Osloby

Oslo-OL vil koste kommunen 18 millioner i 2015

I 2015 må Oslo kommune bruke 18 millioner på et vinter-OL som det ikke blir noe av.

Byrådet må bruke 18 millioner kroner på Oslo-OL - også i 2015. Illustrasjon: Oslo2022/PBE

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Tirsdag la byrådet i Oslo frem sin tilleggsinnstilling til budsjettet. Her kommer det frem at Oslo kommune også neste år må bruke millioner på OL-drømmen som ble lagt død 1. oktober.

Byrådet hadde satt av 94,6 millioner til OL-etaten i 2015. Men selv om det meste av disse pengene nå kan brukes til andre ting, skal bare 10 millioner av den frigjorte potten brukes på nye idrettsanlegg, ifølge innstillingen.

10 millioner til Jordal, Valle og Mortensrud

— Vi foreslår å avvikle OL-etaten og trekke inn de 94,6 millionene som ligger der. Så foreslår vi at arbeidet med ny Jordal Amfi, ny Valle Hovin og med å etablere flerbrukshall på Mortensrud prioriteres. Dette er de tre viktigste prosjektene for idrett i byen, som var en del av OL-søknaden, sier finansbyråd Eirik Lae Solberg (H).

Ifølge byråden har ikke Oslo kommune anledning til å prioritere alt som lå i OL-søknaden nå. Derfor foreslås det å sette av 10 millioner til prosjektering av de tre utvalgte anleggene.

Byrådet forslår å prosjektere ny Valle Hovin selv om det ikke blir OL i Oslo i 2022. Illustrasjon: Oslo2022/Snøhetta Oslo AS

6 millioner til nytt eiendomsforetak

I tillegg foreslår byrådet å gjøre omfattende organisatoriske endringer ved å opprette et nytt eiendomsforetak som får ansvar for de store idretts— og kulturbyggene i hovedstaden. Foretaket, som vil ligne Undervisningsbygg, Omsorgsbygg og Boligbygg, skal være klart 1. juli neste år. Opprettelsen vil koste 6 millioner kroner.

- Målet er en mer profesjonell forvaltning av de store kultur- og idrettsbyggene i et eget foretak som sikrer at man setter av midler til løpende vedlikehold, sier Solberg.

Ifølge byråden er det nærliggende om foretaket også overtar ansvaret for å forvalte Munch og Deichman når prestisjebyggene står klare.

18 millioner til å avvikle OL-etaten innen 1. juli

16 millioner kroner skal altså brukes på idrettsanlegg og et nytt eiendomsforetak som skal jobbe med idretts- og kulturbygg. Men alle OL-millionene blir ikke frigjort.

Ifølge byrådet vil OL-arbeidet fortsatt koste Oslo 18 millioner i 2015.

— Det er snakk om avviklingskostnader som husleie og andre driftskostnader OL-etaten har pådratt seg. I tillegg har vi forpliktelser til å betale lønn til ansatte. Det er snakk om lønns- og driftskostnader som ikke kan avvikles fra. 1. januar, sier Solberg.

OL-etaten avvikles 1. januar. All utadrettet virksomhet er forlengst sagt opp. Men siste OL-regning er altså ikke betalt før 1. juli. Tanken er at kompetansen til noen av de ansatte som har jobbet med OL, skal brukes i det nye foretaket.

60 millioner til å dekke opp skatteinntektstap

Fortsatt er det 60 millioner kroner igjen av de frigjorte OL-midlene. Disse vil byrådet bruke til å dekke en uventet skattesmell. At skattereglene for uføretrygdede endres ved nyttår, har vært mye omtalt — men effekten for kommunene er det kanskje færre som har tenkt på.

- Omleggingen av skattesystemet for uføretrygdede ser ut til å gi Oslo reduserte skatteinntekter på 60 millioner kroner. Det må vi bare dekke opp, sier Solberg.

Les mer her:

Les også

12 ting du bør vite om uføretrygd og skatt

Årsaken til at Oslo taper på omleggingen, er komplisert, men kan forklares slik: Når uføretrygd skattlegges på samme måte som lønnsinntekt, øker kommunenes skatteinntekter.

Finansbyråd Eirik Lae Solberg (H). Rolf Øhman

Staten skal samtidig sikre at omleggingen slår likt ut for kommunesektoren under ett. Det betyr at staten trekker inn øvrige skatteinntekter, slik at man ender i null. Kommuner med en lav andel uføre vil derfor tape på omleggingen, og Oslo er blant disse.Solberg er nøye med å understreke at Oslo kommune alt i alt kommer godt ut av grepene den nye Regjeringen har gjort. Men veksttilskudd og omlegging av det fylkeskommunale inntektssystemet, er allerede bakt inn i det opprinnelige forslaget.

— Statsbudsjettet har en nøytral effekt for Oslo, mens den virkelige positive effekten kommer i 2016 og årene etter, sier Solberg.

Låner mer - pusser opp hovedbrannstasjonen

I tilleggsinnstillingen til budsjettet legger byrådet også opp til noen nye investeringer, som skal finansieres gjennom økt låneopptak:

40 millioner skal brukes på oppussing av hovedbrannstasjonen. 50 millioner settes av til skolebygg som skal stå klare til skolestart 2015, mens 30 millioner kroner settes av til å rehabilitere Sophies Minde barnehage.

 1. Les også

  Oslo2022 holdt gravøl til torsdag morgen

 2. Les også

  Høyre stanser Oslo-OL

 3. Les også

  Påstandene hagler om hvor dyrt og «gigantomanisk» OL er blitt. Men har vi egentlig peiling?

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Byrådet vil sette av 50 millioner til skiskytter-VM i 2016

 2. OSLOBY

  Byrådet kutter for 327 millioner i Oslo-budsjettet for 2015

 3. OSLOBY

  Dette bør du vite om det reviderte Oslo-budsjettet

 4. OSLOBY

  Oslo-budsjettet: Bruker rekordmye penger – men gjelden er ikke økt

 5. OSLOBY

  – Når Oslo betaler 650 mill. fra overskuddet til å nedbetale gjeld, så har man 22 mill. til idrettsanlegg

 6. OSLOBY

  Byrådet graver frem fem millioner til idrettsanlegg