Osloby

Asfaltforfallet fortsetter

Kommunen klarer ikke å holde tritt med slitasjen

Rundt trikkeskinnene sprekker asfalten opp. Og der det først er blitt en sprekk, blir det fort en større sprekk. Storfjell Ingar/Aftenposten

 • Stein Erik Kirkebøen
 • Magne Johansen

Synes du veistandarden i Oslo er dårlig? Den blir verre. Byrådet bruker for lite penger til asfaltering til å holde tritt med forfallet.

Les også

200.000 tonn asfalt dumpet i Marka

Snøen er i ferd med å forsvinne, og virkeligheten under kommer brutalt til syne. Asfalten i Oslos gater er ikke noe vakkert syn. Og siden kommunen ikke setter av nok penger til asfaltering, blir synet mindre vakkert for hvert år. Mange steder er det nødvendig med avansert slalåmkjøring for å unngå de største hullene. — Vi har tidligere beregnet at hvis vi skal holde forfallet i sjakk og opprettholde standarden på asfalten på byens gater, så må vi asfaltere for 70 millioner i året, sier seniorrådgiver Odd Olav Bratteberg i Bymiljøetaten.

I fjor ble det utført rene asfalteringsarbeider for 50 millioner. Det betyr at forfallet fortsatte.

Uvisst

Hvor mye det skal asfalteres for i år, er ennå ikke klart.

— Vi jobber med detaljene i budsjettet nå. Før det er på plass, kan vi ikke si noe om hvor mye penger vi kan asfaltere for i år, sier kommunikasjonsdirektør Alise Davidsen i Bymiljøetaten.

— Men vi tar sikte på å bruke mer penger på asfalt i år enn i 2012.

Hun vil foreløpig ikke si noe om hvilke veier som står øverst på etatens asfalteringsliste og helt sikkert vil få ny drakt i løpet av sommeren, hun kan heller ikke si om økningen fra i fjor blir så stor at man klarer å holde tritt med slitasjen.

— Hvor langt vi kommer avhenger ikke bare av hvor mye penger vi har til disposisjon, men også av hvor mye asfalt vi får for dem. Først etter at entrepenørene har svart på anbudene, vet vi hvor langt pengene rekker. Derfor ønsker vi ikke å gå ut med noen liste over gater som skal asfalteres, vi vet ikke hvor langt vi kommer.

Fra Rådhuset går det ikke ut noe bud om hvor mye det skal asfalteres for. Byråd Ola Elvestuen vil ikke legge noen føringer for hvor mye som skal asfalteres i år, han vil avvente og se Bymiljøetatens forslag til hvordan alle dens midlene skal disponeres.

Etterslep

Men selv om asfaltøkningen skulle bli så stor at man klarer å holde tritt med slitasjen, så er situasjonen fortsatt ikke god. Over lang tid har det hopet seg opp et betydelig etterslep i Oslos gater. Det er behov for et skippertak. Eller to.

— Vi beregnet for noen år siden at vi har et vedlikeholdsmessig etterslep på 600 millioner kroner, sier Bratteberg. Han regner med at det hadde vært mulig og fått utført asfaltering og annet vedlikeholdsarbeid for 100-150 millioner kroner i løpet av én sesong.

— Men det forutsetter både at vi får så mye penger til disposisjon, og at vi får dem så tidlig at vi kan gå ut med anbud før entrepenørene binder seg opp andre steder.

Det kan fortsatt være lurt å holde seg med en bil som er i stand til å mestre røffe forhold hvis du skal ferdes i oslotrafikken.

... men folk er fornøyd

Oslo-folk er mer fornøyd med veinettet i byen i dag, enn for fire år siden. Både veidekket og sikten er blitt bedre.

Dette går frem av en brukerundersøkelse som Statens vegvesen har gjennomført. For femte gang på 20 år, har veivesenet bedt 5400 trafikanter om tilbakemelding på sommervedlikeholdet av veiene.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at Statens vegvesen ønsker bedre kunnskap om hvordan bilister, syklister og fotgjenger vurderer veiene. Det har bedt folk si sin mening om varsling av veiarbeid, stell av rasteplasser, sikt, tunnelbelysning, renhold i leskur, asfaltdekke og trafikkinformasjon.

Svarene viser at det fortsatt er mye å ta tak i for å forbedre trafikantenes tilfredshet. Men trafikantenes synes at standarden er blitt bedre siden før 2009, og spesielt når det gjelder veidekke og sikt, går det frem av en pressemelding fra Statens vegvesen.

Oslo-folk er også mer tilfredse med feiing av gang- og sykkelveier.

Derimot er det flere som synes skiltingen og varslingen av veiarbeid er blitt dårligere.

Trafikantene er også mindre fornøyde med lesbarheten på veiskilt og varsling av veiarbeid, enn de var i 2009.

Svarene i undersøkelsen er delt i to grupper, yrkessjåfører og befolkningen generelt, yrkessjåførene er minst fornøyd.

Trafikantene i Oslo er på landsgjennomsnittet når det gjelder tilfredshet. I Vest-Agder og Telemark er de mest fornøyde, mens de er minst fornøyd i Troms og Finmark.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Vedtok tre kilometer turvei for 11 år siden. Ennå er den ikke bygget.

 2. OSLOBY

  Nå rulles det ut over 100 km med ny asfalt i Oslo

 3. OSLOBY

  Hull-trøbbel i treningseldorado: - Asfalten er dårligere enn noen gang

 4. OSLOBY

  Denne veien vil ingen ta ansvar for

 5. NORGE

  Får altfor lite til vedlikehold. Varsler økt risiko for forsinkede tog.

 6. OSLOBY

  Byrådet graver frem fem millioner til idrettsanlegg