Osloby

Tre år uten trikk i Bjørvika

Ruter kan ikke bruke trikkeskinnene som Statens veivesen har laget i Bjørvika. Da blir det ingen trikk før 2018, selv om gaten står ferdig neste sommer.

43 meter brede Dronning Eufemias gate skal stå ferdig med trikkespor neste sommer, men noen trikk kommer ikke før 2018. Rolf Øhman

 • Kjersti Flugstad Eriksen

I Bjørvika er trikkeskinnene i ferd med å legges på plass. De skal gå bortover hele paradegaten fra vest til øst, bort til Barcode. Men der stopper skinnene foreløpig opp, for der graves det til et helt annet prosjekt, Follobanen.

Bystyrevedtaket er at trikken skal gå gjennom Dronning Eufemias gate og Bispegata når Bjørvika står ferdig i 2015.

Follobanen skal være ferdig i Bispegaten i 2017, og dermed kan ikke Bjørvikatrikken kobles på Ekeberglinjen før tidligst i 2018.

Vendespor

Statens vegvesen har laget vendespor for trikken i Dronning Eufemias gate på oppdrag fra Sporveiene. Det var tenkt som en midlertidig løsning, inntil arbeidene med Follobanen er ferdig.

Slik skal trikken gå, etter hvert. Barcodebyggene til høyre i illustrasjonen. Statens vegvesen

Grete Tvedt, prosjektleder i Statens vegvesen, sier deres jobb er gjort. — Vi har laget et spor, og så må Ruter vurdere om det er hensiktsmessig eller ikke å bruke det. Dette blir del av en vurdering om hva som blir løsningen for trikken i påvente av at Bispegata ferdigstilles, sier Tvedt.

Men det fungerer ikke for Ruter. Bare halvparten av trikkene i Ruters trikkestall har førerhus i begge ender, slik at de kan kjøre begge veier.

- Med det antallet trikker vi har, går det ikke, sier utviklingsdirektør i Ruter Hanne Bertnes Norli. Toveis-trikkene er det bruk for på andre og mer trafikkerte strekninger.

Dermed vil det bare gå buss i Dronning Eufemias gate de tre første årene. Trikken fra Ekeberg vil fortsette å gå der den går i dag, gjennom Schweigaards gate.

— Det er litt uheldig at vi er i denne situasjonen, men prosjektene er ikke helt synkronisert tidsmessig. Det alternativet vi har, er å kjøre det tilbudet vi har i dag, sier Norli.

Bispegaten som trikkegate

Den endelige løsningen for trikketrasé gjennom Gamlebyen er ennå ikke helt klar. Ruter vil flytte trikken bort fra Schweigaards gate og til Bjørvika, og legge permanente trikkeskinner gjennom Bispegaten.

trikketraseruter.EPS Gjertsen, Anne

— Vi anbefaler at trikken legges om fra Schweigaards gate til Dronning Eufemias gate. Men det er jo diskusjoner på om man skal fortsette å kjøre trikk begge steder. Vi tenker at vi må konsentrere tilbudet der det er størst behov, og det vil i fremtiden bli i Bjørvika, sier Norli.Ruter er samtidig i gang med en oppgradering og gjennomgang av trikkenettet. Selskapet skal avklare hvilke strekninger som skal trafikkeres, blant annet Schweigaards gate. Det er et program som skal gå frem til 2018, for å gjøre skinnene klare for nye trikker.

Kjempepuslespill

Prosjektleder for Bispegaten i Bymiljøetaten Siri Solem Walseth mener det fortsatt kan finnes en midlertidig løsning for trikken. En løsning er midlertidige skinner gjennom Bispegaten, mens Follobanen bygges. Veivesenet mener imidlertid at det blir kostbart.

- Flere aktører jobber sammen for å se på mulige midlertidige løsninger inntil Bispegata er ferdig, sier Walseth.

Ruters Hanne Bertnes Norli understreker at Ruter anser at de kan få bruk for vendesporet i Dronning Eufemias gate i fremtiden, for å ha fleksibilitet i driften.

— Det er et kjempepuslespill. Det er ikke alltid så lett, men da må vi prøve å gjøre det beste ut av situasjonen som er. Vi forsøker å ha et best mulig tilbud i den perioden, sier Norli.

 1. Les også

  Bruker 38 millioner på å gjøre Bjørvika grønn

 2. Les også

  Fra irritasjon til fascinasjon over Barcode

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  På tre år skal mange viktige gater oppgraderes for milliarder. Her ser du hvilke.

 2. OSLOBY

  Her koster det 4200 kroner å kjøre i rushtiden, men det ante ikke Ole fra Elverum

 3. OSLOBY

  Statens vegvesen røsker opp i utskjelte Dronning Eufemias gate. Slik blir million-endringene:

 4. OSLOBY

  Oslo-byråd vil stenge paradegate for biler

 5. OSLOBY

  Trikken mellom Storo og Kjelsås tilbake etter halvannet år

 6. OSLOBY

  Søndag stenges Storgata for busser. Snart må også trikken ut.