Osloby

Her kan Oslo få sin første sykkelbane

Byrådet vil fjerne 70 parkeringsplasser for å bygge en ny type sykkelvei i Åkebergveien. Ideen er hentet fra København.

Sykkelprosjektet har sett til København og tegnet en løsning med sykkelbane i Åkebergveien. Sykkelbanene er 2,2 meter brede og krever at man fjerner et sted mellom 60 og 70 parkeringsplasser. Foto: Oslo kommune/Sykkelprosjektet (illustrasjon)

 • Astrid Løken
  journalist

Aftenposten og Osloby vil gjøre sykkelbyen Oslo bedreGå inn på vårt digitale kartog fortell oss hvor du føler deg utrygg på sykkel. Følg sykkelpatruljen på Facebook HER!


I Sykkelstrategien for Oslo 2015–2025 er det lagt opp til en ny type sykkelvei som har høyere standard enn de som tradisjonelt er bygget i Oslo.Modellen er hentet fra Danmark, og kalles sykkelbane . 2,2 meter brede felter skal gi mindre konflikter mellom bilister, gående og syklister.

Løfter syklistene et hakk opp

Sykkelbanene skal vær fysisk adskilt fra kjørebanen, for eksempel med kantstein, og følge kjøreretningen på den siden den anlegges. I sykkelstrategien står det at sykkelbaner skal velges i størst mulig grad der trafikkbelastning og fart innebærer at en adskilt løsning er den eneste trygge løsningen for syklister.

Fartsgrensen i Åkebergveien er 50 kilometer i timen. Målinger viser at det kjører 6000 biler i døgnet gjennom gaten, som går fra Grønlandsleiret til Kjølberggata. Åkebergveien er ikke en del av hovedsykkelveinettet.

Slik ser det ut i Åkebergveien i dag. Trafikkbelastningen er høy og syklistene har ikke et eget felt. Hvis bystyret sier ja, blir de oppmalte sykkelfeltene på hver side av veibanen byttet ut med opphøyde sykkelbaner. Foto: Astrid Løken

— Åkebergveien er en viktig forbindelse mellom sentrum og Ring 2. Mange syklister opplever gaten som utrygg. Vi tror både syklister og gående vil oppleve denne løsningen som mye tryggere enn ordinære sykkelfelt fordi det er en tydeligere fordeling mellom gående, syklister og bilister fordi sykkelfeltet ligger et nivå høyere enn veibanen. Jeg tror denne løsningen kan bidra til å øke sykkelandelen, sier miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby.

Parkeringsplasser må fjernes

Sykkelfeltene i Bjørvika, som ble planlagt for en stund tilbake, er kun 1,5 meter brede. Sykkelfelt som planlegges i dag er 1,8 meter brede i områder med mye trafikk. Sykkelbanene i Åkebergveien har en bredde på 2,2 meter. Fortauet skal ha samme bredde som sykkelfeltene.

— Det krever at man fjerner 60 til 70 parkeringsplasser i gaten, forklarer Melby.

Sykkelbanen må godkjennes av bystyret før den kan bygges.

— Bystyret har jo sagt at de vil ha denne typen løsninger, så da håper jeg de sier ja til denne strekningen, sier Melby.

Statlige myndigheter kan også komme med innsigelser, siden standarden avviker fra ordinær standard. Oslo kommune har tidligere sagt at byggingen av sykkelfelt i Åkebergveien kan starte i 2017 eller 2018. Hvis det blir vedtatt å bygge sykkelbane kan byggestart, ifølge Sykkelprosjektet, bli i 2018. Byggingen tar omtrent ett år, følge Sykkelprosjektet.

 1. Les også

  Her er sykkelfellene Oslo kommune vil fikse

 2. Les også

  Protesterer mot sykkelvei gjennom nabolaget

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Sykkelpatruljen

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Lover sykkelsatsing til 13,5 milliarder. En stor del av regningen betales av bilistene.

 2. OSLOBY

  Se hvor det skal tilrettelegges for sykling i Oslo i år

 3. OSLOBY

  Undersøkelse: Oslo er fortsatt en dårlig sykkelby, men den er blitt bedre

 4. OSLOBY

  Alle vil satse på sykkel. Resultatet: En økning fra 5 til 7 prosent.

 5. OSLOBY

  Syklister og fotgjengere skvises når det bygges i Oslo

 6. OSLOBY

  Bompengepartiet stiller til valg i Oslo: Vil skrote alle nye bomstasjoner