Osloby

Stang tapte anbud, åtte psykisk syke beboere må flytte

Som ordfører støtter Fabian Stang (H) konkurranseutsetting og anbud. Som styreleder for en privat omsorgsbolig tapte Stang anbudsrunde.

Norske kvinners sanitetsforening (NKS) driver boligene på Grefsenlia. Styreleder for institusjonen er ordfører Fabian Stang.

 • Christian Sørgjerd
  journalist

NKS Grefsenlia, hvor Fabian Stang er styreleder, har i 9 år tilbudt tilrettelagte boliger for psykisk syke på ideelt grunnlag. På dag— og kveldstid er det to ansatte på deling mellom åtte beboere.

Institusjonen ønsket å videreføre tilbudet. Oslo kommune synes det var for dyrt i drift, derfor vant de ikke anbudsrunden om å tilby slike plasser de neste årene.

Konsekvensen er at institusjonen legger ned driften. Åtte beboere med alvorlige psykiske lidelser må bytte bolig innen tre måneder. Det er opp til bydelene deres å skaffe dem botilbud et annet sted.

— Flytting av pasienter, til et bedre tilbud, må skje på en omsorgsfull måte, sier Fabian Stang.

Han står fast på at anbudsrunder er fornuftig politikk.

— Jeg vet at kommunen får stadig bedre tjenester til dem som trenger hjelp når de som skal levere må konkurrere om hvem som er best. Hvem som er styreleder i de ulike virksomhetene har selvfølgelig ingen betydning for kommunens kvalitetsvurdering, sier ordføreren.

- Stang møter seg selv i døren

Bystyremedlem Ivar Johansen (SV) reagerer kraftig på at psykisk syke personer med behov for stabilitet, må flytte.

Ivar Johansen (SV)

— Fabian Stang møter seg selv i døren. Han var selv med på de borgerliges vedtak i bystyret om å legge plassene ut på anbud. Dette er konsekvensen, sier han. Beboerne som har vært ved boligen lengst, har bodd der i 9 år.

— At man mister boligen og behandlingstilbudet fordi noen har tapt en anbudsrunde, er en av de verste sidene ved anbud. Det er ikke som å få inn en ny kopimaskinleverandør, dette er mennesker, sier han.

Han etterlyser at byrådet kommer på banen med en løsning som gjør det mulig for de åtte beboerne å bli værende så lenge det er faglig behov for det.

På anbud for første gang

Driften av ca. 120 boligplasser med oppfølging av personer som trenger tilrettelegging, ble lagt ut på anbud av Oslo kommune i vinter. Tidligere har bydelene kjøpt plasser der de ønsker, dette var første gang de ble lagt ut på anbud samlet.

Det var ikke en ordinær anbudsrunde der billigste leverandør vinner, men en prosess med forhandlinger med tilbyderne. Den enkelte bydel må så kjøpe plasser hos tilbyderne som kommunen inngår rammeavtale med.

Sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H) viser til at ingen tvinges til å flytte som en direkte følge av dette. Anbudet gjelder fremtidige plasser.

— De nye rammeavtalene medfører ingen tvangsflyttinger av beboere dersom aktøren ønsker å drive sitt tilbud videre uten rammeavtale, beboerne fortsatt ønsker å bo på stedet og bydelen er villig til å betale for fortsatt opphold, sier Søreide.

Men Grefsenlia ville ikke fått nye beboere etter hvert som gamle flyttet ut. Det gjør den økonomiske usikkerheten for stor, og styret valgte derfor å avvikle driften.

Daglig leder Guri Ingvaldsen ved Grefsenlia sier at de har en god dialog med bydelene om å finne nye boliger for beboerne.

— Det som er veldig trist, er at dette er og har vært et meget godt tilbud til mennesker som gjennom et langt liv har hatt psykiske problemer, sier hun.

Dobbeltrolle?

Fabian Stang ser ikke noe problem med å være ordfører og samtidig styreleder for et selskap som legger inn anbud til kommunen.

— Det er viktig at slike verv er registrert i bystyrets økonomiregister og at man selvfølgelig aldri deltar, på noe nivå, i saksbehandlingen i kommunen, sier han.


**_Usikker på hva du skal stemme?

Ta Oslo-valgomaten vår her._**

 1. Les også

  Raymond Johansen vil fortsatt la private gi hjemmehjelp i Oslo

 2. Les også

  Byrådet vil ikke selge flere barnehager

 3. Les også

  Venstresiden bruker de store pengene på de gale tingene

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Ny barnevernsavtale er forsinket. – Det blir litt anarki over det hele, mener Høyre.

 2. OSLOBY

  Oslo kommune vil drive asylmottak på Ila hybelhus

 3. OSLOBY

  Økernhjemmet er byrådets solskinnshistorie fra Oslos eldreomsorg

 4. OSLOBY

  Oslo kommune tar over Madserud sykehjem, ideelle får ikke slippe til

 5. OSLOBY

  SV-topp i Oslo anklager sykehjem for svertekampanje

 6. OSLOBY

  Nominasjonskomiteen vraker tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang fra sikker stortingsplass for Høyre