsklubb. Men jeg klarer ikke å se hvor vi skal finne pengene hen, sier leder av bydelsutvalget Silje Winther (Ap).

100 ungdommer innom hver dag

Ungdommene på Jordal har reagert kraftig på forslaget.

De har selv satt ned en egen komité som arbeider for å forhindre nedleggelsen. Komiteen ble satt ned sist uke etter et allmøte på klubben.

Hannah Lærum (13) og Ramona Glaister (13) er i ferd med å lage vafler på fritidsklubben. - Jeg synes det er trist om klubben legges ned. Jeg har fått mange venner her, sier Glaister. Olav Olsen

— Dette synes vi er veldig dumt. Det er mange som ikke har så mye penger, derfor er det godt at man har et tilbud som er gratis. Om politikerne er opptatt av de unge, så synes jeg ikke de burde legge ned det tilbudet vi driver med hver dag, sier Andrea Tune-Ellefsen (13), som er en av åtte ungdommer som sitter i komiteen.De har laget en egen Facebook-side hvor de oppfordrer ungdommer til å samle historier om hva klubben betyr for dem, og hvorfor de mener den ikke bør legges ned.

Det er om lag 100 ungdommer som bruker klubben daglig, de fleste er mellom 13 og 16 år.

— Foreldrene våre vet at dette er et trygt og godt sted, og da trenger de ikke bekymre seg når de vet at vi er her. Her kan vi slappe av og være sammen med venner, sier Zouhir Elgattasi (13).

- Uten fornuft

— Det er vel ingen med fornuft i hodet som mener det bør nedlegges, sier leder for forebyggende avdeling Geir Tveit på Grønland politistasjon.

For politiets del er det ikke bare et tiltak som holder ungdommen vekk fra gaten. Det er også et sted politiet kan møte dem.

— En fritidsklubb som blir drevet på en god måte er alfa og omega når det kommer til forebygging, sier Tveit.

Han sier det er viktig at unge har et sted hvor de kan treffe voksne som kan snakke med dem, og hvor også politiet kan treffe dem på en positiv måte.

— I mange tilfeller der vi har kontakt med unge kriminelle ser vi at de har lite voksenkontakt hjemme, sier Tveit.

Les også

Fritidsklubbene gjennom 60 år

— Hver bydel har sannsynligvis en fritidsklubb. Men de fleste bydeler bør ha fritidsklubber som tilbyr et positivt sted å være, samt utvidede tilbud om dansegrupper, mediagruppe, filmgruppe og musikkgruppe. Oslo by vokser med flere unge, så det blir veldig galt å bygge tilbudet ned.- Alle forebyggende tiltak er nødvendige. Med tanke på å forebygge kriminalitet er det selvfølgelig en stor fordel at det finnes fritidstilbud, sier Salto-koordinator Olga Mørk i Bydel Gamle Oslo. Salto er et samarbeid mellom bydelen, kommunen og politiet som jobber for å fange opp unge kriminelle mellom 12 og 23 år.

— Vi har ikke flere ungdomstilbud enn det vi trenger. Egentlig har vi litt for få. Det er derfor dypt tragisk om noe slikt skulle skje.

— Slik er det i budsjettbehandlinger. Det er tiltak som ikke er lovpålagte det går ut over, sier Mørk.

Stor takhøyde og lav terskel

Synnøve Lærum er mor til Hannah (13) som bruker ungdomsklubben. Hun er en av mange foreldre som har engasjert seg, og startet et digitalt opprop for å bevare klubben. Underskriftene vil de presentere til ordføreren.

afp000636545-SjO1DOsBL1.jpg Olav Olsen

— Jeg synes ikke det er noen grunn til å legge ned dette tilbudet. Det er et kjempeviktig tilbud som gir ungdommene et trygt og åpent sted å være. Det er gratis og skaper samhold i lokalmiljøet, sier hun.Hun mener klubben også har en egenverdi.

— Dette er en sosial arena hvor takhøyden er stor og terskelen er lav. Skal ikke ungdommene ha et eget sted å være? Det er mange som bor trangt i bydelen, sier hun.

Får kjenne kniven

Bydelen kutter hardt, som så mange andre bydeler. 24 millioner kroner skal barberes vekk. TT-ordningen, Barnevernet, hjemmetjenesten, midler til frivillighet og barnehagene. Alle får kjenne kniven.

- Vi har forsøkt å si i fra om at disse kuttene er veldig dramatiske, men får beskjed om at bydelen har frihet til å prioritere innenfor sin ramme. Det oppleves som at vi får beskjed om å velge om det er beinet eller armen som skal kuttes av, sukker Winther.

- Har fritidsklubben en sjanse?

— Med dette budsjettet tror jeg det kan bli vanskelig. Vi har brukt mye tid og krefter på å gå gjennom detaljene og se hvilke omprioriteringer vi kan gjøre. Hvis vi skulle klare å finne penger er ikke dette av kuttene vi gjør med lettest hjerte.

- Hvilket alternativ har ungdommen hvis den legges ned?

— Foreløpig er det litt uklart. Vi er i en prosess med Tøyen-midlene hvor et aktivetetshus er trukket frem som et av ønskene. Det er ingen tvil om at det er for lite tilbud til barn og unge i Gamle Oslo, og vi har forsøkt å skjerme dem mest mulig de siste årene. Men det blir stadig vanskeligere. I realiteten vil de ikke ha spesielt mange muligheter.

— Det kjennetegner mange av kuttene. Det er ingen alternativer til mye av det som forsvinner. Det blir rett og slett borte, sier Winther oppgitt.

Bydelen skal vedta budsjettet 12. desember.

 1. Les også

  Oslo kutter i kriminalitetsforebygging blant unge

 2. Les også

  - Barneranerne faller mellom to stoler

 3. Les også

  Færre unge lovbrytere

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  49 millioner til forebygging blant unge i Oslo

 2. OSLOBY

  Vil sette av penger til å holde fritidsklubbene i Oslo åpne hver eneste dag

 3. OSLOBY

  Rektor på Oslo-skole: – Barn helt ned i tiårsalderen har kriminelle som forbilder

 4. OSLOBY

  Barneombudet misfornøyd med byrådet: Etterlyser klare svar og konkrete tiltak for unge lovbrytere.

 5. OSLOBY

  Høyre vil ha mer politi, videoovervåking og narkohunder i Oslo-skolen

 6. NORGE

  Aldri før har så mange jenter begått fysisk vold